Olemme neuvotelleet työnantajan ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa Kennelliiton työehtosopimusta joulukuusta 2019 lähtien. Työehtosopimuskausi päättyi jo 31.1.2020. Ensin työnantaja vaati massiivisia heikennyksiä työehtoihin ja kun niihin emme suostuneet, ei työnantaja suostunut neuvottelemaan uudesta työehtosopimuksesta enää huhtikuun jälkeen lainkaan.

Tällä hetkellä (28.8.) sovittelu on käynnissä ja tavoitteena on sopimus. Lakko peruuntuu, jos osapuolet pääsevät sopimukseen ennen lakon alkamista.  

Milloin lakko alkaa ja päättyy ja ketä se koskee?

Olemme ilmoittaneet työnseisauksesta eli lakosta Suomen Kennelliittoon 2.9 – 16.9.2020 väliseksi ajaksi. Lakko koskee 2.9. kello 0.01 – 16.9. kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja. Lakon piirissä on kaikki Kennelliitossa tehtävä työ riippumatta siitä, onko työntekijä jonkun ammattiliiton, esimerkiksi ERTOn jäsen. 

Olemme myös julistaneet Kennelliittoon 19.8. alkaen ylityö-, lisätyö- ja liukumasaldojen kerryttämiskiellon. Saldojen kerryttämiskielto tarkoittaa, että työtä tehdään enintään päivittäisen säännöllisen työajan määrä, eikä plussaldoja kerrytetä. Työpäivän pituus voi olla siis enintään 7 tuntia 21 minuuttia. Liukuma- ja ylityökiellon piirissä ovat kaikki Kennelliiton työntekijät liiton jäsenyydestä riippumatta.

Lisäksi julistimme täydentäviä työtaistelutoiminpiteitä sen jälkeen, kun työnantaja työmarkkinakäytännön vastaisesti vaati työntekijöitä palauttamaan ennen lakon alkua työvälineitä työpaikalle. Poikkeuksellista oli myös velvoittaa lakkoon osallistuvia laittamaan sähköpostiinsa automaattivastaus poissaolosta. 

ERTO antaa jokaiselle oikeuden itse päättää, palauttaako vaaditut tavarat ennen lakkoa ja kirjaako sähköpostiinsa automaattivastauksen. Työtaistelutoimenpiteet siis tarkoittavat, että jokainen voi halutessaan jättää huomioimatta tavaroiden palautusvelvoitteen. Lisäksi jokainen lakkoon osallistuva voi halutessaan jättää kirjoittamatta sähköpostiin automaattivastauksen.  

Tässä toiminnassa on kyse osittaisesta työstä kieltäytymisestä, ja se on täysin laillinen työtaistelutoimenpide, josta ei voi seurata rangaistusta.

Yleistä tietoa työehtosopimusneuvotteluista ja niiden tavoitteista sekä työtaistelutoimista

Mitä lakko tarkoittaa?

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Miten palaan töihin lakon päätyttyä?

Lakon päättymisen jälkeen töihin palataan normaalisti. Jos lakko päättyy aiemmin kuin oli ilmoitettu, ERTO tiedottaa jäsenistöä lakon päättymisestä.

Miten haen lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan normaalina palkanmaksupäivänä tai sen jälkeen.

Lakkoavustushakemuksen löydät täältä »

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Kennelliiton ylityö-, lisätyö- ja liukumakiellosta 

Jos et löydä vastausta kysymykseesi alla olevista, niin ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai ERTOn työsuhdeneuvontaan, arkisin 9:30-13:30 puh 09 613 231 tai laita sähköpostia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kiireellisissä asioissa pyydämme ensisijaisesti olemaan puhelimitse yhteydessä työsuhdeneuvontaamme.

Mitä tarkoittaa ylityö-, lisätyö- ja liukumakielto? 

Ylityö-, lisätyö- ja liukumakiellolla kielletään tekemästä kaikkea säännöllisen työajan (= enintään 7 tuntia 21 minuuttia päivässä/36 tuntia 45 minuuttia viikossa tai tätä lyhyempi työsopimuksessa sovittu osa-aikainen työaika) ylittävää työtä. Tämä koskee siis kaikkea säännöllisen työajan ylittävää työtä riippumatta siitä, tehdäänkö se lisä- ja ylityönä vai kerryttämällä liukuvan työajan saldoja. Liukuvassa työajassa miinussaldojen kerryttäminen eli säännöllistä lyhyemmän työajan tekeminen ei ole kielletty. 

Milloin ylityö-, lisätyö- ja liukumakielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa? 

Ylityö-, lisätyö- ja liukumakielto alkaa 19.8.2020 ja on voimassa toistaiseksi. Tiedotamme ylityö- ja liukumakiellon muutoksista tai mahdollisista jatkotoimista verkkosivuilla sekä jäsenkirjeillä.  

Ketä ylityö-, lisätyö- ja liukumakielto koskee? 

Ylityö-, lisätyö- ja liukumakielto koskee kaikkia Kennelliitossa työskenteleviä. 

Koskeeko ylityö-, lisätyö- ja liukumakielto vain ERTOn jäseniä?  

Kaikki ylityö-, lisätyö- ja liukumakiellon piirissä olevat Kennelliiton työntekijät pidättäytyvät tekemästä lisä- ja ylitöitä sekä kerryttämästä liukumasaldoja, riippumatta siitä ovatko he ERTOn tai jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä. 

Olen osa-aikainen, koskeeko ylityö-, lisätyö- ja liukumakielto myös minua? 

Kyllä. Ylityö-, lisätyö- ja liukumakiellon aikana myös osa-aikainen työntekijä tekee vain normaalia työsopimuksensa mukaista säännöllistä työaikaa. Jos olet sopinut esimerkiksi kuuden tunnin työpäivistä, teet ylityö- ja liukumakiellon aikana enintään tuon kuusi tuntia päivässä etkä pidennä työpäivääsi liukumalla tai sovi lisä- ja ylityön tekemisestä. 

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että olen mukana?  

Ei tarvitse. ERTO on huolehtinut tarvittavista ilmoituksista. 

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja. Miten toimin? 

Emme hyväksy tällaista toimintaa, ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi, joka on yhteydessä ERTOon.  Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta, myös ylityö- ja liukumakieltoon osallistumisesta, ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska työntekijällä on laillinen oikeus osallistua niihin.  

Saanko lyhentää liukumalla työpäivääni? 

Liukumatunneilla on mahdollista lyhentää työpäivän pituutta, mutta ei pidentää. 
  

 Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia lakosta

Jos et löydä vastausta kysymykseesi alla olevista, niin ota yhteyttä työpaikkasi luottamusmieheen tai ERTOn työsuhdeneuvontaan, arkisin 9:30-13:30 puh 09 613 231 tai laita sähköpostia Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Kiireellisissä asioissa pyydämme ensisijaisesti olemaan puhelimitse yhteydessä työsuhdeneuvontaamme.

Olen ERTOn jäsen. Onko minun osallistuttava lakkoon?

Kyllä. Järjestön tekemä lakkopäätös on jäseniä sitova. Kaikki lakonalaista työtä tekevät työntekijät toimivat väärin.

Tämä koskee myös muita kuin ERTOn jäseniä (toisten liittojen jäsenet, järjestäytymättömät työntekijät), sillä lakonalaista työtä ei saa tehdä.

En kuulu liittoon ja työpaikalleni annettiin lakkovaroitus. Mitä teen?

Sinun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja liiton palveluihin mahdollisen lakon aikana ja lakkoavustus maksetaan vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä »

Olen koeajalla. Onko minun osallistuttava lakkoon?

Lakko koskee myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu lakkoon. Koeajalla oleva työntekijä voi halutessaan olla omaan liittoonsa yhteydessä ja pyytää lupaa jäädä lakon ulkopuolelle.

Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?

Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa lakosta työnantajalle. Työntekijällä on oikeus osallistua lakkoon ammattijärjestönsä päätöksen mukaisesti. Työntekijän ei tarvitse vastata työnantajan kysymykseen lakkoon osallistumisesta tai järjestäytymisestä. Työnantajalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa työntekijältä.

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan edellytetään, että lakosta tai sen laajentamisesta tulee kirjallisesti ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa etukäteen valtakunnansovittelijan toimistoon sekä vastapuolelle. Tämän ilmoituksen tarvittaville tahoille toimittaa ERTO.

Pitääkö liittoon ilmoittaa osallistuvansa lakkoon?

Lakkoavustushakemus toimii lakkoon ilmoittautumisena (kts. lakkoavustusta koskeva kysymys). Erillistä ilmoitusta lakkoon osallistumisesta ei omaan liittoon tarvitse toimittaa.

Olen osa-aikainen työntekijä, ja työvuoroni käyvät etukäteen ilmi työvuoroluettelosta. Miten haen lakkoavustusta?

Osa-aikainen työntekijä, jonka työvuorot on merkitty työvuorolistaan, hakee lakkoavustusta vain työvuoroluetteloon merkityiksi työpäiviksi sattuvilta lakkopäiviltä, sillä vain jos lakkopäivä osuu osa-aikaisen työpäivälle, pidätetään palkka.

Miten saan lakkoavustusta ja paljonko se on?

ERTO maksaa Kennelliiton lakon ajalta jäsenilleen 100 euron suuruisen lakkoavustuksen lakkopäivää kohden. Lakkoavustusta maksetaan vain liittoon kuuluville työntekijöille, jotka ovat hakeneet lakkoavustusta oman liiton ohjeistuksen mukaisesti. Lakkoavustuksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi se, että jäsenmaksut on maksettu ajantasaisesti. 
Lue lisää lakkoavustuksesta » 

Olen työssä koulutussopimuksella palkattomasti. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Opiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät ole lakko-organisaation määräysvallassa. Heidän osaltaan ei siis voida päättää, ovatko he lakon piirissä vai sen ulkopuolella.

Opiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät ole yrityksen työvoimaa. Opiskelijalla tulee aina olla nimetty ohjaaja. Jos nimetty ohjaaja on lakossa, niin työnantaja ja oppilaitos sopivat keskenään, miten asia ratkaistaan. Ohjaamme opiskelijaa olemaan yhteydessä ensisijaisesti omaan oppilaitokseensa.

Olen oppisopimusopiskelija ja minulla on työsuhde lakonalaiseen työpaikkaan. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Oppisopimusopiskelijana olet työsuhteessa ja lakko koskee myös sinua.

Voiko työnantaja purkaa oppisopimussopimuksen, jos osallistun työtaisteluun?

Laillinen työtaistelu ei ole laillinen peruste purkaa oppisopimusopiskelijan työsuhdetta, vaikka opiskeleminen ei olisikaan lakon aikana mahdollista.

Mikä on luottamusmiehen rooli työtaistelutilanteessa?

Luottamusmies osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut jäsenet. 

Työsuojeluvaltuutetun rooli työtaistelutilanteessa?

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut jäsenet.  

Pysyykö työsuhde lakon aikana voimassa?

Työsuhde pysyy lakon aikana voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Lakon piiriin kuuluvalla työntekijällä ei kuitenkaan ole lakon aikana työntekovelvollisuutta eikä työnantajalla ole lakkolaiseen nähden työnjohto-oikeutta.

Saanko palkkaa lakon aikana?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa. Työntekijällä ei ole lakkopäiviltä oikeutta myöskään työnantajan kustantamiin luontoisetuihin, kuten lounasetuun. Erääntyneet työsuhteesta johtuvat palkkasaatavat maksetaan kuitenkin lakonkin aikana normaaleina palkanmaksupäivinä.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaani?

Normaalisti lakon aikana:

Lakon alkaminen ei keskeytä jo aloitettua vuosilomaa vaan se jatkuu normaalisti lakosta huolimatta. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti.

Jos lakko alkaa ennen vahvistettua vuosilomaa, on työntekijä lakossa ja loma peruuntuu, ellei työnantajan ja työntekijän kesken muuta sovita.  Kun lakon kestäessä alkavaksi suunniteltu vuosiloma peruuntuu, työnantaja on velvollinen antamaan peruuntuneen vuosiloman myöhemmin. Jos lakko päättyisi ennen kuin vahvistettu vuosiloma päättyisi, työntekijä jää suoraan lakosta vuosilomalle.

Jos lakko ja ennalta ilmoitettu loma alkaisi samana päivänä, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen (eli silloin kun työvuoro alkaisi).

Lomaa ei voida määrätä alkavaksi lakon aikana.

Lakkoaika ei ole työssäolon veroista aikaa vuosiloman ansainnassa.

Tässä Kennelliiton lakossa ERTO on poikkeuksellisesti ilmoittanut seuraavaa:

Lakko ei koske yksittäistä työntekijää niiden päivien osalta, jona/joina hän on lakkopäivänä tai -päivinä poissa työstä palkallisen vuosiloman, liukumavapaan tai muun palkalliseksi sovitun tai määrätyn syyn takia siitä riippumatta alkaako palkallinen poissaolo ennen vai jälkeen lakon.

Tämä tarkoittaa, että normaalitilanteesta poiketen työnantajalla ei ole oikeutta vähentää palkkaa palkallisilta poissaolopäiviltä. Työnantaja saattaa kuitenkin kiistää oikeuden palkkaan. Jos työnantaja näin toimii, menee palkallisuus normaalin lakkotilanteen mukaisesti.

Jos työnantaja vähentää ERTOn ilmoituksen vastaisesti palkkaa, ota yhteyttä liittoon. Asia selvitetään lakon jälkeen.

Lakko ja sairausloma?

Normaalisti lakon aikana:

Jos sairauslomasi alkaa ennen lakon alkamista, on sinulle maksettava työehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaisesti sairausajan palkkaa myös lakon ajalta. Ilmoita työnantajalle heti työnantajan ohjeistamalla tavalla sairauspoissaolostasi ja toimita viipymättä työnantajan pyytämä lääkärintodistus työnantajalle, vaikka liittyisitkin lakkoon sairausajan päättyessä.

Jos sairastut vasta ryhdyttyäsi lakkoon, sinulle ei oikeuskäytännön mukaan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa lakkopäiviltä. Mikäli olet lakon päättyessä edelleen työkyvytön, olet oikeutettu sairausajan palkkaan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti tästä eteenpäin.

Tässä Kennelliiton lakossa ERTO on poikkeuksellisesti ilmoittanut seuraavaa:

Lakko ei koske yksittäistä työntekijää niiden päivien osalta, jona/joina hän on lakkopäivänä tai -päivinä poissa työstä palkallisen vuosiloman, liukumavapaan tai muun palkalliseksi sovitun tai määrätyn syyn takia siitä riippumatta alkaako palkallinen poissaolo ennen vai jälkeen lakon.

Tämä tarkoittaa, että normaalitilanteesta poiketen työnantajalla ei ole oikeutta vähentää palkkaa palkallisilta poissaolopäiviltä. Työnantaja saattaa kuitenkin kiistää oikeuden palkkaan. Jos työnantaja näin toimii, menee palkallisuus normaalin lakkotilanteen mukaisesti.

Jos työnantaja vähentää ERTOn ilmoituksen vastaisesti palkkaa, ota yhteyttä liittoon. Asia selvitetään lakon jälkeen.

Lakko ja perhevapaa?

Normaalisti lakon aikana:

Lakon piiriin kuuluvalla äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla olevalla on lakon aikana oikeus työehtosopimuksen mukaiseen vanhempainvapaan ajalta maksettavaan palkkaan, jos vapaa on alkanut ennen lakkoa ja jatkuu lakon aikana.

Tässä Kennelliiton lakossa ERTO on poikkeuksellisesti ilmoittanut seuraavaa:

Lakko ei koske yksittäistä työntekijää niiden päivien osalta, jona/joina hän on lakkopäivänä tai -päivinä poissa työstä palkallisen vuosiloman, liukumavapaan tai muun palkalliseksi sovitun tai määrätyn syyn takia siitä riippumatta alkaako palkallinen poissaolo ennen vai jälkeen lakon.

Tämä tarkoittaa, että normaalitilanteesta poiketen työnantajalla ei ole oikeutta vähentää palkkaa palkallisilta poissaolopäiviltä. Työnantaja saattaa kuitenkin kiistää oikeuden palkkaan. Jos työnantaja näin toimii, menee palkallisuus normaalin lakkotilanteen mukaisesti.

Jos työnantaja vähentää ERTOn ilmoituksen vastaisesti palkkaa, ota yhteyttä liittoon. Asia selvitetään lakon jälkeen.

Lakko ja palkaton vapaa?

Palkattomasta vapaasta sopinut työntekijä jää sovitun mukaisesti palkattomalle vapaalle lakosta huolimatta. Palkattomalla vapaalla oleva ei ole oikeutettu lakkoavustukseen ja jos kyse on palkattomasta vapaasta, ei hänelle makseta palkkaakaan.

Työntekijälle ennen lakkoa myönnettyä palkatonta vapaata ei voi peruuttaa lakon takia.

Lakko ja opintovapaa?

Opintovapaaoikeus on lakisääteinen oikeus eikä lakko ole laillinen syy sen epäämiseen tai opintovapaahakemuksen käsittelyn viivyttämiseen.

Myönnettyä opintovapaata ei voi lakon vuoksi peruuttaa.

Työttömyyteni tai lomautukseni alkoi ennen lakon alkamista. Vaikuttaako lakko työttömyyspäivärahani maksamiseen?

Kun työttömyys on alkanut ennen lakkoa, lakko ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen. Lakko ei myöskään vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen lomautustilanteessa, jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista.

Olen työtön. Onko minulla velvollisuus vastaanottaa lakonalaista työtä?

Työttömällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan lakonalaista työtä. Mikäli TE-toimisto tarjoaa tällaista työtä, työntekijä voi päivärahaoikeuttaan menettämättä kieltäytyä tarjotusta työstä. Työntekijän on tässä yhteydessä hyvä ilmoittaa työvoimatoimistoon, että kyseinen työ on lakonalaista työtä. Mikäli olet epävarma onko kyse lakonalaisesta työstä, ohjaamme olemaan ennen kieltäytymistä yhteydessä omaan liittoon ja selvittämään asian.

Lakon piiriin kuuluvasta työstä kieltäytymisestä ei tule seurata karenssia. Mikäli TE-toimisto antaisi kieltäytymisestä karenssin, voi siihen hakea muutosta työttömyysturvalain 12 luvun mukaisesti työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta.

Voiko työnantaja päättää työsuhteeni lakkoon osallistumisen takia tai kohdella minua tästä syystä syrjivästi?

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide ja siihen on jokaisella laillinen oikeus osallistua. Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta koeaikaan vedoten.

Työnantaja ei saa myöskään syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista.

Mikäli työnantaja uhkaa päättää työsuhteen lakkoon osallistumisen takia tai kohtelee lakkoon osallistuvaa työntekijää syrjivästi lakkoon osallistumisesta johtuen, ilmoita tästä heti ERTOon.

Työnantaja painostaa minua luopumaan lakosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan lakosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Mikäli työnantajasi painostaa sinua, ota aina yhteyttä ERTOon.

Työnantaja perui jo vahvistetun vuosilomani, koska osallistun lakkoon. Mitä teen?

Vuosiloma ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa.  Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää toiseen ajankohtaan. Mikäli työnantaja yksipuolisesti muuttaa jo vahvistetun vuosiloman ajankohtaa, voi työnantaja joutua vahingonkorvausvastuuseen tästä työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Ota tarvittaessa yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen tai omaan liittoon. Myös vuosilomalakia valvovaan Aluehallintovirastoon voi olla yhteydessä.

Epäselvissä asioissa voit aina kääntyä ERTOn työsuhdeneuvonnan puoleen.

Ehdin jo vastata työnantajalle, etten osallistu lakkoon - haluan kuitenkin osallistua. Voinko vielä osallistua lakkoon?

Oikeutesi osallistua lakkoon säilyy, vaikka olisit vastannut työnantajallesi toisin. Käytännössä voit vastata mitä tahansa, niin tästä huolimatta oikeutesi lakkoon säilyy.

En kuulu liittoon ja työpaikalleni annettiin lakkovaroitus. Mitä teen?

Sinun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja liiton palveluihin mahdollisen lakon aikana ja lakkoavustus maksetaan vain jäsenille. Liity jäseneksi »