Siirry suoraan sisältöön
Sormi painaa hissin painiketta.

Saavutettavuusseloste

Erto.fi -verkkosivusto

Erto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee Erto.fi -verkkosivustoa joka on julkaistu 2.5.2023. Seloste on laadittu 3.4.2023 ja sitä on tarkistettu 2.5.2023.

Verkkosivuston suunnittelussa, toteutuksessa ja sisällössä on huomioitu Suomen digipalvelulain (306/2019) säännökset. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Saavutettavuuden tilan on arvioinut verkkopalvelun toteuttaja Avidly Oyj.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Sivuston ei-saavutettava sisältö

Noudattamatta jättämiset verkkosivuston osalta ja lohkot/sisältö/toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia.

Havaittava

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet (A): Taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita.
 • 1.4.3 Kontrasti (minimi) (AA): Lomakkeen virheviestien värikontrastit eivät kohtaa vähimmäisvaatimusta.

Hallittava

 • Ei havaintoja.

Ymmärrettävä

 • 3.3.1 Virheen tunnistaminen (A): Puutteita lomakkeiden virheiden osoittamisessa. Korjataan, kun mahdollista. Käytetty julkaisujärjestelmä ei tällä hetkellä mahdollista lomakkeiden virheviestien muuttamista.
 • 3.3.3 Virheen korjausehdotus (AA): Puutteita lomakkeiden virheiden korjausehdotuksissa. Korjataan, kun mahdollista. Käytetty julkaisujärjestelmä ei tällä hetkellä mahdollista lomakkeiden virheviestien muuttamista.

Toimintavarma

 • 4.1.2 Tarpeettomien roolien käyttö käyttöliittymäelementeissä

PDF-tiedostojen saavutettavuus

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.
 • Tiedostot eivät välttämättä ole koneellisesti luettavassa muodossa. (WCAG 1.3.1)
 • Tiedostojen sisällössä voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita kuten otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita tai ohitettuja sisältöjä. (WCAG 1.3.1, 2.4.3)
 • Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita kuten puuttuvia otsikoita (title) tai virheellisiä kielimäärityksiä. (WCAG 4.1.2, 3.1.1, 3.1.2)
 • Kuvilta voi puuttua vaihtoehtoinen teksti. (WCAG 1.1.1)
 • Tiedostojen sisällöissä kontrasti (minimi) ei välttämättä toteudu. (WCAG 1.4.3)

Yllä olevat todetut saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan 31.12.2023 mennessä tai kun korjaus on teknisesti mahdollista.

Ei-saavutettava sisältö jota sovellettava lainsäädäntö ei kata

Listaus verkkosivustolla olevista sisällöistä, jotka eivät kuulu saavutettavuuslainsäädännön piiriin.

 • Ennen 23.9.2018 luodut tai muokatut PDF-dokumentit
 • Ennen 23.9 2020 sivustolle ladatut videot
 • Ennen 23.9.2019 arkistoidut sisällöt

Lisätietoja ei saavutettavasta sisällöstä Erton viestinnästä viestinta@erto.fi

Saavutettavuuspalaute

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston omistajalle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Otamme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuuden parantamiseksi.

Palautteen voit antaa sähköpostilla viestinta@erto.fi. Epäkohdat ja puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.