Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveyden sairaudet yhä yleinen syy työkyvyttömyyseläkkeille

Mielenterveyssyiden vuoksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet viime vuosina hieman laskussa, mutta ne ovat edelleen merkittävä työkyvyttömyyden syy.

Väsynyt nainen.
Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee oma-aloitteisesti ja aktiivisesti selvittää ja arvioida työn vaaroja. Työnantajan pitää ottaa selvityksessä huomioon myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Lisäksi työnantajan on otettava työn suunnittelussa ja mitoituksessa huomioon työntekijöiden fyysisten edellytysten lisäksi henkiset edellytykset. Työnantajan on ryhdyttävä toimiin, kun hän saa tiedon siitä, että työntekijä kuormittuu työssään liikaa.
 
Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat työn sisältöön, työjärjestelyihin ja/tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä asioita. Ne voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Me kaikki kohtaamme silloin tällöin töissä sekä yksityiselämässämme stressaavia tilanteita. Jos paine on kohtuullista ja lyhytaikaista, se voi lisätä tarkkaavaisuutta sekä keskittymis- ja suorituskykyä. Liian suuri tai pitkään jatkunut stressi kuitenkin sekoittaa mielemme ja kehomme, jolloin terveytemme vaarantuu. Lopputuloksena voi olla sairastuminen työuupumukseen.
 
Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat aina kytköksissä tehtävään työhön tai työoloihin ja siksi niihin liittyvät ongelmat koskevat kaikkia työyhteisön työntekijöitä. Silti täytyy muistaa, että olemme yksilöitä. Liika kuormitus onkin viime kädessä yksittäisen työntekijän subjektiivinen kokemus. Kerrothan siis esimerkiksi lähimmälle esimiehellesi, jos koet työsi liian kuormittavana.
 
Mikäli asian vieminen esimiehen tietoon tuntuu sinusta haastavalta, voit pyytää apua työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä tai työkaveriltasi. Muista myös hakea asiantuntija-apua työterveyshuollosta. Ammattilaiset auttavat sinua selvittämään, johtuuko kuormittuminen työstä vai ulkopuolisista tekijöistä.
 
Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus toimia, kun hän on saanut tiedon terveytesi vaarantumisesta. Lisäksi voit pyytää tietoa ja apua Erton työsuhdeneuvonnasta tai työsuojeluviranomaisten valtakunnallisesta puhelinneuvonnasta. Työturvallisuuslain noudattamista valvoo työsuojeluviranomainen. Löydät työsuojelun nettisivuilta lisätietoa psykososiaalisesta kuormituksesta ja siihen liittyviä ohjeita.
 

Etätöiden takia on keksittävä uusia keinoja seurata työssä jaksamista

 
Etätöiden yleistyminen on varmasti ollut monelle meistä mieluinen muutos. Uskonkin etätöiden tekemisen ja digitaalisten alustojen hyödyntämisen jäävän pysyväksi osaksi työelämää. Kehitys on pääosin positiivista. Samalla kuitenkin etätyössä korostuu ne työelämän asiat, joiden kanssa aivomme ovat eniten koetuksella. Meidän pitäisi pystyä moneen asiaan yhtä aikaa, jatkuvat keskeytykset kuormittavat mieltämme ja työtahti kiristyy entisestään.
 
Etätyössä työnantajan on vaikea seurata työntekijöiden jaksamista. Satunnaiset kohtaamiset työpaikan käytävillä ja kahvikupposen äärellä käydyt keskustelut jäävät jossain määrin historiaan. Täytyy siis pikaisesti keksiä uusia toimintamalleja työssä jaksamisen seurantaan.
Heli Luukkonen
Heli Luukkonen Heli työskentelee Ertossa juristina. Hän auttaa jäseniämme työsuhteisiin liittyvissä asioissa lakineuvonnassamme.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin