Vuosiloman kertyminen poissaollessa

Vuosiloman ansaitseminen perhevapaalla

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana. Vuosilomaa kertyy 31.3.2016 jälkeen alkavien äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden aikana enintään kuuden kuukauden ajalta yhtä synnytyskertaa tai adoptiota kohden. Kuuden kuukauden vuosilomaoikeus näiden perhevapaiden ajalta koskee sekä lapsen isää että äitiä. Hoitovapaan aikana vuosilomaa ei kerry. 

Ansaittu vuosiloma pidetään vuosilomalain säännösten mukaisesti. Jos työntekijä jatkaa vanhempainvapaan jälkeen hoitovapaalla, on hyvä sopia työnantajan kanssa jo ansaitun vuosiloman pitämisestä. Vuosiloman voi tällaisessa tapauksessa pitää esimerkiksi vanhempainvapaan päätyttyä ennen hoitovapaan alkamista. Tällöin työntekijälle maksetaan vuosiloman ajalta palkka sekä lomaraha.