Siirry suoraan sisältöön
Nuori henkilö fiilistelee musiikkia vaaleanpunaiset kuulokkeet korvillaan.

Työpaikan vaihtaminen

Jos olet vaihtamassa työpaikkaa, tulee sinun ensiksi selvittää, miten ja minkä ajan kuluessa pystyt irtautumaan nykyisestä työsuhteestasi. Sen lisäksi sinun tulee tehdä työsopimus uuden työnantajasi kanssa.

Työsuhteen päättäminen

Jos olet toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, saat irtisanoutua irtisanomisaikaa noudattaen työsuhteestasi ilman mitään erityisiä perusteita.  

Jos olet määräaikaisessa työsuhteessa, voit irtisanoa määräaikaisen työsopimuksesi kesken sopimuskauden ainoastaan, jos määräaikaiseen työsopimukseesi on sovittu irtisanomisehto. Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa on kuitenkin sovittu, että työntekijä voi irtisanoutua yli kahdeksan kuukauden pituisesta määräaikaisesta työsopimuksesta irtisanomisaikaa noudattaen ellei työntekijän ja työnantajan välillä ole muuta sovittu.

Työsuhteen voi aina päättää myös sopimalla siitä työnantajan ja työntekijän kesken, jos kumpikin osapuoli näin haluaa. Tällöin työsuhde voidaan sopia päättyväksi vaikka heti. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisena.

Työsopimuksen purkaminen tulee kyseeseen vain poikkeuksellisesti eli silloin, kun työnantaja laiminlyö tai rikkoo työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisaikaa.

Uuden työsopimuksen solmiminen

Ennen irtisanoutumista kannattaa huolehtia siitä, että olet allekirjoittanut uuden työsopimuksen uuteen työpaikkaan. Erton jäsenet voivat tarkistuttaa työsopimuksensa työsopimuksen tarkistuspalvelussa ennen sen allekirjoittamista.

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, varsinkin silloin kun on sovittu työehtosopimusta tai työlainsäädäntöä paremmista ehdoista. Näin ei synny myöhemmin epäselvyyttä siitä, mitä on sovittu.

Irtisanoutuminen

Irtisanoutuessasi sinun tulee toimittaa työnantajalle irtisanomisilmoitus eli työsopimuksen päättymisilmoitus henkilökohtaisesti. Se kannattaa toimittaa todisteellisesti eli kirjallisesti tai sähköpostilla niin, että saat työnantajalta kuittauksen, milloin työnantaja on irtisanomisilmoituksen vastaanottanut. Irtisanomisaika lähtee kulumaan vasta irtisanomisilmoituksen vastaanottamista seuraavasta päivästä. Jos toimitat irtisanomisilmoituksen kirjeitse, sen katsotaan tulleen työnantajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisestä. 

Oma irtisanomisaika kannattaa tarkistaa ensin omasta työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksessa kerrotaan, voidaanko irtisanomisajasta sopia toisin esimerkiksi työsopimuksella. Jos voidaan, tarkista työsopimuksestasi mitä irtisanomisajasta on sovittu. Jos työsopimuksessasi tai noudatettavassa työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä irtisanomisajasta, määräytyy irtisanomisaika työsopimuslain mukaan. Työsopimuslain mukaan irtisanomisaika on työntekijän irtisanoutuessa 14 kalenteripäivää enintään 5 vuotta kestäneissä työsuhteissa ja 1 kuukausi yli 5 vuotta kestäneissä työsuhteissa.

Irtisanomisajan laskeminen

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä lukien. Jos noudatetaan esimerkiksi 14 päivän irtisanomisaikaa, ja työntekijä irtisanoo työsuhteensa kuukauden 1. päivänä, päättyy työsuhde 15. päivänä samaa kuuta.

Jos irtisanomisaika lasketaan kuukausissa, päättyy työsuhde järjestysnumeroltaan samana päivänä kuin irtisanomisilmoitus on annettu. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jossa irtisanomisaika päättyy, pidetään sen kuukauden viimeistä päivää irtisanomisajan loppupäivänä.

Työsuhteen päättyessä

Lue vielä Erton muistilista siitä, mitä kannattaa huomioida työsuhteen päättyessä.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset