Siirry suoraan sisältöön
Tasapuolinen kohtelu

Tasapuolinen kohtelu

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta säädetään työsopimuslaissa

Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta voidaan poiketa vain hyväksyttävästä syystä. Tällainen oikeus on esimerkiksi silloin, kun jonkun työntekijän eri asemaan asettamiselle on hänen työnsä luonteesta tai työolosuhteista johtuva hyväksyttävä syy. Työnantajan on oltava toiminnassaan johdonmukainen siten, että esimerkiksi varoitus-, hoitoonohjaus-, työaika- ja vuosilomakäytäntöä sovelletaan tasapuolisesti.

Esimerkiksi määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen keston tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei sille ole perusteltua asiallista syytä. Esimerkiksi määräaikaisen työntekijän palkka ei saa pelkästään työsuhteen keston perusteella määräytyä tuntipalkkana, jos muiden työntekijöiden palkka määräytyy kuukausipalkkana.

Tasapuolinen palkkaus

Myös palkkauksessa on noudatettava tasapuolisuutta. Esimerkiksi samaa tai samankaltaista työtä tekevälle tulee maksaa samaa tehtäväkohtaista palkkaa, ellei erisuuruisen palkan maksamiseen ole hyväksyttävää syytä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi pitempi työkokemus ao. töistä. Tasapuolisuuteen kiinnitetään huomiota myös työsuhteen päättämisperusteita arvioitaessa.

Jos työntekijä epäilee, ettei häntä kohdella tasapuolisesti muiden työntekijöiden kanssa, kannattaa kysyä työnantajalta perustetta sille, miksi häntä kohdellaan eri tavalla. Tämän jälkeen voi selvityttää luottamusmiehellä, onko eriarvoiseen asemaan asettamiseen ollut asiallinen syy. Asiasta voi ottaa yhteyttä myös Erton työsuhdeneuvontaan.

Lue teemaan liittyviä artikkeleita:

Katso kaikki ajankohtaiset