Siirry suoraan sisältöön
Silmälasipäinen mies vihko kädessään.

Työehtosopimusten ABC

Löydät alla olevilta sivulta lisätietoa työehtosopimuksista, työehtosuosituksista ja palkkasuosituksista. Tutustumalla sivuihin, ymmärrät sopimusten ja suositusten välisen eron ja tiedät miten niitä hyödynnetään.

Lisäksi kerromme mihin työehtosopimusta tarvitaan, miten siitä neuvotellaan ja kuka työehtosopimuksen viime kädessä hyväksyy. Saat myös vastauksen siihen, miksi joillain aloilla ei ole omaa työehtosopimusta ja miten tällaisille "sopimuksettomille" aloille saataisiin neuvoteltua työehtosopimus.

Mikä työehtosopimus eli tes on?

Työehtosopimus eli tessi on työntekijöiden ja työnantajien välinen sopimus, joka varmistaa reilut työehdot ja palkat tietylle alalle tai yritykseen.

Miksi työehtosopimusta tarvitaan?

Monet itsestään selviltä tuntuvat edut on sovittu työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi lain tasoa lyhyempi työaika, palkat, palkankorotukset, lomat, lomarahat ja sairausajan palkka. Tesseissä moni asia on sovittu paremmin kuin laki edellyttää. 

Miten työehtosopimuksesta neuvotellaan?

Työehtosopimuksista neuvottelevat ammattiliittojen edustajat sekä työnantajaliittojen edustajat. Liiton neuvottelijat tarvitsevat kuitenkin tuekseen myös jäseniä.

Kuka hyväksyy työehtosopimuksen?

Kun kuulut Ertoon, voit vaikuttaa oman työehtosopimuksesi sisältöön ja tätä kautta omiin työehtoihisi. Erton jäsenenä pääset myös vaikuttamaan siihen, millainen työehtosopimusratkaisu alalle lopulta solmitaan.

Miksi alallani ei ole työehtosopimusta?

Jos alan työntekijöitä ei kuulu riittävästi neuvotteleviin ammattiliittoihin, silloin liitot eivät pääse neuvottelupöytään eikä sitä myötä lakia parempia ehtoja voida yrittää saada.

Mikä palkkasuositus on?

Palkkasuositus annetaan toimialalle, jolla ei vielä ole työehtosopimusta.  Palkkasuosituksessa kerrotaan alan tehtävänimikekohtaiset suositukset peruspalkkatasosta ja annetaan suositus palkankorotusten suuruudesta ja korotusajankohdista. 

Mikä työehtosuositus on?

 Työehtosuosituksessa annetaan suositus esimerkiksi palkan vähimmäistasosta, palkankorotuksista, työajoista, ilta- ja yötyölisistä ja perhevapaiden palkoista.  Työehtosuositus on laajuudeltaan kattavampi kuin palkkasuositus.