Siirry suoraan sisältöön

Apua, työtodistukseni on hävinnyt – mitä teen?

Työtodistus on paperi, jolla voi kertoa, minkälaista työtä on tehnyt. Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse antaa työtodistusta ilman työntekijän pyyntöä.

Nainen tutkii tulostetta.

Kuinka kauan töiden päätyttyä työtodistuksen voi vielä pyytää?

 
Työtodistus kannattaa pyytää heti työsuhteen päätyttyä, ettei se unohdu. Työnantajan on annettava työtodistus viipymättä, yleensä viikon kuluessa pyynnöstä. Mutta ei hätää, jos unohdat asian: työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen, jos sitä pyydetään 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Muista myös, ettei työnantaja ole velvollinen antamaan todistusta automaattisesti, sitä on pyydettävä erikseen.
 
Työnantajalla on rajoitettu velvollisuus antaa työtodistus vielä senkin jälkeen, kun työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta. Todistuksen antamisesta ei kuitenkaan saa koitua työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantajan tarvitse ryhtyä mihinkään laajamittaisiin selvittelyihin työtodistuksen hankkimiseksi.
 
Jos haluat laajemman työtodistuksen, jossa arvioidaan työtaitojasi ja käytöstäsi, muistaa pyytää työtodistusta viiden vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä.
 
Samat säännöt koskevat myös sellaista tilannetta, että olet kadottanut työtodistuksen tai se on vaikkapa tuhoutunut.
 

Mitä työtodistuksessa pitää tai saa lukea?

 
Suppeaan työtodistukseen merkitään vain työnantajan ja työntekijän tiedot, työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Niin sanottuun laajaan työtodistukseen merkitään lisäksi miksi työsuhde on päättynyt, arvio työtaidoistasi sekä käytöksestäsi. Näitä asioita ei saa merkitä työtodistukseen ilman työntekijän pyyntöä.
 
Voit myös pyytää sekä suppean että laajan työtodistuksen eri tarkoituksia varten.
 

Haluaisin hakea uutta työtä. Voiko työtodistusta pyytää, vaikka työsuhde ei olisi vielä päättynyt?

 
Laki ei velvoita antamaan väliaikaista työtodistusta eli työsuhteen vielä kestäessä annettavaa todistusta. Mutta työnantaja voi päättää tästä vapaasti.
 

Keneltä työtodistusta pyydetään?

 
Työtodistusta pyydetään työnantajan edustajalta, kuten omalta lähiesimieheltä. Jos vanha esimies on lopettanut työpaikalla, todistusta pyydetään joltakulta toiselta yrityksen edustajalta.
 
Jos entistä työpaikkaasi ei ole enää olemassa, vaan se on esimerkiksi fuusioitunut toiseen yriyktseen, pyydä työtodistusta uudelta työnantajalta. Heidän pitäisi säilyttää fuusioituneen yrityksen työntekijöiden tietoja 10 vuotta. Joskus voi silti käydä niin, ettei alkuperäisen työtodistuksen kopiota ole tallessa, eikä uuden yrityksen edustaja pysty arvioimaan työtaitojasi tai kertomaan työtehtävistäsi tarkemmin. Silloin saat vain suppean työtodistuksen.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin