Siirry suoraan sisältöön

Oikeuttaako burn out -diagnoosi yksinään sairausloma-ajan palkkaan?

Sairauslomatodistukseen kirjattu työuupumusdiagnoosi aiheuttaa usein päänvaivaa: olenko oikeutettu saamaan sairausloma-ajalta palkkaa vai en?

Mies käsi otsalla.
Vaikka työuupumusta ei pidetä virallisessa ICD-10-tautiluokituksessa sairautena vaan sivudiagnoosina, työtuomioistuimen mukaan pelkkä burn out -diagnoosikin on oikeuttanut työntekijän saamaan palkan työkyvyttömyysajalta.
 
Työtuomioistuin on kuitenkin korostanut sitä, että työnantajalla on oikeus vaatia työntekijältä lisäselvitystä diagnoosin täsmentämistä varten, jos lääkärintodistuksessa on diagnoosina pelkkä työuupumus. Työnantajan on maksettava sairausajan palkka, jos lääkäri on arvioinut työntekijän oireiden perusteella työkyvyttömäksi ja työntekijä on toimittanut pyydetyn lisäselvityksen. Jos työntekijä kieltäytyy lisäselvityksen toimittamisesta, työnantajalla on oikeus jättää sairausajan palkka maksamatta. Sitä, millainen lisäselvityksen tulisi olla, ei ole erikseen määritelty.
 
Jotta työntekijän ei tarvitse toimittaa lisäselvitystä, hänen kannattaakin pyytää jo lääkärin vastaanotolla, että sairauslomatodistus kirjoitetaan riittävän yksilöidysti. Jos lääkäri on kirjannut sairauslomatodistukseen päädiagnoosiksi työuupumuksen aiheuttaneen tilanteen ja työuupumuksen sivudiagnoosiksi, sen pitäisi riittää työnantajalle. Päädiagnoosina voi myös olla jokin sairaus, kuten esimerkiksi masennus.
 
Työuupumus on aina hälytysmerkki niin työntekijälle itselleen kuin työnantajallekin. Työuupumuksen syyt tulee selvittää ja ne tulee poistaa. Yksi merkittävimmistä työuupumusta aiheuttavista tekijöistä on puutteellinen työn johtaminen. Työnantajalla on velvollisuus työturvallisuuslain nojalla huolehtia sekä fyysisestä että henkisestä työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta. Työturvallisuuslain lisäksi myös muun työlainsäädännön ja työehtosopimuksen yhtenä tärkeänä tehtävänä on tukea työssä jaksamista.
 
Työaikojen noudattaminen ja lomien pitäminen ajallaan ylläpitävät työntekijän työkykyä. Tuoreessa korkeimman oikeuden ratkaisussa työnantajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, kun työntekijöillä oli teetetty liikaa ylitöitä.
 
On kuitenkin muistettava, että työuupumus ei aina johdu työnantajasta, vaan sen taustalla voi olla monia eri syitä. Syistä riippumatta työnantajan velvollisuutena on tehdä voitavansa, jotta työntekijä ei uuvu työssään.
Juha-Matti Moilanen
Juha-Matti Moilanen Juha-Matti työskentelee Ertossa juristina. Hän neuvottelee autoliikennealan ja huolinta-alan työehtosopimukset. Lisäksi hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin