Siirry suoraan sisältöön

Irtisanouduin – kuinka pitkään minun on vielä tehtävä töitä?

Irtisanomisaika on aika, joka työntekijän on työskenneltävä sen jälkeen, kun hänet on sanottu irti tai hän on itse eronnut työstään.

Nainen istuu työpöytänsä äärellä ja pitelee päätään.

Jos pomo ilmoittaa, ettei töitä ole jatkossa tarjolla, mitä sitten tapahtuu? Tai jos eroan työstäni, olenko välittömästi vapaa tekemään, mitä haluan?

Irtisanomisaikana työntekijän on työskenneltävä normaalisti tietty ajanjakso, mutta sovittuun aikaan voidaan tehdä muutoksia yhteisellä sopimuksella.

Työnantaja voi esimerkiksi vapauttaa työntekijän velvollisuudesta tehdä työtä. Näin sovitaan usein esimerkiksi silloin, kun työntekijä irtisanotaan yt-neuvottelujen yhteydessä.
Miten pitkiä irtisanomisajat yleensä ovat? 

Ensisijaisesti oma irtisanomisaika kannattaa tarkistaa oman alan työehtosopimuksesta. Työehtosopimuksessa on kerrottu, voiko irtisanomisajasta sopia toisin työntekijän omassa työsopimuksessa. Jos irtisanomisajan pituutta ei ole sovittu työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa, se määräytyy työsopimuslain mukaan. Irtisanomisaika on aina palkallista, vaikka työvelvoitetta ei olisikaan. 

Työnantajan irtisanoessa irtisanomisaika vaihtelee työsopimuslain mukaan seuraavasti:

  • Jos työsuhde on jatkunut vuoden, irtisanomisaika on 14 päivää. 
  • Jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, mutta enintään 4 vuotta, aika on yhden kuukauden
    mittainen. 
  • Jos työsuhde on jatkunut yli 4 mutta enintään 8 vuotta, irtisanomisaika on kaksi kuukautta. 
  • Kun työsuhde on jatkunut yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta, aika on 4 kuukautta. 
  • Puolen vuoden irtisanomisaika on käytössä työsuhteissa, jotka ovat jatkuneet yli 12 vuotta.

Silloin, kun työntekijä itse irtisanoutuu, irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viiden vuoden ajan. Yli viiden vuoden työsuhteessa, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Työsuhteen kestoa laskettaessa esimerkiksi hoito-, opinto- tai vuorotteluvapaat eivät vaikuta sen pituuteen, vaan ne lasketaan normaaliksi työajaksi. 

Määräaikaisella työsuhteella ei ole irtisanomisaikaa. Määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa kesken sopimusajan vain, jos siitä on sovittu työsopimuksessa tai jos työnantaja ja työntekijä sopivat siitä erikseen. Poikkeuksena tästä on yksityinen terveyspalveluala. Alan työehtosopimuksessa on määräys, jonka mukaan yli kahdeksan kuukauden pituinen määräaikainen sopimus on pääsääntöisesti irtisanottavissa. 
Vaikuttavatko erikoistilanteet, kuten lomautukset tai konkurssi irtisanomisaikoihin? 

Lomautuksen aikana työntekijä voi irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. Siihen eivät vaikuta lomautuksen peruste, kesto, työsopimuksen kesto tai lomautuksen toteuttamistapa. 

Irtisanoutuminen on kuitenkin tehtävä seitsemää päivää ennen lomautuksen päättymistä. Jos työnantaja irtisanoo työntekijän lomautuksen aikana, tekijällä on oikeus myös irtisanomisajan palkkaan. 

Jos yritys joutuu konkurssiin tai yrittäjä menehtyy ja yritystoiminta loppuu sen vuoksi, työntekijä ja työnantaja noudattavat kumpikin 14 päivän irtisanomisaikaa.  

Myös yrityksen liiketoiminnan myyminen toiselle yritykselle tai yrityksen laittaminen saneerausmenettelyyn vaikuttavat irtisanomisaikoihin. Myyntitilanteessa työntekijä saa irtisanoa työsuhteensa päättymään sinä päivänä, kun työntekijät siirtyvät uudelle työnantajalle, jos hän on saanut tiedon liikkeenluovutuksesta kuukautta aikaisemmin. Jos työntekijä on kuullut asiasta myöhemmin, sopimuksen saa irtisanoa päättymään tämän jälkeenkin, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun hän on kuullut luovutuksesta. 

Jos yritys talousvaikeuksien vuoksi laitetaan saneerausmenettelyyn, työntekijän irtisanomisaika on 14 päivää ja työnantajan enintään kaksi kuukautta huolimatta siitä, miten pitkään työsuhde on kestänyt.

Miten irtisanomisaika määräytyy?

Jos irtisanomisaika on alle kuukausi, siihen ei lasketa mukaan päivää, jolloin irtisanominen on kerrottu toiselle osapuolelle. Eli jos irtisanomisaika on 14 päivää ja työntekijä erotetaan 1.7., työsuhteen viimeinen päivä on 15.7. 

Sen sijaan viikoissa tai kuukausissa ilmoitettu irtisanomisaika kestää aina täyden viikon tai kuukauden. Jos esimerkiksi irtisanominen on toimitettu 23.7. ja irtisanomisaika on kuukausi, työsuhde päättyy 23.8. Jos kuukaudessa ei ole yhtä paljon päiviä kuin seuraavassa ja irtisanominen toimitetaan esimerkiksi 30.1., työsuhde päättyy seuraavan kuun viimeisenä päivänä, eli tässä tapauksessa 28.2.

Voivatko työntekijä ja työnantaja sopia irtisanomisajaksi mitä tahansa?

Useimmissa työehtosopimuksissa irtisanomisaikaa on rajattu jotenkin. Myös laissa on säädetty, että irtisanomisaika voi olla enintään puoli vuotta. Yhdessä voidaan myös sopia, ettei irtisanomisaikaa ole. Työntekijän irtisanomisaika ei voi olla pidempi kuin työnantajan.

Jos irtisanomisaika on eri mittainen työehtosopimuksessa ja laissa, noudatetaan työehtosopimuksen irtisanomisaikoja.

Voiko työntekijä lomailla irtisanomisaikana?

Jos loma on sovittu ennen irtisanomista tai irtisanoutumista, se on voimassa myös irtisanomisaikana. Muussa tapauksessa loman pitämisestä voidaan yhdessä sopia. Kannattaa myös tarkistaa omasta työehtosopimuksesta, mitä lomarahalle käy, kun työsopimus on irtisanottu. 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin