Siirry suoraan sisältöön
Hanna, Teemu, Heli

Arvot ja periaatteet

Toimihenkilöliitto Erton toimintaa ohjaa neljä arvoa: lähellä jäsentä, reilusti, osaavasti ja edistyksellisesti.

Lähellä jäsentä

 • Toimintamme lähtökohtana on jäsen ja hänen edunvalvonnalliset tarpeensa.
 • Huomioimme jäsenen tarpeet ja edut kaikilla toimintamme tasoilla.
 • Kuuntelemme ja kunnioitamme jokaista jäsentä.
 • Palvelumme on yksilöllistä ja ihmisläheistä.
 • Henkilökuntamme on palvelevaa ja liiton arvoihin sitoutunutta.
 • Tarjoamme jäsenille monia kanavia ja osallistumismahdollisuuksia, joiden kautta he voivat vaikuttaa omiin asioihinsa.
 • Jäsenemme ovat vahvoja yhteiskunnallisia vaikuttajia edistäen ertolaisten arvojen ja käytäntöjen myötä henkilökohtaista osaamista, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Reilusti

 • Kohtelemme jäseniä, yhdistyksiä ja henkilökuntaa oikeudenmukaisesti, tasapuolisesti ja yhdenvertaisina.
 • Toimimme oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta.
 • Haluamme työmarkkinoille tasavertaista sopimista yhteistoiminnassa.
 • Edistämme tasa-arvosuunnitelmien mukaista toimintaa työyhteisöissä.
 • Päätöksentekomme on läpinäkyvää ja avointa.

Osaavasti

 • Olemme liiton edustamien sopimusalojen edunvalvonnan huippuasiantuntija ja osaaja.
 • Edistämme jäsentemme ammatillista ja edunvalvonnallista asiantuntemusta.
 • Pidämme huolta henkilöstömme osaamisesta ja ammattitaidosta niin että liitto voi vastuullisesti huolehtia jäsenistään.

Edistyksellisesti

 • Olemme edelläkävijä ammattiliittojen joukossa.
 • Olemme tulevaisuuden tekijä.
 • Toimintamme on dynaamista ja ennakkoluulotonta.
 • Seuraamme aikaa ja katsomme tulevaisuuteen.
 • Olemme aloitteentekijä yhteiskunnallisessa keskustelussa.
 • Toimimme innovatiivisesti ja kehitämme uusia toimintatapoja.

Erton eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet ohjaavat liiton ja sen eri toimijoiden toimintaa Erton tarkoituksen ja arvojen mukaisesti.

Periaatteiden tavoitteet

Erton toimintaa ohjaavat sen säännöt ja yhteisesti hyväksytyt arvot. Tältä pohjalta kehitämme toimintaamme ja linjaamme tavoitteitamme. Liiton eettisten periaatteiden tarkoituksena on ohjata liiton ja sen eri toimijoiden toimintaa liiton tarkoituksen ja arvojen mukaisesti. Eettiset periaatteet näkyvät kaikessa toiminnassamme ja sen kehittämisessä, niin menettelytavoissa, järjestökulttuurissa kuin sijoitustoiminnassakin. Tavoitteena on myös rohkaista ertolaisia toimimaan eettisesti oikein.

Toimihenkilöliitto Erto:

 • on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Haluamme toiminnallamme edistää vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa, ihmisoikeuksien toteutumista ja erilaisuuden kunnioitusta.
 • ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.
 • ymmärtää kestävän kehityksen laaja-alaisesti. Kestävä kehitys sisältää sekä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen että kulttuurillisen vastuun.
 • on luotettava sopimuskumppani. Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme lakeja ja säädöksiä sekä kantamaan sitoumuksiemme mukaiset velvollisuudet ja vastuut.
 • tekee rakentavaa yhteistyötä. Siksi edellytämme yhteistyökumppaneiltamme samansuuntaista eettistä arvomaailmaa.
 • on vastuullinen sijoittaja. Toteutamme sijoitustoimintaa pitkäjänteisesti. Emme sijoita omien eettisten periaatteidemme vastaisesti.
 • pyrkii myös omalla sijoitustoiminnallaan tukemaan suomalaisen työn kilpailukykyä ja suomalaisten työllisyyttä.
 • Erton toiminta kestää kriittisen arvioinnin. Haluamme kehittää ammattiyhdistystoiminnan ja järjestötyön arvostusta. Toimimme jäsenistön laillisten tavoitteiden toteuttamiseksi rehellisesti ja asiantuntevasti huomioiden toimintaympäristön ja lainsäädännön muutokset. Kehitämme toimijoidemme ammattitaitoa ja toteutamme hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

  Toimihenkilöliitto Erto noudattaa näitä eettisiä periaatteitaan toiminnassaan. Erton toimiston henkilöstöpolitiikkaa ohjaavat hyvän talon pelisäännöt, jotka on muotoiltu eettisten periaatteiden mukaisesti. Edustajisto toivoo, että Erton jäsenyhdistykset noudattavat toiminnassaan eettisiä periaatteita.