Työnantaja painosti ERTOn jäsentä päättämään työsuhteensa – ERTO neuvotteli 25 000 euron korvauksen
Haasteiden edessä

Työnantaja painosti ERTOn jäsentä päättämään työsuhteensa – ERTO neuvotteli 25 000 euron korvauksen

Työnantaja painosti irtisanomisen uhalla jäsenemme allekirjoittamaan sopimuksen työsuhteensa päättämisestä. ERTOn lakimies totesi, ettei sopimus ollut pätevä. Pitkien neuvotteluiden jälkeen työnantaja suostui maksamaan jäsenelle korvauksen asian sopimiseksi ja oikeudenkäynnin välttämiseksi.

Työnantajan edustajat ja lakimies olivat yllättäen pyytäneet ERTO:n jäsenen neuvotteluun, jonka aihetta he eivät etukäteen kertoneet. Neuvottelussa he antoivat jäsenen eteen sopimuksen työsuhteen päättämisestä ja totesivat, että jäsenen pitää joko allekirjoittaa sopimus tai hänet irtisanotaan.

”Sopimuksessa luki, että työntekijä saa työsuhteen päättymisestä korvauksena irtisanomisajan palkan sekä kolmen kuukauden palkkaa vastaavan summan”, ERTOn lakimies Akseli Haapaniemi kertoo työnantajan asettamista ehdoista.

Jäsen sanoi työnantajalleen, ettei ole halukas sopimaan lähes kymmenen vuotta kestäneen työsuhteensa päättämisestä. Työnantaja totesi siihen, että jos hän ei allekirjoita sopimusta, hänet irtisanotaan.

Hämmentyneenä ja yllättyneenä jäsen allekirjoitti sopimuksen ja siten hänen työsuhteensa päättyi. Tämän jälkeen jäsen otti yhteyttä ERTOn työsuhdeneuvontaan.

ERTOn lakimies esitti työnantajalle korvausvaatimuksen koskien työsuhteen perusteetonta päättämistä. Lakimies vetosi siihen, ettei työnantaja ollut antanut jäsenelle mahdollisuutta päättää sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

”Työnantaja ei myöskään etukäteen ilmoittanut työntekijälle, että neuvottelussa oli tarkoitus käsitellä hänen työsuhteensa päättämistä. Me katsoimme sopimuksen syntyneen sellaisissa olosuhteissa, että työnantajalta olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen”, Haapaniemi toteaa.

Lakimies kävi työnantajan kanssa pitkään neuvotteluita korvauksen maksamiseksi, mutta asiassa ei kuitenkaan päästy mihinkään lopputulokseen. Lopulta työntekijä haki ERTOn maksutonta oikeusturvaa, jotta voisi viedä asian käräjäoikeuteen. ERTOn hallitus myönsi oikeusturvan.

Lakimies ilmoitti työnantajalle alkavansa laatia asiasta kannetta käräjäoikeuteen.

”Tässä vaiheessa työnantaja kuitenkin suostui istumaan neuvottelupöytään ja maksamaan jäsenelle korvauksena 25 000 euroa asian sopimiseksi ja oikeudenkäynnin välttämiseksi”, Haapaniemi kertoo.