Puhu itsesi tai toisen puolesta - vain niin kiusaaminen loppuu!

 

Noin joka kolmas suomalaisista sanoo havainneensa työpaikallaan työpaikkakiusaamista viimeisen vuoden aikana.

 

 

Noin joka viides epäilee tulleensa itse kiusatuksi työpaikallaan viimeisen vuoden aikana.

 

 

Joka viides työntekijöistä epäilee, uskaltaisiko puuttua kiusaamiseen työpaikallaan.

* Luvut ovat peräisin ERTOn tutkimuksesta, joka toteutettiin kesällä 2019. 

Tekemämme kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen on todistanut työpaikkakiusaamista työpaikallaan. Kuitenkin joka viides on epävarma siitä, uskaltaako tai osaako puuttua kiusaamiseen. 

1. Opi tunnistamaan kiusaaminen!

Työkaveri haukkuu, jättää vastaamatta puhuteltaessa tai vaikeuttaa työntekoa jatkuvalla myöhästelyllään. Työpaikalla ei tarvitse sietää huonoa käytöstä, mutta työpaikkakiusaamisen rajaaminen voi joskus tuntua vaikealta. Lyhyesti sanottuna työpaikkakiusaaminen on yleensä toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista tai mitätöintiä, joka vaarantaa työntekijän terveyden. Työpaikkakiusaaminen ei tarkoita siis mitä tahansa konfliktia työyhteisössä. 

Millainen käytös on työpaikalla epäasiallista? - lue lisää artikkelistamme 

Katso myös työhyvinvointiasioihin perehtyneen asiantuntijamme Jarmo Lahden video aiheesta.

 


2. Puutu kiusaamiseen!

Jo työturvallisuuslaki kieltää selkeästi kiusaamisen työpaikalla ja velvoittaa työnantajan puuttumaan ja selvittämään tietoonsa tullut epäasiallinen kohtelu. Kiusaamisesta pitää kertoa ensisijaisesti lähiesimiehelle. Jos kiusaaja on lähiesimies, pitää kiusaamisesta kertoa hänen esimiehelleen. Myös ammattiliittojen kouluttamat henkilöstön edustajat eli työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet ovat työpaikalla tällaisia asioita varten.

Moni kiusaaja ei edes ymmärrä olevansa kiusaaja. Vaikka kiusaaja ei välttämättä koe toiminnassaan mitään väärää, esimiehellä on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Myös siksi asiasta on tärkeää uskaltaa puhua.

Mitä teen ensimmäisenä, jos uskon tulleeni kohdelluksi epäasiallisesti töissä? - lue artikkelistamme

Katso myös työhyvinvointiasioihin perehtyneen asiantuntijamme Jarmo Lahden video aiheesta.


Toimitko esimiehenä tai yrityksen johdossa?

Työterveyslaitoksen Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkovalmennus antaa valmiuksia esimiehille ja johdolle estää ja vähentää työpaikkakiusaamista, epäasiallista kohtelua sekä häirintää työyhteisössä.

Tutustu koulutukseen »