Siirry suoraan sisältöön
Henkilö hymyilee kuulokkeet niskan ympärillä

Mikä työehtosopimus on?

Työehtosopimus eli tes on ammattiliiton ja työnantajaliiton tekemä sopimus alan palkoista ja työsuhteen ehdoista. 

Työehtosopimus eli tessi on työntekijöiden ja työnantajien välinen sopimus, joka varmistaa reilut työehdot ja palkat tietylle alalle tai yritykseen. Noudatettava työehtosopimus määräytyy yleensä yrityksen toimialan mukaan. Yksittäiselle yritykselle voidaan sopia myös oma työehtosopimus, jolloin puhutaan yrityskohtaisesta sopimuksesta. 

On myös aloja, joilla ei vielä ole alakohtaista valtakunnallista työehtosopimusta, kuten mainostoimistot ja eläinklinikat. Noin 90% työntekijöistä työskentelee joko työehtosopimuksen tai virkaehtosopimuksen piirissä. Kannattaakin katsoa omasta työsopimuksesta tai kysyä omalta työpaikalta, mitä tessiä juuri siellä noudatetaan.

Yleissitova työehtosopimus

Työehtosopimus voi olla yleissitova tai ns. normaalisitova. Jos työehtosopimus on yleissitova, sitä on kaikkien kyseisen alan työnantajien noudatettava huolimatta siitä kuuluvatko ne työnantajaliittoon vai eivät. Jos työehtosopimus ei ole yleissitova, se sitoo vain niitä alalla toimivia työnantajia, jotka kuuluvat työnantajaliittoon. Yleissitovuus edellyttää, että tarpeeksi moni työnantaja kuuluu työnantajaliittoon. Yleissitovuus ratkaistaan yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa.