Siirry suoraan sisältöön

Miten teen hyvän ansioluettelon eli CV:n?

Työnhaussa on alkanut näkyä yhä useammin perinteisen kronologisen ansioluettelon rinnalla osaamispohjainen CV. Mitä eroa on näiden välillä?

CV-kansio tietokoneen näppäimistön päällä.
Ammatikseen työnhakijoita valmentava Susan Calonius kertoo, että ansioluettelot ovat muuttuneet viime vuosina.
 
”Työnhaussa on alkanut näkyä Amerikan malli yhden sivun mittaisesta CV:stä ja toisaalta myös osaamispohjainen CV on ilmaantunut työnhakumarkkinoille. Työnhakijan on hyvin tärkeää valita viisaasti kronologisen ja osaamispohjaisen ansioluettelon väliltä, sillä ne eroavat toisistaan selvästi.”
 
Kronologinen CV on perusmalli, johon tulee luettelomaisesti ydinosaaminen, työhistoria, koulutus ja muu osaaminen, kuten kielitaito ja it-taidot. Loppuun kannattaa kirjoittaa suosittelija.
 
Osaamispohjaisessa CV:ssä otetaan esille työnhakijan osaamisalat. Osaamisten alle tulee työhistoria pelkillä titteleillä ja vuosiluvuilla sekä työnantaja, mutta niistä ei kerrota sen enempää.
 
”On hyvä laittaa kolme tärkeintä osaamisaluetta ja kirjoittaa niiden alle, miten ne konkreettisesti näkyvät työn tekemisessä”, Calonius kehoittaa.
 
Esimerkiksi liikunta-alan ihmiset voisivat nostaa esiin taidoistaan kolme osa-aluetta: asiakaspalvelun, liikunnan ohjaamisen ja liikuntapalvelujen kehittämisosaamisen.
 
Muuten osaamispohjaisessa CV:ssä on sama rakenne kuin kronologisessa, eli osaamisten ja työhistorian jälkeen tulee kielitaito ja it-osaaminen sekä suosittelija.
 
”Osaamispohjaisen CV:n ratkaiseva ero kronologiseen nähden on, ettei siinä mennä tittelit vaan osaaminen edellä. Jos hakee tehtävään, johon ei ole sopivaa koulutusta, niin osaamispohjainen CV voi auttaa”, Calonius toteaa.
 
Osaamispohjainen CV on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos työkokemusta on vähän tai toisaalta jos sitä on hyvin laajasti. Hakija voi ottaa osaamisestaan esille asiat, joita pitää itse tärkeimpinä. Hän voi kertoa mitä taitoja on oppinut opinnoissa tai harrastuksissa. Jos hakija on vaikka vetänyt uimakoulua, niin hän on voinut oppia kouluttamista ja tiimin johtamista.
 

Miten voin erottautua positiivisesti muista hakijoista?

 
Erottuakseen muista on ansioluettelon sisällön oltava timanttia.
 
”Jos valitsee kronologisen CV:n, jokainen työkokemus on avattava käyttämällä aktiiviverbejä kuten hallinnoin, kehitin, vastasin, uudistin ja näiden jälkeen käytettävä kokonaisia lauseita”, Calonius selostaa.
 
Hakijan ei kannata kuvata työtehtäviä yksittäisillä sanoilla, esimerkiksi kassanhoito ja taloushallinnointi, koska ne eivät kerro kovinkaan paljon.
 
Calonius kehoittaa käyttämään hyväksi konkretiaa ja lukuja. Jos on vaikka vastannut viestinnästä tai markkinoinnista ja tuottanut sisältöjä sosiaaliseen mediaan, yrityksen parantunut näkyvyys tai kasvanut myynti kannattaa tuoda numeerisesti esiin. Voi esimerkiksi kertoa, että tämän osaamiseni ansiosta yrityksen myynti nousi viisi prosenttia.
 
”Kun sisältö on kunnossa, voi lähteä miettimään haluaako tehdä CV:stä visuaalisesti hienon. Esimerkiksi Canva-sivustolla voi tehdä todella tyylikkään näköisiä visuaalisia ansioluetteloita”, Calonius vinkkaa.
 
Myös ansioluettelon tiedostomuodolla on väliä. Doc-dokumenttia ei missään nimessä kannata käyttää, jotta asetukset ja rivit eivät muutu. PDF on paras vaihtoehto.
 

Millainen on hyvä kuva ansioluettelossa?

 
Lähtökohtaisesti passikuvamalli toimii CV:ssä parhaiten, eli ei kokovartalokuva vaan peruskuva rintakehästä ylöspäin.
 
”Muttei missään ole sanottu, että kuvan on pakko olla sellainen. Kuvan ei tarvitse olla virallinen. Jos hakee esimerkiksi liikunta-alan paikkaa ja on hyvin sporttinen persoona, niin voi hyvin laittaa kuvan, jossa vaikka tekee jonkin hienon hypyn. Kasvot pitää aina näkyä sekä kannattaa katsoa kameraan ja hymyillä. Kuva kannattaa sommitella ansioluetteloon hyvin, sillä sen ei tarvitse olla oikeassa yläkulmassa”, Calonius neuvoo.
 

Kannattaako suosittelija merkitä ansioluetteloon?

 
”Moni jättää suosittelijan laittamatta. Ongelma on se, että moni työnantaja hakee ansioluetteloita automaattisesta rekrytietokannasta hakusanalla ”suosittelija”. Siksi suosittelija on ehdottomasti hyvä olla mukana sekä hänen yhteystietonsa ja tieto suhteesta työnhakijaan eli oliko hän esimies vai kollega”, Calonius sanoo.
 
Jos ei ole ehtinyt pyytämään suosittelijan lupaa, mutta uskoo sen saavansa ja hakemuksella on kiire, ansioluetteloon voi laittaa ”suosittelija annetaan pyydettäessä”. Tällöin CV löytyy rekrytietokannasta hakusanalla ”suosittelija”.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin