Siirry suoraan sisältöön

Mikä ihmeen nollatuntisopimus?

Nollatuntisopimuksessa työntekijän työtuntien määrä riippuu siitä, paljonko työnantajalla on tarjota töitä. Mitä sopimusta solmittaessa kannattaa tietää?

Nainen katsoo ikkunasta ulos.
Nollatuntisopimuksessa työtuntien määrä vaihtelee työnantajan tarpeen mukaan työsopimuksessa sovitun minimi- ja maksimituntimäärän välillä. Työntekijä tulee siis töihin silloin, kun työnantaja tarvitsee häntä. Kun työsopimuksen minimituntimäärä on nolla, töitä ei siis ole välttämättä yhtään tuntia.
 

Milloin nollatuntisopimuksen saa solmia?

 
Nollatuntisopimus voidaan solmia silloin, kun työnantajalla on tarjota töitä niin epäsäännöllisesti tai ennakoimattomasti, ettei kiinteää työaikaa pysty määrittelemään etukäteen. Nollatuntisopimus voidaan solmia myös työntekijän toiveesta.
 
Nollatuntisopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva. Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä vain perustellusta syystä. Määräaikaiseen työsopimukseen kannattaa neuvotella irtisanomisehto. Silloin työntekijä on vapaampi solmimaan täysiaikaisen työsopimuksen, jos sellaista tarjotaan hänelle.
 
Nollatuntisopimuksessa voidaan määritellä myös vähimmäistyötuntimäärä, jonka työnantaja sitoutuu antamaan työntekijälle ja työntekijä sitoutuu työskentelemään. Eli 0–40 viikkotyötunnin sijaan esimerkiksi 20–40 tuntia.
 

Kenelle nollatuntisopimus sopii?

 
Valtaosa nollatuntisopimuksella työskentelevistä on nuoria, alle 30-vuotiaita. Esimerkiksi opiskelijalle nollasopimus voi sopia hyvin: töihin voi mennä silloin, kun opinnot antavat myöten. Monelle nuorelle nollatuntisopimus on hyvä väylä työelämään. Työnantajankin on helpompi tarjota nollasopimuksen kautta tutulle ja jo hyväksi havaitulle työntekijälle täysiaikaista sopimusta, kun töitä on enemmän.
 
Osa nollasopimuslaisista tekee samanaikaisesti töitä useammalle työnantajalle. Silloin työkokemusta kertyy monipuolisesti ja ehkä myös eri aloilta. Nollatuntisopimuksen voi sopia samaan aikaan useamman työnantajan kanssa. Tästä kannattaa kuitenkin sopia jokaisen työnantajan kanssa erikseen.
 

Mitä ongelmia nollatuntisopimuksiin liittyy?

 
Työtuntien vähyys on useille nollasopimuslaisille ongelma: Palkalla ei tule toimeen ja elämän suunnittelu voi olla muutenkin hankalaa, jos työtuntien määrä vaihtelee paljon. Jotkut työnantajat saattavat myös pitää työntekijää listoillaan, vaikka töitä ei tarjottaisi lainkaan.
 
Useampaa työtä tekevällä on myös sumplimista, kun hän koettaa sovittaa eri työnantajien työtarjouksia yhteen. Vaihtelevalla työajalla työskentelevien asemaa on kuitenkin vahvistettu lainsäädännöllä. Viimeisimmät lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.8.2022.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin