Siirry suoraan sisältöön
Pipopäinen mies vetää lilaa pipoa syvemmälle päähän.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon keskeinen tehtävä on yhdessä työpaikan kanssa edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, turvallista työn tekemistä, työyhteisön toimintaa sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään henkilöstölleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut aina kun työntekijöitä on yksi tai enemmän, riippumatta tehtävistä työtunneista, työajasta tai työsuhteen kestosta.

Lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi järjestää vapaaehtoista työterveyshuoltoon sisältyvää yleislääkäri-, ja erikoislääkäritasoista sairaanhoitoa. Työterveyspalvelut voi hankkia kunnalliselta palveluntuottajalta tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden työnantajien kanssa.

Kun työterveyshuoltopalveluja hankitaan ja toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan, on asia lain mukaan käsiteltävä yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Työpaikan koosta riippuen keskustelu käydään työsuojelutoimikunnassa tai työsuojeluvaltuutetun tai koko henkilöstön kanssa.

Työnantaja ja työterveyshuoltopalvelujen tarjoaja laativat työterveyshuollon toimintasuunnitelman, joka perustuu työpaikkaselvitykseen ja siinä todettuihin terveysriskeihin. Lakisääteisen työterveyshuollon sisällön lisäksi toimintasuunnitelmassa kerrotaan sairaanhoitopalvelujen laajuus ja sisältö.

Työnantajan, jonka palveluksessa on yli 30 työntekijää, tulee järjestää tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä lukien. Edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on sen päättymiseen mennessä kestänyt vähintään viisi vuotta.

Lähde: Työturvallisuuskeskus

Lue lisää teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset