Siirry suoraan sisältöön

Sateenkaariväki työelämässä - hyvät käytännöt työpaikoille

Seuraavassa on listattuna lyhyesti joukko työpaikoilla hyviksi todettuja käytäntöjä sateenkaariväen kohtaamiseksi työpaikoilla.

Henkilö pitää käsissään sydäntä sateenkaaren väreissä.
 • Yrityksen kirjoitettuihin käytäntöihin, henkilöstöohjeisiin tai vastaaviin on syytä kirjata monimuotoisuuden edistäminen siten, että hlbtiq-näkökulma on selvästi mainittu.

 • Ohjeet ja käytännöt kannattaa käydä läpi hlbtiq-näkökulmasta: onko esim. perhe-edut kirjoitettu hetero-oletuksin vai sateenkaariperheet huomioon ottaen?
   
 • Kun kysytään sukupuolta esimerkiksi henkilöstöjärjestelmissä tai -kyselyissä, onko valittavana vain mies tai nainen vai sallitaanko tilaa myös muille sukupuoli-identiteeteille?
   
 • Pienet käytännöt voivat olla isoja viestejä: Jos tilaisuuteen toivotetaan tervetulleiksi “hyvät naiset ja herrat”, pitäisikö muiden jäädä ulos? Kun puheenparsissakin otetaan moninaisuus huomioon, kaikki kokevat olevansa mukana - ja samalla viestitään organisaation aktiivista halua pitää kaikki mukana.

 • Henkilöstöä ja varsinkin johtoa edustavien vapaaehtoisten hlbtiq-roolimallien tuominen esille omilla tarinoillaan on vahva viesti: jos hän uskaltaa olla avoimesti oma itsensä, miksi en minäkin.
   
 • Organisaation johdon tuki on välttämätön. Johto voi halutessaan perustaa sparraajakseen hlbtiq-ryhmän, joka auttaa johtoa ymmärtämään tätä näkökulmaa ja sen edistämistä toiminnan ja päätöksenteon eri alueilla. Hyviä kokemuksia on myös käänteismentoroinnista, jossa hlbtiq-ihminen sparraa johtajaa.
   
 • Organisaation sisäisen vapaaehtoistyön kuten hlbtiq-verkoston toiminnan kannustaminen ja tukeminen mahdollistaa osallistujien keskinäistä vertaistukea ja auttaa organisaatiota ymmärtämään hlbtiq-ihmisten näkökulmia ja tarpeita eri asioissa.

 • Joissakin suurissa yrityksissä on havaittu hyväksi niin sanotut ally- eli liittolais- tai kaveriohjelmat: avoimesti ja aktiivisesti tukeaan hlbtiq-oikeuksille ilmaisevat mielipidevaikuttajat työyhteisössä edistävät ilmapiirin muokkautumista myönteiseksi. Tätä voidaan tukea esimerkiksi erityisillä näille henkilöille suunnatuilla koulutuksilla.

 • Koulutuksessa, mukaan lukien uuden henkilön perehdytyskoulutus, johtamiskoulutus ja muu henkilöstökoulutus, on syytä pitää hlbtiq-näkökulma esillä monimuotoisuusteemoja käsiteltäessä.

 • Hlbtiq-näkökulmaa on hyvä tietoisesti pitää esillä yrityksen sisäisessä monimuotoisuusviestinnässä - “näkymättömänä” vähemmistönä muutoin helposti unohtuu.

 • Ulkoisessa viestinnässä arvopohjainen ihmisoikeus- ja monimuotoisuusmyönteinen puhe on vahva signaali yrityksen eetoksesta – esimerkkejä tästä ovat puhuminen sopivilla foorumeilla muille organisaatioille, tiedon levittäminen hyvistä käytännöistä ja kokemuksista, osallistuminen tapahtumiin (kuten Pridet) ja muu julkinen “liputtaminen” asian puolesta.

 • Toimitusketjussa asiakas voi vaatia tavaroiden ja palveluiden toimittajilta sitoutumista ihmisoikeuksiin, mukaan lukien hlbtiq-oikeudet, sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen omassa toiminnassa.
 
Lähde: FIBS, Seta ry, Accenture & IBM:n julkaisema Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -opas

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin