Siirry suoraan sisältöön
Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus

Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.  

Tasapuolinen kohtelu perustuu työsopimuslakiin ja tarkoittaa sitä, että työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Tasapuolisesta kohtelusta voidaan poiketa vain, jos siihen on olemassa työntekijän tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltu syy.   

Yhdenvertaisesta kohtelusta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän eli sen, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Tasa-arvo perustuu tasa-arvolakiin. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa erityisesti työelämässä. 

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset