Työtapaturmat ja ammattitaudit

Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231 Eikö ongelma ratkennut? Neuvomme selkokielellä! Jäsenet: 09 613 231

Työtapaturmalla tarkoitetaan vamman tai sairauden aiheuttamaa tapaturmaa, joka on kohdannut työntekijää työssä, työstä johtuvissa olosuhteissa työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin taikka työntekijän ollessa työnantajan asioilla.

Ammattitaudiksi käsitetään sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä. Työtapaturmasta ja ammattitaudista maksettavat korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaan.

Työntekijällä on lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella oikeus saada korvausta mm. sairaanhoitokuluista, ansionmenetyksestä, lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista ja kuntoutuksesta sekä oikeus haittarahaan. Hautausapu ja perhe-eläke tulevat kysymykseen kuolemantapauksissa. Vapaaehtoisten vakuutusten taso määräytyy sovittujen vakuutusehtojen mukaisesti.

Työtapaturmasta tai ammattitaudista tehtävä ilmoitus

Työntekijän on aina viipymättä ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle työtapaturmasta. Työnantajan on puolestaan viipymättä ilmoitettava asiasta sille vakuutusyhtiölle, jossa työntekijät on tapaturman varalta vakuutettu, jos voidaan olettaa, että yhtiö joutuu tapahtuneen johdosta maksamaan korvauksia. Työntekijä voi myös itse tehdä tapaturmailmoituksen.

Työnantajan antamalla vakuutustodistuksella työntekijä saa sairaanhoidon ja tarvittavat lääkkeet ilmaiseksi.

JL

Oliko tämä artikkeli sinulle hyödyllinen?KylläEi
Emme voineet vastaanottaa palautettanne. Kokeile hetken kuluttua uudelleen.
Kiitos palautteestasi!