Siirry suoraan sisältöön
Mustat lenkkarit.

Työpaikkakiusaaminen

Työpaikkakiusaaminen eli työturvallisuuslain mukainen epäasiallinen kohtelu ja häirintä voi ilmetä monin eri tavoin. Se on huonoa työkäyttäytymistä. Työpaikkakiusaaminen on kuitenkin aina erotettava normaaleista ristiriitatilanteista. Työpaikkakiusaamiselle on ominaista se, että huono kohtelu on järjestelmällistä, pitkäkestoista ja se vaarantaa työntekijän terveyden. Kiusaamiseen voi syyllistyä joko esimies tai toinen työntekijä. 

Epäasialliseen kohteluun ja häirintään on syytä puuttua heti. Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen työntekijän on ilmoitettava kiusaajalleen selkeästi, että tämän tulee lopettaa menettely. On tärkeää, että samalla kiusaajalle kerrotaan, mikä hänen käytöksessään konkreettisesti on epäasiallista. Jos menettely ei tästä huolimatta lopu, asiasta tulee tehdä myös ilmoitus työnantajalle. Jos kiusaaja on esimiesasemassa, asiasta on ilmoitettava tämän esimiehelle. 

Todistettavuuden vuoksi ilmoitukseen kirjataan muun muassa:

  • miten epäasiallinen kohtelu ilmenee,
  • milloin sitä on tapahtunut ja
  • kuka tai ketkä ovat siihen syyllistyneet. 
Työnantajalle ilmoittamisessa voit käyttää työsuojeluhallinnon lomaketta.  

Tarvittaessa kannattaa ottaa yhteyttä myös työsuojeluvaltuutettuun tai työsuojeluvaltuutetun puuttuessa luottamusmieheen. Asian selvittämisen vuoksi on tärkeää pitää kirjaa miten ja milloin epäasiallista kohtelua on ilmennyt ja ketä oli paikalla sitä todistamassa. 

Esimiehen tai muun työnantajan edustajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kiusaamisen tai häirinnän poistamiseksi siitä tiedon saatuaan. Työnantajalta kannattaa tiedustella asian etenemisestä ja siitä, mihin toimenpiteisiin työnantaja aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi. 

Työterveyshuolto on työpaikkakiusaamistapauksiin liittyvissä jaksamisongelmissa tärkeässä asemassa. Sen lisäksi, että se tekee arvion työntekijän terveydentilasta, siellä on usein kokonaisvaltainen kuva yrityksen työilmapiiristä. Myös työsuojeluviranomaiset voivat käyttää näitä tietoja. 

Jos kiusaamisongelmaa ei kyetä ratkaisemaan työpaikalla, kannattaa asia saattaa aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ja ammattiliiton käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomaiset edellyttävät, että asiaa on ensin yritetty selvittää työpaikalla työnantajan kanssa.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: