Siirry suoraan sisältöön
Nainen heilauttaa takin hartialleen.

Erton jäsenyhdistykset

Ertossa on kuusi valtakunnallista jäsenyhdistystä, jotka toimivat alansa ammattilaisten yhdyssiteenä ja etujen valvojina. Liittoon kuulutaan oman toimialan jäsenyhdistyksen kautta. Samalla jäsenmaksulla saat sekä liiton että yhdistyksen palvelut, edut ja asiantuntijat käyttöösi. Tutustu Erton jäsenyhdistyksiin!

Digmarit ry (entinen DigiMaMa)

Digmarit ry on markkinoinnin, luovien ja ICT-alojen ammattilaisten oma yhdistys. Digmarit ry:n jäsenet työskentelevät tietotekniikan, tietoturvan, tietoliikenteen, ohjelmoinnin, markkinoinnin, mainonnan, visuaalisten toteutusten, verkkosuunnittelun, digitaalisten ratkaisujen, pelien, muotoilun ja markkinointitutkimuksen parissa. 

Erityistoimihenkilöt ET ry

Erityistoimihenkilöt ET ry, puheessa useimmiten Etry, on monialainen yhdistys, jonka jäseninä on asianajotoimistojen sihteereitä, kiinteistöalan työntekijöitä, matkailupalveluissa työskenteleviä, aatteellisissa järjestöissä puurtavia ja pienyrityksissä työskenteleviä, mutta myös kuntosalien, eläinklinikoiden sekä konsultti- ja arkkitehtitoimistojen työntekijöitä. 

Logistiikan toimihenkilöt ry

Logistiikan toimihenkilöt toimii autoliikenne- ja huolinta-aloilla työskentelevien toimihenkilöiden edunvalvojana. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät mm. ajojärjestelijöinä ja konttoritoimihenkilöinä huolinta- ja kuljetusliikkeissä sekä kuriiri- ja lähettipalveluissa, varustamoissa, linja-autoliikkeissä ja taksikeskuksissa. 

Suomen Optometrian ammattilaiset ry Soa

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n eli Soan jäsenet ovat optikoita ja optometristeja, jotka työskentelevät laillistettuina terveydenhuollon ammattilaisina optikkoliikkeissä, yksityisessä terveydenhuollossa, lääkäriasemilla ja sairaaloissa sekä toimivat työterveyshuollon asiantuntijoina. 

Taloushallinnon ammattilaiset ry

Taloushallinnon ammattilaiset on taloushallinnon alalla työskentelevien oma ammattiyhdistys. Yhdistyksen jäsenet työskentelevät mm. kirjanpitäjinä, palkanlaskijoina, laskenta-assistentteina, veroneuvojina ja reskontranhoitajina.

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Ystea ry

Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Ystean jäsenet työskentelevät yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla sekä sosiaalialan järjestöissä.