Siirry suoraan sisältöön
Nainen hymyilee meren äärellä.

Strategia

Erton arvot eivät ole vain sanahelinää, vaan ne todella ohjaavat tekemistämme – sekä vuositasolla että strategisella tasolla.

Strategia 2020-2023

 • Olemme muuttuvan työelämän edunvalvoja
 • Tarjoamme parasta jäsenpalvelua
 • Olemme jatkuvasti kehittyvä ja oppiva organisaatio

1. Vahvistamme organisaation toimintamallia

 • Vakiinnutamme toimenkuvat eri tasoilla
 • Vahvistamme yhteisen strategian toteutumista
 • Hyödynnämme digitalisaatiota toimintojemme parantamisessa

Erto rakentuu kuudesta itsenäisestä, omalla alallaan toimivasta jäsenyhdistyksestä. Yhdistysten kautta rakentuvat erilaiset ammatti-identiteetit ovat yhteisömme voima ja mahdollisuus. Erton vahvuuksia ovat myös osaava henkilöstö ja alakohtainen asiantuntemus. Näistä pidämme kiinni myös jatkossa. Olemme avoimia sille, että Ertoon liittyisi uusia jäsenyhdistyksiä.

Avain menestykseemme on se, että toteutamme yhteistä tavoitetta, strategiaa ja toimenkuvajakoa kaikilla organisaatiomme tasoilla. Jotta voimme toimia tehokkaasti ja tuloksellisesti, eri toimijoillamme tulee olla selkeät roolit. Liittotason toiminta keskittyy yhä tiiviimmin työelämään.

Tuotamme palvelut siellä missä on paras tuntemus käyttäjistä ja osaaminen palveluiden tuottamiseen. Lisäämme digitaalisten työkalujen käyttöä ja tiedolla johtamista sekä automatisoimme työprosesseja. Erton aluejärjestöt toimivat jäsenaktiiviemme voimin ja ovat alueellisen näkyvyytemme ja jäsenpalvelumme kannalta äärimmäisen tärkeitä. Tuemme jäsenyhdistyksiämme ja aluejärjestöjämme toiminnallisesti ja taloudellisesti ennalta sovituissa rajoissa.

2. Kasvatamme jäsenmääräämme

 • Rakennamme selkeät palvelut ja palvelukanavat
 • Lisäämme jäsendemokratiaa päätöksenteossa
 • Osallistamme jäseniämme toiminnan suunnitteluun

Olemassaolomme perusta on riittävä jäsenmäärä. Haluamme, että Erton positiivinen jäsenmääräkehitys jatkuu. Rakennamme selkeät palvelut ja palvelukanavat. Otamme jäsenet mukaan uusien palveluiden kehittämiseen. Huomioimme palveluvalikoimassa sen, että jäsenemme tarpeet eri työkaaren 
vaiheissa vaihtelevat. Lisäämme jäsendemokratiaa päätöksenteossa ja osallistamme jäseniämme myös toimintamme suunnitteluun.

Kohdennamme jäsenhankintaa aloille, ammatteihin, työpaikoille ja alueille, joilla on paljon potentiaalisia jäseniä ja alhainen järjestäytymisaste. Tavoittelemme jäseniksi työelämään siirtyviä ja työuransa aloittaneita nuoria. Kannustamme ja tuemme yhteisömme aktiiveja jäsenhankinnassa. Luomme yhdessä jäsenten kanssa uusia ja innovatiivisia tapoja tehdä jäsenhankintaa ja tukea jäsenpysyvyyttä.

3. Kohdennamme edunvalvontaamme uudelleen

 • Tavoittelemme työehtosopimusten laajaa kattavuutta
 • Luomme sähköisen työehtosopimusten sopimisjärjestelmän
 • Lisäämme henkilöstön edustajien määrää ja osaamista

Edunvalvontamme painopiste siirtyy yhä enemmän yritys- ja työntekijätasolle. Työehtosopimukset ja niiden tuoma luottamusmiesjärjestelmä ovat edelleen edunvalvonnan peruskiviä. Valtakunnallisten työnantajaliittojen sijasta sopijapuolenamme on yhä useammin yksittäinen  yritys. Turvataksemme yleiset työehtosopimukset ja kattavan työehtoturvan, luomme hallinnollisesti kevyen ja helpon työehtosopimusten sopimisjärjestelmän.

Kasvatamme henkilöstön edustajien määrää ja lisäämme heidän osaamistaan. Parannamme työntekijöiden osaamista ja lisäämme heidän tietämystään oikeuksista ja velvollisuuksista. Edunvalvonta on yhä enemmän työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittämistä. Henkilöstön edustajamme toimivat jatkossa perinteisen edunvalvonnan ohella työyhteisöjen ja työhyvinvoinnin kehittäjinä.

4. Kehitämme valtakunnallista vaikuttamista

 • Teemme aktiivista mediaviestintää
 • Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
 • STTK ajaa Erton tavoitteita

Jatkamme aktiivista mediaviestintää ja yhteiskunnallisia viestintäkampanjoita osana vaikuttamistyötä. Kasvatamme näkyvyyttämme mediassa nostamalla tärkeitä työelämän teemoja julkisuuteen. Nostamme esiin ratkaisuja emmekä vain ongelmia. Medianäkyvyydellä 
varmistamme, että mielipidettämme kysytään ensimmäisten joukossa, kun sidosryhmämme tarvitsevat tietoa yksityisen sektorin työmarkkinoista.

Selvitämme mahdollisia kumppaneita, joiden kanssa rakentaa suhteita ja yhdessä ajaa meille tärkeitä asioita. Toimimme aktiivisesti STTK:ssa, jonka kautta viemme Ertolle tärkeitä teemoja keskusjärjestömme vaikuttamistyöhön.

Lenkkitossu

Missio

Olemme olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä.

Kynä

Visio

Olemme monialainen ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteisö, joka rakentaa yhdessä reilua työelämää kaikille. Jäsen saa parasta palvelua muuttuvan työelämän eri vaiheissa.