Palkkasuositukset

ERTO antaa palkkasuositukset eläintenhoitotyöhön, yksityiselle liikunta-alalle, markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian toimialoille sekä toimistotyöhön eli toimialoille, joilla ei vielä ole työehtosopimusta. 

Palkkasuosituksessa kerrotaan alan tehtävänimikekohtaiset suositukset peruspalkkatasosta ja annetaan suositus palkankorotusten suuruudesta ja korotusajankohdista. Suositusten pohjana käytämme alan palkkatutkimuksia. Palkkasuositukset ovat tärkeä ja hyödyllinen työväline, kun mietit esimerkiksi palkkatoivetta työhakemukseen tai neuvottelet palkastasi työpaikallasi. Lue lisää tästä.

Palkkasuositusten noudattaminen on kannattavaa myös yrittäjille. Se helpottaa ja tehostaa rekrytointia, lisää ennustettavuutta yrityksen kustannusrakenteeseen ja keventää yrityksen työnantajatehtävien hoitoa. Yritys tietää, millä palkkatasolla se palkkaa työntekijöitä ja miten palkankorotukset hoidetaan. Talous- ja henkilöstöhallinto systematisoituu ja tehostuu. 

Eläinlääkäriasemat
ja -klinkat

Suositus eläinlääkäriasemien
ja -klinikoiden
 työehdoiksi
1.4.2020 alkaen (pdf) »

 

Liikunta-ala

Vähimmäispalkkasuositus
yksityisille
 liikunta-aloille
1.4.2020 alkaen (pdf) »

 

Markkinointiviestintä,
-tutkimus ja
digimedia-ala

Vähimmäispalkkasuositukset   
luoville 
aloille
2020 (pdf) »

 

Toimistotyö

Toimistotyön
vähimmäispalkkasuositus 
1.4.2020 alkaen (pdf) »

 

Palkka- ja työehtosuositukset tiedostopankissa »

Jos alallasi ei ole työehtosopimusta

Kun alalle ei ole tehty työehtosopimusta, kannattaa sopia työnantajan kanssa, että työsuhteessa noudatetaan ERTOn ja Palvelualojen Työnantajat PALTA ry:n välistä runkosopimusta sekä ao. alan vähimmäispalkkasuositusta, jos sellainen on annettu. 

Yleinen runkosopimus 1.2.2018-31.1.2021 (pdf) »