Siirry suoraan sisältöön
Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättyminen

Yleisin tapa päättää toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on sen irtisanominen noudattamalla irtisanomisaikaa.

Yleisin tapa päättää toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on sen irtisanominen noudattamalla irtisanomisaikaa. Työntekijällä on oikeus irtisanoutua työsuhteestaan koska vain ilman erityistä syytä irtisanoutumiseensa. Näin ollen työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa myös esimerkiksi vuosiloman, vuorotteluvapaan, opintovapaan tai perhevapaan aikana.
 
Työnantajan työsopimuksen päättämisoikeutta on rajoitettu työsopimuslaissa. Työnantaja saa irtisanoa työntekijän vain jos irtisanomiseen on olemassa työsopimuslain mukainen peruste.
 
Määräaikainen työsopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun sopimuksessa sovittu määräaika on kulunut umpeen. Määräaikaisen työsopimuksen kesto voidaan sopia tietyksi kalenteriajaksi tai tietyn työn suorittamiseen tai toisen työntekijän työstä poissaoloaikaan. Sekä työntekijä että työnantaja voivat irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen kesken sopimuskauden ainoastaan jos määräaikaiseen työsopimukseen on sovittu irtisanomisehto.
 
Työsopimus voi päättyä myös koeaikapurkuun, jolloin työsuhde päättyy koeaikana ilman irtisanomisaikaa. Muita työsopimuksen päättymistapoja ovat työsuhteen purkaminen, jolloin työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa sekä raukeaminen esimerkiksi työntekijän kuolematapauksessa.