Siirry suoraan sisältöön
Vaaleatukkainen nainen katsoo eteenpäin käsiinsä nojaten.

Työskentely opintojen ohessa

Opintojen ohella töiden tekeminen voi olla raskasta, mutta tarjoaa monia etuja, kuten rahan ansaitsemisen ja kokemuksen hankkimisen omalta alalta.

Työnteko opintojen ohessa on arkipäivää suurelle osalle opiskelijoista, ja sillä on paljon hyviä puolia, mutta myös monia muistettavia asioita.

Olemme koonneet näille sivuille perustiedot siitä, mitä kannattaa huomioida opintojen ohessa työskentelyssä paitsi omien oikeuksien, myös velvollisuuksien näkökulmasta. Sivun lopusta löydät hyviä vinkkejä opintojen ja työn yhdistämiseen.

Työnteko kannattaa monesta syystä

Opintojen ohessa työskentelyn painavin syy on yleensä lisätulojen hankkiminen, mutta tärkeää on myös oman alan työkokemus. Osa onnistuu saamaan jalan oven väliin kiinnostavaan työpaikkaan jo opintojen aikana. Opintojen ohella työskentelyn plussapuoliin kuuluu myös verkostoituminen, joka tapahtuu luontevasti töiden ohessa.

Kaikki opiskelijoille tarjolla oleva työ ei kuitenkaan aina ole juuri tulevalta omalta alalta, mutta ei huolta. Oli työpaikka mikä tahansa, kerrytät työelämäkokemusta, joka on arvokasta aina, riippumatta siitä mihin suuntaat opintojen jälkeen.

Mistä töitä opiskelijalle?

Kesätyöt ovat luonteva paikka opiskelijalle kerryttää tuloja ja työkokemusta. Lukukausien aikana opiskelijat pystyvät tekemään yleensä vain osa-aikatyötä, ja se rajaa jonkin verran mahdollisia työpaikkoja.

Verkostojen voimaa ei kannata koskaan väheksyä töitä etsiessä. Verkostoihin kuuluvat paitsi entiset pomot ja työkaverit, myös ystävät, sukulaiset ja vapaa-ajan kautta tutut ihmiset. Kaikille heille kannattaa kertoa hakevansa osa-aikatyötä opintojen oheen. Heillä ei välttämättä itsellään ole tarjota työtä, mutta heidän verkostoillaan voi olla.

Hyviä kanavia työnhaulle ovat myös:

 • Netin työnhakusivustot, joista voi hakea suoraan osa-aikatöitä
 • Oman ammattiliittosi työnhakusivut
 • Oman oppilaitoksen työnhakusivut ja -sovellukset
 • Vuokratyöfirmat, joista osa välittää nimenomaan opiskelijatyövoimaa
 • Suora yhteydenotto kiinnostaviin yrityksiin
 • Sosiaalinen media, kuten LinkedIn.

Opiskelija, huomioi tämä!

Kun toimeentulo tulee monesta lähteestä ja aika hajaantuu useamman velvollisuuden kesken, on hyvä pitää mielessä tietyt perusasiat.

 • Jos nostat opintotukea, sinun tulee noudattaa Kelan asettamia tulorajoja. Tuloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta nostat opintotukea koko kalenterivuoden aikana.
 • Pidä hyvää kirjaa tuloistasi ja nostetuista tuista pitkin vuotta, koska loppuvuodesta tilanteen korjaaminen voi käydä hankalaksi ja voit joutua maksamaan ylimääräiset opintotuet takaisin.
 • Huomioi, että tehdystä työstä sinulle voi kertyä myös vuosilomaa ja lomakorvauksia.
 • Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena aina, jotta molemmille osapuolille on selvää, millä ehdoilla työtä tehdään.
 • Jos kyseessä on osa-aikatyö, on työsopimukseen hyvä kirjata mahdollisimman selkeästi, minä viikonpäivinä ja kellonaikoina työ tehdään.
 • Kirjallinen sopimus on tärkeä myös silloin, kun kyseessä on vaihteleva työaika  (ns. ”nollatyösopimus”). Sopimuksessa on käytävä ilmi vähimmäis- ja enimmäistuntimäärä sekä viikonpäivät ja/tai kellonajat, jolloin työ tehdään.
 • Huomaathan, että myös vaihtelevassa työajassa sinulla on oikeus korvaukseen, jos työvuorosi peruuntuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista.
 • Palkan määrän ja muut työehdot voit tarkistaa työehtosopimuksesta

Ethän unohda jaksamistasi

Uupuneena et jaksa opiskella etkä tehdä töitä, joten tasapainon löytämiseen eri velvollisuuksien välillä kannattaa nähdä vaivaa.

 • Muista iso tavoitteesi: edistyä opinnoissa ja saada ne päätökseen. Pidä siis opinnot etusijalla!
 • Suunnittele ajankäyttösi huolellisesti. Rauhoita kalenteristasi selkeät ajankohdat niin opiskelulle, työnteolle kuin muulle tekemiselle.
 • Jos mahdollista, valitse työpaikkasi läheltä kotiasi. Silloin työmatkoihin ei kulu aikaa ja energiaa.
 • Myös etätyö säästää aikaa ja sopii osalle opiskelijoista. Toisille taas fyysinen työ tai kasvokkain tapahtuva asiakaspalvelutyö voi tuoda hyvää vastapainoa tietokoneen ääressä istumiselle.
 • Muista myös lepo ja palautuminen. Työn ja opiskelun yhdistäminen vaatii voimavaroja, joten itseään ei kannata ajaa piippuun. Jos huomaat uupumuksen oireita, älä epäröi pyytää apua työnantajaltasi, opettajiltasi tai esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollosta.

Lue aiheeseen liittyviä artikkeleita