Siirry suoraan sisältöön
Työsuhde

Työsuhde

Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä esimerkiksi työsopimuksella.

Työsuhteessa työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja työstä maksetaan palkkaa. Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset määrittelevät työsuhteelle vähimmäisehdot. Sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeuksia ja velvollisuuksia työsuhteen aikana ja sen päättyessä.

Vakituinen työsuhde

Vakituinen työsuhde tarkoittaa, että työsuhde on voimassa toistaiseksi. Työsuhteen päättymiselle ei silloin ole työsopimuksessa sovittu päättymisajankohtaa. Työskentely jatkuu niin kauan, kunnes toinen osapuoli päättää työsuhteen.

Määräaikainen työsuhde

Työsuhde voi olla määräaikainen perustellusta syystä. Syy voi olla esimerkiksi lyhytaikainen projekti tai äitiysloman sijaisuus. Määräaikaisuuksien ketjuttaminen ilman perusteita on kiellettyä.

Osa-aikainen työsuhde

Jos työntekijän työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän säännöllinen työaika, kyse on osa-aikaisesta työsuhteesta. Työsuhde voi olla osa-aikainen sopimuksen perusteella tai työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Myös työntekijällä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtyä osa-aikatyöhön, esimerkiksi hänen aloittaessaan osittaisen hoitovapaan.

Tarvittaessa töihin kutsuttava

Työajan ollessa vaihteleva (ns. nollatuntisopimus), työnantaja ja työntekijä ovat sopineet työsuhteesta ilman, että työajan pituutta määritellään kiinteästi. Työnantajan tarjoama työaika voi vaihdella nollasta täyteen työaikaan.

Vuokratyöntekijä

Vuokratyöntekijä työskentelee henkilöstövuokrausyrityksen palkkalistoilla, mutta hänen työpaikkansa on jokin toinen yritys (käyttäjäyritys). Jollei vuokrayritystä sido mikään työehtosopimus, sovelletaan käyttäjäyritystä koskevaa työehtosopimusta. Vuokratyöntekijöillä voi olla kiinteä (vähimmäis)tuntimäärä tai he voivat työskennellä nollatyösopimuksella. Lue lisää vuokratyötä koskevista pelisäännöistä.

Tuuraaja, ekstraaja

Tuuraaja ja ekstraaja ovat tuttavallisia nimityksiä tilapäistä työtä tekeville. He voivat työskennellä tuntipalkalla suoraan yrityksen palveluksessa tai vuokratyöntekijöinä. Heillä voi olla ennalta sovitut tuntimäärät tai heidät kutsutaan töihin tarpeen mukaan.

Toimitusjohtaja

Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yhtiön toimielin eikä siten ole työsuhteessa yhtiöön. Osakeyhtiön toimitusjohtajan on tämän vuoksi turvattava oma asemansa erillisellä kirjallisella sopimuksella. Myös osuuskunnan toimitusjohtaja on asemaltaan verrattavissa osakeyhtiön toimitusjohtajaan. Sen sijaan yhdistysten toimitusjohtajat ja vastaavat ovat yleensä työsuhteessa.