Palkkasuositukset

ERTO antaa palkkasuositukset eläintenhoitotyöhön, yksityiselle liikunta-alalle, markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian toimialoille sekä toimistotyöhön eli toimialoille, joilla ei vielä ole työehtosopimusta.

Palkkasuosituksessa kerrotaan alan tehtävänimikekohtaiset suositukset peruspalkkatasosta ja annetaan suositus palkankorotusten suuruudesta ja korotusajankohdista. Suositusten pohjana käytämme alan palkkatutkimuksia. Palkkasuositukset ovat tärkeä ja hyödyllinen työväline, kun mietit esimerkiksi palkkatoivetta työhakemukseen tai neuvottelet palkastasi työpaikallasi. Lue lisää artikkelistamme "Palkkasuositukset ovat tärkeä työväline, kun neuvottelet palkastasi" »

Palkkasuositusten noudattaminen on kannattavaa myös yrittäjille. Se helpottaa ja tehostaa rekrytointia, lisää ennustettavuutta yrityksen kustannusrakenteeseen ja keventää yrityksen työnantajatehtävien hoitoa. Yritys tietää, millä palkkatasolla se palkkaa työntekijöitä ja miten palkankorotukset hoidetaan. Talous- ja henkilöstöhallinto systematisoituu ja tehostuu.

Jos palkkasi ei ole palkkasuosituksemme mukainen, pyydä korotusta palkkaasi yleisen työmarkkinalinjan mukaisesti. ERTO suosittaa, että henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 2 prosentilla 1.2.2021 lukien.

Eläinlääkäriasemat ja -klinikat

Suositus eläinlääkäriasemien ja -klinikoiden työehdoiksi 1.2.2021 alkaen (pdf) »

Käsipaino

Liikunta-ala

Vähimmäispalkkasuositus yksityisille liikunta-aloille 1.2.2021 alkaen (pdf) »

Markkinointiviestintä, -tutkimus ja digimedia-ala

Markkinoinnin ja luovien alojen vähimmäispalkkasuositus 2021 (pdf) »

Minimum wage recommendations for marketing and creative work in Finland 2021 »Toimistotyö

Toimistotyön vähimmäispalkkasuositus 1.2.2021 alkaen (pdf) »

Löydät kaikki palkkasuositukset tiedostopankistamme.

Jos alallasi ei ole työehtosopimusta

Kun alalle ei ole tehty työehtosopimusta, kannattaa sopia työnantajan kanssa, että työsuhteessa noudatetaan ERTOn ja Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n välistä runkosopimusta sekä ao. alan vähimmäispalkkasuositusta, jos sellainen on annettu.

Yleinen runkosopimus 18.6.2020–28.2.2022 (pdf) »