Siirry suoraan sisältöön
Palkka

Palkka

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus.

Palkka on työnantajan työntekijälle työn tekemisestä maksama, tyypillisesti rahallinen korvaus. Rahan lisäksi palkkaa voidaan maksaa esimerkiksi luontoisetuna, kuten puhelin-, ateria-, asunto- tai autoetuna. Bruttopalkka on palkka, josta ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja. Kun ne vähennetään bruttopalkasta, saadaan nettopalkka.
 
Palkka määräytyy työntekijän ja työnantajan välisen työsopimuksen mukaan. Työehtosopimusaloilla vähimmäisehdot määrää työehtosopimus. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työntekijällä on oikeus saada tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Se, mitä missäkin työssä pidetään kohtuullisena, ratkaistaan tapauskohtaisesti.
 
Jos palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan, työehtosopimuksen palkkaryhmästä, tehtäväkohtaisista lisistä, henkilökohtaisista lisistä ja kokemuslisistä on sovittava selvästi ja yksityiskohtaisesti. Perusteista on sovittava siten, että työntekijä voi varmistaa, että palkka on työehtosopimuksen mukainen.
 
Palkkaa voidaan maksaa työhön käytetyn ajan perusteella, esimerkiksi tunti-, viikko- tai kuukausipalkkana. Urakkapalkaksi kutsutaan työn tulosten perusteella maksettua palkkaa.
 
Palkkalaskelmasta näet, miltä ajalta sinulle on maksettu palkkaa ja kuinka paljon. Myös luontoisedut on merkitty palkkalaskelmaan. Muista tarkistaa palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
 

Vähimmäispalkka ja palkan tarkistaminen

 
Jos työehtosopimusta ei ole, vähimmäispalkkasuositusta voi kysyä Erton toimistosta. Työsopimuksessa kannattaa tällöin sopia myös säännöllisestä palkan tarkistamisesta. Jollei palkan tarkistamisesta ole sovittu, työnantaja ei ole velvollinen korottamaan palkkaa, koska palkankorotukset perustuvat työehtosopimuksen määräyksiin.
 

Provisio, bonukset yms.

 
Työsopimusta tehtäessä voidaan sopia, että palkka koostuu osittain tai kokonaan provisiosta, bonuksista tai vastaavista. Palkkausperusteista on tällöin sovittava niin, että palkka riippuu vain sellaisista tulostekijöistä, joihin itse voi käytännössä vaikuttaa. Myös palkan laskentaperusteet on yksilöitävä siten, että myöhemmin voi tarkistaa, että palkka on maksettu oikein.
 

Luontoisedut työsopimukseen

 
Jos on sovittu luontoiseduista (esim. auto-, asunto-, ateria-, ja puhelinetu), ne on mainittava työsopimuksessa. Samoin säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta on sovittava, ellei tästä ole säännöksiä työehtosopimuksessa.
 

Palkanmaksukausi

 
Palkka on maksettava vähintään kerran kuukaudessa, jos aikapalkan perusteena on viikko tai sitä pitempi aika. Jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. Suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei suorituspalkkaa makseta kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Jos suorituspalkkaustyö kestää yhtä palkanmaksukautta pitempään, on kultakin palkanmaksukaudelta maksettava työhön käytetyn ajan mukaan määräytyvä osa palkasta. Erton työehtosopimusten mukaan palkanmaksuperusteena voi yleensä olla vain kuukausi.
 
Jos työntekijä saa osittain esimerkiksi kuukausipalkkaa ja osittain provisiopalkkaa tai voitto-osuutta, provisiopalkan ja voitto-osuuden palkanmaksukausi saa olla korkeintaan 12 kuukautta.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset