Siirry suoraan sisältöön

Näin edistät yhdenvertaisuutta työpaikalla

Työelämän syrjintä kielletään tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Sitä paitsi se on keljua käytöstä, joka nakertaa työyhteisöä.

Ryhmä työntekijöitä työpaikallaan.

1. Pistä stoppi syrjinnälle

 
Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilöä kohdellaan huonommin kuin jotakuta toista jollain kielletyllä henkilöön liittyvällä perusteella. Se voi olla ihmisen loukkaamista niin, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.
 

2. Älä hyväksy eriarvoista asemaa

 
Työntekijää ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sukupuolen, iän, terveydentilan, vammaisuuden, alkuperän, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 

3. Kohtele yhdenvertaisesti

 
Samaa työtä tekeviä ja samassa asemassa olevia työntekijöitä on yhtäläisissä tilanteissa kohdeltava keskenään samalla tavoin. Näin on tapahduttava sekä työsuhteen aikana että sen päättyessä.
 

4. Huolehdi, että eri työsuhdemuodot ovat saman arvoisia

 
Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa pelkästään työsopimuksen kestoon tai työajan pituuteen nojaten.
 

5. Vaadi tasapuolinen palkkaus

 
Samaa tai samankaltaista työtä tekevälle täytyy maksaa samaa palkkaa, ellei erisuuruisen palkan maksamiseen ole hyväksyttävää syytä, kuten esimerkiksi pitempi työkokemus kyseisessä tehtävässä.
 

6. Nosta kissa pöydälle

 
Jos epäilet, ettei sinua kohdella tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, kysy työnantajalta perustelut. Tämän jälkeen voit pyytää luottamusmiestä selvittämään, onko eriarvoiseen asemaan ollut asiallinen syy.
 

7. Ota yhteys liittoon

 
Mikäli yhdenvertaisuutta ei synny järkipuheella esimiehen kanssa, voit ottaa yhteyttä Erton työsuhdeneuvontaan. Sieltä saat tukea, neuvoja ja apua.
 
Lähteet: Erton tietopankki: Tasapuolinen kohtelu ja yhdenvertaisuus, Työterveyslaitos

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin