Seuraavat työtaistelutoimet on peruttu osapuolten hyväksyttyä valtakunnansovittelijan sovintoesityksen.

Lue lisää täältä »

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen lakko 7.-8.3.2018 ja yksityisen sosiaalipalvelualan lakkoaalto 12.3.-21.3.2018 ja 26.3.-28.3.2018

 

Alta löydät:

Jos et löydä haluamaasi tietoa sivuiltamme, voit soittaa päivystyspuhelimeemme p. 045 7881 4556 ma-pe klo 9-15. Voit myös lähettää viestin sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Neuvottelutiedotteet löydät täältä »

TSN ry:n toimeenpanema yksityisen varhaiskasvatuksen lakko Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusalalla 7.-8.3.2018

Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakko alkaa keskiviikkona 7.3 klo 06.00 ja päättyy torstaina 8.3. klo 23.59.

Ketä lakko koskee?

Lakko koskee seuraavien konsernien/yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin:

Touhula Varhaiskasvatus Oy
Päiväkoti Aarresaari Oy
WillaHoiva Oy
Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy
Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy
Taiku-päiväkodit Oy
Provida Oy
Muksun Maailma Oy

Pilke päiväkodit Oy
Lasten Päiväkoti Omppu Oy
Kaunis Kaniini Oy
Päiväkoti Hiirulainen Oy
Lasten Päiväkoti Sinikello Oy
Päiväkoti Kirsikkapuu Oy
Nummenharjun Päiväkoti Oy
Päiväkoti Wilhelmiina Oy 

Norlandia Päiväkodit Oy
InnoWonni Oy
Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy
Kettulan Päiväkoti Oy
Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy 

Verkanappulat Oy

Edellä mainittujen konsernien/yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteessä työskentelevien ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenten, joihin sovelletaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, on osallistuttava lakkoon.

Lakkoon osallistuvat myös JHL:n, Jyty:n sekä Talentian jäsenet.

Lakkomateriaalit

 1. Lakkotiimin perustaminen »
 2. Lakkovahtitunnus »
 3. Tulostettava flyer » (käännä lyhyen reunan ympäri tulostettaessa) 

TSN ry:n toimeenpanema lakkoaalto Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusalalla 12.3.-21.3.2018

Lakkoaalto toteutetaan vaiheittain seuraavasti ja se koskee mainitun konsernin/yrityksen kaikkia työyksiköitä ja niitä tehtäviä, joissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta:

12.3. klo 15.00 - 14.3. klo 05.59   Attendo ja Mehiläinen

14.3. klo 15.00 - 16.3. klo 05.59   Esperi ja Pihlajalinna

19.3. klo 15.00 - 21.3. klo 05.59   Vetrea Terveys, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, VTKL-Palvelut ja Invalidiliiton Asumispalvelut

Lakon ulkopuolelle rajataan hengityshalvauspotilaiden hoito.

Edellä mainittujen konsernien/yritysten kaikissa työyksiköissä työskentelevien Erton, SuPerin ja Tehyn jäsenten, joihin sovelletaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, on osallistuttava lakkoon.

Lakkoon osallistuvat myös JHL:n, Jyty:n sekä Talentian jäsenet.

Lakon seuraava kolmas vaihe 26.3.-28.3. koskee:

Attendon
Mehiläisen
Esperin
Pihlajalinnan
Vetrea Terveyden
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivan
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön
VTKL-Palvelujen ja
Invalidiliiton Asumispalvelujen
kaikkia työyksiköitä ja tehtäviä, joissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Lakkoon menevät kaikki edellä mainitut yhtä aikaa.

Lakko alkaa 26.3.2018 klo 15.00 ja päättyy 28.3.2018 klo 05.59.

Lakon ulkopuolelle rajataan hengityshalvauspotilaiden hoito.

Listan lakon piirissä olevista yrityksistä löydät täältä »

Yleistä tietoa työehtosopimusneuvotteluista ja niiden tavoitteista sekä työtaistelutoimista

Mitä lakko tarkoittaa?

Lakko on työtaistelumuoto, jonka aikana työntekijä on kokonaan poissa työpaikalta. Työntekijä ei mene lakon aikana töihin eikä työnantaja maksa palkkaa. Työntekijän työsuhde pysyy lakosta huolimatta voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Työntekijöiden lakko-oikeus pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Miksi TSN ry on päättänyt lakkoon ryhtymisestä?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvottelut ovet keskeytyneet.

Työnantajaliitto eli Hyvinvointialan Liitto ry keskeytti torstaina 15.2 neuvottelut. Hyvinvointialan liitto tarjosi ns. yleisen linjan mukaista palkkaratkaisua ja tekstiheikennyksiä.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn tärkeimmät neuvottelutavoitteet ovat olleet:

 1. palkkaohjelma, jolla korjataan palkkaero verrattuna KVTES:n
 2. ns. nollasopimusten käytön rajaaminen
 3. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytysten parantaminen

Neuvottelut ovat olleet erittäin hankalat eikä tärkeimmissä tavoitteissa ole edetty. Työnantajaliitto eli Hyvinvointialan liitto vastusti erityisesti palkkaohjelmaa. Hyvinvointialan liitto on sitoutunut Elinkeinoelämän keskusliiton hyväksymään palkankorotuslinjaan eli ns. yleisen linjaan.

Neuvotteluja vauhdittaakseen TSN ry on jättänyt lakkovaroituksen, joka koskee alla lueteltujen konsernien/yritysten varhaiskasvatuksen toimipisteissä tehtävää työtä, joka kuuluu Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin.

Kyseessä on laillinen työtaistelutoimenpide. Työnantaja ei voi rangaista työntekijää, joka osallistuu järjestön toimeenpanemaan lakkoon.

Miten palaan töihin lakon päätyttyä?

Lakon päättymisen jälkeen töihin palataan ennalta laaditun työvuoroluettelon mukaisesti. Jos lakko päättyy aiemmin kuin oli ilmoitettu, TSN ry ja jäsenliitot tiedottavat jäsenistöä lakon päättymisestä.

Jatkuuko ylityö- ja vuoronvaihtokielto lakkoilmoituksesta/lakosta huolimatta?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi normaalisti. ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenet eivät sovi ylityön tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta.

Miten haen lakkoavustusta?

Lakkoavustusta haetaan lakkopäivän jälkeen. Lakkoavustushakemuksen löydät täältä »

 Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia lakosta

Olen ERTOn, SuPerin tai Tehyn jäsen. Onko minun osallistuttava lakkoon?

Kyllä. Järjestön tekemä lakkopäätös on jäseniä sitova.

Kaikki lakonalaista työtä tekevät työntekijät ovat rikkureita.

Rikkureita ovat myös muut kuin ERTOn, SuPerin tai Tehyn jäsenet (toisten liittojen jäsenet, järjestäytymättömät työntekijät), jotka tekevät lakonalaista työtä, sillä lakonalaista työtä ei saa tehdä.

TSN ry:n ja liittojen hallinnot päättävät rikkuruuden seurauksista ERTOn, SuPerin ja Tehyn jäsenten osalta.

En kuulu liittoon ja työpaikalleni annettiin lakkovaroitus. Mitä teen?

Sinun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja liiton palveluihin mahdollisen lakon aikana ja lakkoavustus maksetaan vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä »

Olen koeajalla. Onko minun osallistuttava lakkoon?

Lakko koskee myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu lakkoon. Koeajalla oleva työntekijä voi halutessaan olla omaan liittoonsa yhteydessä ja pyytää lupaa jäädä lakon ulkopuolelle.

Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?

Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa lakosta työnantajalle. Työntekijällä on oikeus osallistua lakkoon ammattijärjestönsä päätöksen mukaisesti. Työntekijän ei tarvitse vastata työnantajan kysymykseen lakkoon osallistumisesta tai järjestäytymisestä. Työnantajalla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta saada tietoa työntekijältä.

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan edellytetään, että lakosta tai sen laajentamisesta tulee kirjallisesti ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa etukäteen valtakunnansovittelijan toimistoon sekä vastapuolelle. Tämän ilmoituksen tarvittaville tahoille toimittaa TSN ry.

Pitääkö liittoon ilmoittaa osallistuvansa lakkoon?

Lakkoavustushakemus toimii lakkoon ilmoittautumisena (kts. lakkoavustusta koskeva kysymys). Erillistä ilmoitusta lakkoon osallistumisesta ei omaan liittoon tarvitse toimittaa.

Olen osa-aikainen työntekijä, ja työvuoroni käyvät etukäteen ilmi työvuoroluettelosta. Miten haen lakkoavustusta?

Osa-aikainen työntekijä, jonka työvuorot on merkitty työvuorolistaan, hakee lakkoavustusta vain työvuoroluetteloon merkityiksi työpäiviksi sattuvilta lakkopäiviltä, sillä vain jos lakkopäivä osuu osa-aikaisen työpäivälle, pidätetään palkka.

Miten saan lakkoavustusta ja paljonko se on?

Lakkoavustusta maksetaan vain liittoon kuuluville työntekijöille, jotka ovat hakeneet lakkoavustusta oman liiton ohjeistuksen mukaisesti. Lakkoavustuksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi se, että jäsenmaksut on maksettu ajantasaisesti. Lakkoavustuksen hakemisesta saat tarkempaa ohjeistusta myöhemmin.

SuPer, Tehy ja ERTO maksavat kukin lakkoon ilmoittautuneille jäsenilleen 50 euron suuruisen lakkoavustuksen lakkopäivää kohden. Verotonta osuutta lakkoavustuksesta on 16 euroa. Ylimenevästä osuudesta menee veroa 30 %:ia.

Olen työssä koulutussopimuksella palkattomasti. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Koulutussopimuksella työpaikalla opiskelevat opiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät ole lakko-organisaation määräysvallassa. Heidän osaltaan ei siis voida päättää, ovatko he lakon piirissä vai sen ulkopuolella.

Opiskelijaa ei voida laskea mitoitukseen eikä käyttää työvoimana. Opiskelijalla tulee aina olla nimetty ohjaaja. Jos nimetty ohjaaja on lakossa, niin työnantaja ja oppilaitos sopivat keskenään, miten asia ratkaistaan. Ohjaamme opiskelijaa olemaan yhteydessä ensisijaisesti omaan oppilaitokseensa.

Olen oppisopimusopiskelija ja minulla on työsuhde lakonalaiseen työpaikkaan. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Oppisopimusopiskelijana olet työsuhteessa ja lakko koskee myös sinua.

Voiko työnantaja purkaa oppisopimussopimuksen, jos osallistun työtaisteluun?

Laillinen työtaistelu ei ole laillinen peruste purkaa oppisopimusopiskelijan työsuhdetta, vaikka opiskeleminen ei olisikaan lakon aikana mahdollista.

Olen opiskelijajäsen. Voinko tehdä palkallisen työvuoron (keikkavuoron) lakonalaisessa työpaikassa lakon aikana?

Monet opiskelijat tekevät opiskelun ohella usein keikkatöitä. Mikäli opiskelijajäsen tekee palkallisen keikkatyövuoron lakon piiriin kuuluvalla työpaikalla lakon aikana, on hän rikkuri. Paikallisjohtojen tulee ohjeistaa keikkatyötä tekeviä opiskelijajäseniä siitä, että nämä eivät saa tehdä lakonalaista työtä.

Jos olet ennen lakon alkamista sopinut työvuorosta lakonalaisena päivänä, voit hakea omasta liitostasi lakkoavustusta tälle päivälle (kts. lakkoavustusta koskeva kysymys).

 Mikä on työpaikkakohtainen lakkotiimi?

Lakon onnistumiseksi tarvitsemme työpaikoille lakkotiimin hoitamaan mm. lakkovartioinnin.

Lakkotiimi on kaikkien lakkoon osallistuvien ammattiliittojen yhteinen porukka (kaikki Erton, SuPerin, Tehyn, JHL:n, Talentian, Jytyn, Pardian ja STHL:n jäsenet).

 Miten lakkotiimi valitaan?

Tiimin perustamiseksi tulee järjestää työpaikkakokous, jossa valitaan tarvittava määrä – mieluiten vähintään yksi jäsen, jokaisesta liitosta. Jos työpaikallanne on luottamusmies, kuuluu hän lakkotiimiin. Liittojen yhteyshenkilöiksi lupautuneiden henkilöitä olisi myös hyvä kuulua lakkotiimiin.

Pienillä työpaikoilla, joissa lakkoon osallistuvia työntekijöitä on vain vähän, ei aina ole mahdollista muodostaa edes lakkotiimiä. Näissä työpaikoissa työntekijät eivät mene lakon aikana töihin ja noudattavat liiton antamia lakko-ohjeita, jotka löytyvät liiton sivuilta.

Työpaikkakokous voidaan järjestää työnantajan tiloissa, jos asiasta sovitaan työnantajan kanssa etukäteen (työehtosopimus 28 §). Työpaikkakokous tulee, kuitenkin järjestää työajan ulkopuolella.

 Mitä lakkotiimi tekee?

Lakkotiimin tehtävänä on:

 • tiedottaa jo ennalta työtaistelusta, sen tarkoituksesta ja tavoitteista sekä lakkorajoista:
  • palvelujen käyttäjille (esim. ilmoitus ulko-oveen)
  • työpaikan työntekijöille
  • ulkopuolisille tahoille
 • järjestää lakkovartiointi
 • seurata liittojen tiedotusta
 • pitää yhteyttä omaan ammattiliittoon
 • pitää tarvittaessa yhteyttä työnantajan edustajaan

 Mikä on lakkovartioinnin tarkoitus?

Lakkovartioinnin tarkoituksena on:

 • estää rikkuruus
 • tiedottaa asiakkaille, työpaikan muille työntekijöille ja yleisölle työtaistelun tarkoituksesta sekä lakon rajoista ja järjestön tavoitteista
 • merkitä muistiin ja raportoida paikallisjohdolle rikkurit

Lakkovartioinnilla varmistetaan, että liittojen päättämä työtaistelu onnistuu ja että lakonalaista työtä ei tehdä.

 Mitä lakkovahti tekee?

Lakkovahdin päätehtävänä on kehottaa kaikkia lakonalaiseen työhön pyrkiviä poistumaan työpaikalta sekä kertoa lakon tavoitteista ulkopuolisille, jos nämä ovat kiinnostuneita työtaistelun syistä. Lakkovahti kirjaa ylös työpaikalle menevät työntekijät ja työtehtävät, joita he ovat menossa tekemään sekä työssäoloajan. Nämä tiedot välitetään lakon järjestövalmiusryhmälle. Lakkovahti jakaa järjestöjen tekemää yhteistä tiedotetta. Lakkovahti seuraa työnantajan toimia tarpeen vaatiessa. Mikäli työnantaja painostaa työntekijöitä, tulee nämä asiat kirjata mahdollisimman tarkasti ylös, sekä ilmoittaa tästä järjestövalmiusryhmälle. Katso tarkemmat ohjeet lakkovahdeille: (linkki työtaistelun organisoimista koskevaan ohjeeseen)

 Voinko minä ryhtyä lakkovahdiksi? Miten?

Kyllä voit. Lakkovahteja olisi suotavaa olla jokaisella työpaikalla. Voit ilmoittaa halukkuutesi osallistumisesta lakkovartiointiin työpaikkakokouksessa. Vahtivuorot järjestetään etukäteen ja vuorojen pituudet sovitaan työpaikan työaikojen ja olosuhteiden mukaan. Lakkovahdeilla on aina mukanaan TSN ry:n tai oman liiton tunnus. Voit tulostaa lakkovahtitunnuksen tämän linkin takaa: (tähän linkki lakkovahtitunnukseen).

Mikä on luottamusmiehen rooli työtaistelutilanteessa?

Luottamusmies osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut jäsenet. Luottamusmiehen valitseminen lakon paikallisjohtoon ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä hänen velvollisuutensa on valvoa työrauhaa työehtosopimuksen voimassa ollessa.

Työsuojeluvaltuutetun rooli työtaistelutilanteessa?

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut jäsenet. Lakon aikana työsuojeluvaltuutettu ei hoida valtuutetun tehtäviään eikä anna toimenkuvaansa kuuluvia palveluja henkilökunnalle. Työsuojeluvaltuutetun valitsemasta lakon paikallisjohtoon ei suositella.

Pysyykö työsuhde lakon aikana voimassa?

Työsuhde pysyy lakon aikana voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Lakon piiriin kuuluvalla työntekijällä ei kuitenkaan ole lakon aikana työntekovelvollisuutta eikä työnantajalla ole lakkolaiseen nähden työnjohto-oikeutta.

Saanko palkkaa lakon aikana?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa. Työntekijällä ei ole lakkopäiviltä oikeutta myöskään työnantajan kustantamiin luontoisetuihin, kuten lounasetuun. Erääntyneet työsuhteesta johtuvat palkkasaatavat maksetaan kuitenkin lakonkin aikana normaaleina palkanmaksupäivinä.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaani?

Lakon alkaminen ei keskeytä jo aloitettua vuosilomaa vaan se jatkuu normaalisti lakosta huolimatta. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti.

Jos lakko alkaa ennen vahvistettua vuosilomaa, on työntekijä lakossa ja loma peruuntuu, ellei työnantajan ja työntekijän kesken muuta sovita.  Kun lakon kestäessä alkavaksi suunniteltu vuosiloma peruuntuu, työnantaja on velvollinen antamaan peruuntuneen vuosiloman myöhemmin. Jos lakko päättyisi ennen kuin vahvistettu vuosiloma päättyisi, työntekijä jää suoraan lakosta vuosilomalle.

Jos lakko ja ennalta ilmoitettu loma alkaisi samana päivänä, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen (eli silloin kun työvuoro alkaisi).

Lomaa ei voida määrätä alkavaksi lakon aikana.

Lakkoaika ei ole työssäolon veroista aikaa vuosiloman ansainnassa.

Lakko ja sairausloma?

Jos sairauslomasi alkaa ennen lakon alkamista, on sinulle maksettava työehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaisesti sairausajan palkkaa myös lakon ajalta. Ilmoita työnantajalle heti työnantajan ohjeistamalla tavalla sairauspoissaolostasi ja toimita viipymättä työnantajan pyytämä lääkärintodistus työnantajalle, vaikka liittyisitkin lakkoon sairausajan päättyessä.

Jos sairastut vasta ryhdyttyäsi lakkoon, sinulle ei oikeuskäytännön mukaan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa lakkopäiviltä. Mikäli olet lakon päättyessä edelleen työkyvytön, olet oikeutettu sairausajan palkkaan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti tästä eteenpäin.

Lakko ja perhevapaa?

Lakon piiriin kuuluvalla äitiys-, isyys-, tai vanhempainvapaalla olevalla on lakon aikana oikeus työehtosopimuksen mukaiseen vanhempainvapaan ajalta maksettavaan palkkaan, jos vapaa on alkanut ennen lakkoa ja jatkuu lakon aikana.

Lakko ja palkaton vapaa?

Palkattomasta vapaasta sopinut työntekijä jää sovitun mukaisesti palkattomalle vapaalle lakosta huolimatta. Palkattomalla vapaalla oleva ei ole oikeutettu lakkoavustukseen ja jos kyse on palkattomasta vapaasta, ei hänelle makseta palkkaakaan.

Työntekijälle ennen lakkoa myönnettyä palkatonta vapaata ei voi peruuttaa lakon takia.

Lakko ja opintovapaa?

Opintovapaaoikeus on lakisääteinen oikeus eikä lakko ole laillinen syy sen epäämiseen tai opintovapaahakemuksen käsittelyn viivyttämiseen.

Myönnettyä opintovapaata ei voi lakon vuoksi peruuttaa.

Työttömyyteni tai lomautukseni alkoi ennen lakon alkamista. Vaikuttaako lakko työttömyyspäivärahani maksamiseen?

Kun työttömyys on alkanut ennen lakkoa, lakko ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen. Lakko ei myöskään vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen lomautustilanteessa, jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista.

Olen työtön. Onko minulla velvollisuus vastaanottaa lakonalaista työtä?

Työttömällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan lakonalaista työtä. Mikäli TE-toimisto tarjoaa tällaista työtä, työntekijä voi päivärahaoikeuttaan menettämättä kieltäytyä tarjotusta työstä. Työntekijän on tässä yhteydessä hyvä ilmoittaa työvoimatoimistoon, että kyseinen työ on lakonalaista työtä. Mikäli olet epävarma onko kyse lakonalaisesta työstä, ohjaamme olemaan ennen kieltäytymistä yhteydessä omaan liittoon ja selvittämään asian.

Lakon piiriin kuuluvasta työstä kieltäytymisestä ei tule seurata karenssia. Mikäli TE-toimisto antaisi kieltäytymisestä karenssin, voi siihen hakea muutosta työttömyysturvalain 12 luvun mukaisesti työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudelta.

Voiko työnantaja päättää työsuhteeni lakkoon osallistumisen takia tai kohdella minua tästä syystä syrjivästi?

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide ja siihen on jokaisella laillinen oikeus osallistua. Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta koeaikaan vedoten.

Työnantaja ei saa myöskään syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista.

Mikäli työnantaja uhkaa päättää työsuhteen lakkoon osallistumisen takia tai kohtelee lakkoon osallistuvaa työntekijää syrjivästi lakkoon osallistumisesta johtuen, tulee tästä ilmoittaa heti omaan liittoon.

Voiko työnantaja muuttaa työvuoroluetteloani lakon vuoksi?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa SOSTES:in mukaan sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta-arvaamattoman muutoksen takia.

Yleensä tarve työvuoroluettelon muuttamiseen voi tulla kyseeseen lähinnä sairausepidemiatilanteessa, joissa syntyy työvoimavajetta. Työnantajan tulee aina varautua sairauspoissaoloihin eivätkä yksittäiset sairauspoissaolot voi oikeuttaa muuttamaan työvuorolistaa.

Ennalta ilmoitettu lakko ei voi itsessään olla peruste muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti.

Työnantaja painostaa minua luopumaan lakosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan lakosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä omaan liittoon.

Työnantaja perui jo vahvistetun vuosilomani, koska osallistun lakkoon? Mitä teen?

Vuosiloma ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa.  Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää toiseen ajankohtaan. Mikäli työnantaja yksipuolisesti muuttaa jo vahvistetun vuosiloman ajankohtaa, voi työnantaja joutua vahingonkorvausvastuuseen tästä työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Ota tarvittaessa yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen tai omaan liittoon. Myös vuosilomalakia valvovaan Aluehallintovirastoon voi olla yhteydessä.

Epäselvissä asioissa, voit aina kääntyä oman liittosi puoleen.

Ehdin jo vastata työnantajalle, etten osallistu lakkoon - haluan kuitenkin osallistua. Voinko vielä osallistua lakkoon?

Oikeutesi osallistua lakkoon säilyy, vaikka olisit vastannut työnantajallesi toisin. Käytännössä voit vastata mitä tahansa, niin tästä huolimatta oikeutesi lakkoon säilyy.

En kuulu liittoon ja työpaikalleni annettiin lakkovaroitus. Mitä teen?

Sinun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja liiton palveluihin mahdollisen lakon aikana ja lakkoavustus maksetaan vain jäsenille. Liity jäseneksi!

Mistä tiedän, koskeeko lakko työpaikkaani?

Voit tarkistaa asian työsopimuksestasi ja palkkakuitistasi. Älä katso työpisteen nimeä, vaan yrityksen nimeä, joka työsopimuksesta ja palkkakuitista löytyy. Jos tämä yritys löytyy listauksesta ja sinun työsuhteessasi noudatetaan SOSTES:iä, kuulut lakon piiriin. 

Lakko loppuu työpaikkani osalta 14.3 klo 05.59. Minulla on yövuoro ja se loppuu klo 07.05. Pitääkö minun mennä 06.00-07.05 ajaksi töihin? 

Lakko alkaa ja päättyy ilmoitettuna aikana. Näin ollen sinun on mentävä työvuorolistan mukaiseen vuoroon heti kun lakko päättyy.  

 

Lakon piirissä olevat yritykset:

Liite 1

Työnseisaus alkaa maanantaina 12.3.2018 kello 15.00 ja päättyy keskiviikkona 14.3.2018 klo 05:59 liitteessä 1 mainituissa konserneissa/yrityksissä/yritysryhmissä/yhteisöissä ja niiden kaikissa toimipisteissä.

Attendo-konserni

Attendo 247 Oy

Attendo Aapelikoti Oy

Attendo Aaria Oy

Attendo Askelkodit Oy

Attendo Aurinkopuisto Oy

Attendo DF-Care Oy

Attendo Donum Oy

Attendo Eerika Oy

Attendo Eevakoti Oy

Attendo Finland Oy

Attendo Friitalan Palvelukoti Oy

Attendo Give Oy Hoivakoti

Attendo Hakami Oy

Attendo Helinä Oy

Attendo Helmakodit Oy

Attendo Hoitokoti Apilaniitty Oy

Attendo Hoivakoti Misteli Oy

Attendo Hoivapalvelut Oy

Attendo Huurmanni Oy

Attendo Ikihyvä Oy

Attendo Iltatuuli Oy

Attendo Imatran Palvelukoti Oy

Attendo Joenranta Oy

Attendo Jokikoto Oy

Attendo Juankosken Hoiva Oy

Attendo Kaijankoti Oy

Attendo Kanervikkola Oy

Attendo Kellokas Oy

Attendo Kotiplus Oy

Attendo Kruunankulma Oy

Attendo Kultarinki Hoivapalvelut Oy

Attendo Kuntoutumiskoti Harjula Oy

Attendo Kuntoutumiskoti Malttia Oy

Attendo Larosette Oy

Attendo Lastensuojelupalvelut Oy

Attendo Liedon Helmi Oy

Attendo Lilla Ro Oy

Attendo Luotolahden Kuntoutus Oy

Attendo Marian Kartano Oy

Attendo Mental Oy

Attendo Meri-Lappi Oy

Attendo Mi-Care Oy

Attendo Mi-Hoiva Oy

Attendo Mikkelin Palvelukoti Oy

Attendo Mäntän Palvelukoti Oy

Attendo Neliapila Oy

Attendo Onnentäyttymys Oy

Attendo Orimattila Oy

Attendo Oy terapia. Ylivieska

Attendo Oy

Attendo Palvelukoti Auringonrusko Oy

Attendo Palvelukoti Rauha Oy

Attendo Palvelukoti Sinivakka Oy

Attendo Palvelukoti Väisänen Oy

Attendo Pekkalakoti Oy

Attendo Piritta Oy

Attendo Puruveden Helmi Oy

Attendo Raahen Palvelukoti Oy

Attendo Rautlehto Oy

Attendo Saarentiekoti Oy

Attendo Savolan Aurorakoti Oy

Attendo Savon Koti Oy

Attendo Selma Oy

Attendo Sisä-Savon Palvelukoti Oy

Attendo Tapiokoti Oy

Attendo Terveyspalvelut Oy

Attendo Tyrvään Kartano Oy

Attendo Vehniän Koivukodit Oy

Attendo Villa Galand Oy

Attendo Villa Stella Oy

Attendo Willa Wanha Oy

Juuan Hoito ja Hoiva oy

Pielisen-Karjalan Dementiakoti Oy


Mehiläinen-konserni

Desiker-Aurinkomäki Oy

Familar Oy

Hoiva Mehiläinen Oy

Haapajärven Kimppakoti Oy

Hoivakoti Auringonnousu Oy

Hoivakoti Atzalea Oy

Hämeen Tukikoti Oy

Itä-Suomen Hoitokodit Oy

Itä-Uudenmaan Palvelukoti Oy

Joutsan Kartanokoti Oy

Kiikan Palvelukoti Oy

Kotipalvelu Mehiläinen Oy

Kormel Oy

Kymen Nuorten Asema Oy

Lappeenrannan Palvelukoti Oy

Lastensuojelulaitos Eemeli Oy

Mainio Care Oy

Mehiläinen Oy

Mehiläinen Arwola Oy

Mehiläinen Raija Oy

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

Mehiläinen Terveyspalvelut Oy

MilaPro Oy

OIVA Riihi Oy

Palmukoti Oy

Palvelukoti Eloranta Oy

Palvelutalo Kotiranta Oy

Perhe- ja Palvelukodit Suomalainen Oy

Recare Oy

Riekkomäen Palvelu Oy

SM Amiprix Oy

Toivonlahti Oy

Viitasaaren Ruustinna Oy

Liite 2

Työnseisaus alkaa keskiviikkona 14.3.2018 kello 15.00 ja päättyy perjantaina 16.3.2018 klo 05:59 liitteessä 2 mainituissa konserneissa/yrityksissä/yritysryhmissä/yhteisöissä ja niiden kaikissa toimipisteissä.

Esperi-konserni

AE Hoituripalvelut Oy

Arnisat Hoivapalvelut Oy

Atmos Oy

Esperi Care Oy

Esperi Hoiva 1 Oy

Etelä-Savon Mielenterveys Oy

Gerocare Oy

Helmen Hoitajat Oy

Hirvelän hoivakoti Oy

Hoi'Le Oy

Hoivia Oy

Hoitokoti Gröndal Oy

Hoitokoti Kultalampi Oy

Hoitokoti Niittykukka Oy

Pappilankoti Oy

Hoitokoti Peiponpesä Oy

Hoivakoti Aamurusko Oy

Hoivakoti KolmiSointu Oy

Hoivakoti Raijamaija Oy

Hoivakoti Riihelän Keltasirkku Oy

Hopiatuuli Kurikka Oy

HR-Invest Oy

Jämsän Palvelukoti Oy

Kaapontupa Oy

Kainuun Hoivataito Oy

Lapin Hoivataito Oy

Kasperikoti Oy

Kauhajoen Hoiva ja Huolenpito Oy

Keski-Suomen Hoivataito Oy

KIEHIMÄ YHTIÖT OY

Kivipuiston Palvelukoti Oy

Kiviranta Kodit Oy

Kotihymy Oy

Kotilo Oy Veikkola

Kuurnan Kartanot Oy

Kymen Oivakoti Oy

Luhatuuli Oy

Lukkarinoja Oy

Sosiaali- ja Terveyspalvelut Merimajakka Oy

Marjalinna Oy

MielenRuokaa Oy

Mielihyvä Hoiva Oy

Narikka Erja-Birgit Oy

Olivia-Yhtiöt Oy

Palvelukeskus Kotipesä Oy

Palvelukoti Ilola Oy

Palvelukoti Länsituuli Oy

Palvelukeskus Päivälehto Oy

Palvelukoti Omenapuu Oy

Palvelukoti Rantakartano Oy

Palvelukoti Rede-Riikka Oy

Palvelukoti Sylvianna Oy

Pirkanmaan Asumispalvelut Oy

PS Linnunpesä Oy

Päijät-Hämeen Hoitokodit Oy

Pöytyän Hoiva Oy

Ratamo-koti Oy

Rehabia Perniö Oy

Ryhmäkoti Kestintupa Oy

Saarnikoti Oy

Saga Care Finland Oy

SiniVida Oy

Suneva Oy

Suomenselän Palvelukoti Oy

Suvanto Koti Oy

Sydän-Suomen Hyvinvointipalvelut Oy

Uudenmaan Tukitupa Oy

Vanhan Kutomon Hoivakoti Pumpuli Oy

Vakkuri & Aalto Oy

Viiankoti Oy

Visapolun Asumispalvelut Oy

VitaDays Oy

Yhteiselo Oy

Ystäväntien Palvelukoti Oy

 

Pihlajalinna-konserni

Hoivakoti Nestori Oy

Hämeenlinnan Hoivapalvelu Ky

Ikipihlaja Johanna Oy

Ikipihlaja Kuusama Oy

Ikipihlaja Matinkartano Oy

Ikipihlaja Oiva Oy

Ikipihlaja Setälänpiha Oy

Ikipihlaja Sofianhovi Oy

Jokilaakson Terveys Oy

Jämsän Terveys Oy

Kolmostien Terveys Oy

Kuusiolinna Terveys Oy

Mäntänvuoren Terveys Oy

Pihlajalinna Erityisasumispalvelut Oy

Pihlajalinna Oyj

Pihlajalinna Terveys Oy
 
   
Liite 3

Työnseisaus alkaa maanantaina 19.3.2018 kello 15.00 ja päättyy keskiviikkona 21.3.2018 klo 05:59 liitteessä 3 mainituissa konserneissa/yrityksissä/yritysryhmissä/yhteisöissä ja niiden kaikissa toimipisteissä.

Vetrea-konserni

H10 Kymppipalvelut Oy

Hoivakymppi Oy

Kuopion Tammenkoti Oy

Sunnen Koti Oy

Vetrea Terveys Oy

 

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy

 

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy

VTKL-Palvelut Oy

 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö