Siirry suoraan sisältöön
Palkkasaatavat

Palkkasaatavat

Palkkasaatava tarkoittaa palkkaa, joka työntekijälle on perusteetta jätetty maksamatta sovittuna päivänä.

Palkkasaatava tarkoittaa palkkaa, joka työntekijälle on perusteetta jätetty maksamatta sovittuna päivänä.
 
Jos palkanmaksu viivästyy, työntekijällä on oikeus vaatia palkkasaatavalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jos palkanmaksu viivästyy työsuhteen päättyessä, työntekijällä on oikeus saada viivästyskoron lisäksi täysi palkka odotuspäiviltä, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.
 
Palkkasaatavista kannattaa välittömästi huomauttaa työnantajalle ja pyytää palkkaa maksettavaksi tai oikaistavaksi. Jos työnantaja ei tästä huolimatta maksa palkkaa, ota yhteys Erton työsuhdeneuvontaan. Palkkasaatavia voi hakea työnantajalta tarvittaessa myös oikeusteitse.

Palkkasaatavien vanhentuminen

 
Palkkasaatavien yleinen vanhentumisaika viisi vuotta. Vanhentuminen alkaa palkan erääntymispäivästä. Työsuhteen päättyessä palkkasaatavia koskeva kanne on nostettava kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 
Muuhun kuin työehtosopimukseen perustuvat vuosiloma- ja työaikakorvaukset raukeavat kahdessa vuodessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin ne ovat syntyneet. Varsinkin ylityökorvauksia ja vastaavia koskevat riidat on syytä selvittää mahdollisimman pikaisesti, koska työvuorojen ja ylityölupien selvittäminen jälkikäteen on yleensä vaikeaa.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita: