Työehtosopimusneuvottelut

Alta näet työehtosopimustemme neuvottelutilanteen. Kerromme alakohtaisesta neuvottelutilanteesta myös jäsenkirjeissämme.

Työehtosopimus on ERTOn neuvottelema sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. ERTOn jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

Käynnissä olevat neuvottelut:

Avaintes

 • Neuvottelutilanne 30.6.: Neuvottelut Sote ry:n ja Avainta ry:n sopimuksesta jatkuvat kesätauon jälkeen elokuussa.
 • Neuvottelutilanne 24.5.: Avantessin työehtosopimusneuvottelut ovat jälleen käynnissä. Tapaamme työnantajapuolen kanssa neuvottelupöydässä säännöllisesti.
 • Neuvottelutilanne 1.3.: Työnantajapuoli Avainta keskeytti työehtosopimusneuvottelut toistaiseksi. Olemme 1.3. alkaen Avaintessin osalta sopimuksettomassa tilassa.
 • Avaintessin työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tammikuussa ja olemme sittemmin tavanneet työnantajapuolta säännöllisesti. Seuraava neuvottelukerta on torstaina 24.2. Avaintessin voimassaoleva sopimuskausi päättyy helmikuun loppuun.

YTHS

 • Neuvottelutilanne 4.7: YTHS:n neuvotteluissa ei ole päästy vielä ratkaisuun. Neuvottelua jatketaan kesälomien jälkeen elokuussa.
 • Neuvottelutilanne 15.6.: YTHS:n työehtosopimuksen neuvottelut Avaintan kanssa jatkuvat edelleen.
 • Neuvottelutilanne 1.3.: Uutta työehtosopimusratkaisua ei saatu neuvoteltua määräaikaan mennessä. Olemme 1.3. alkaen YTHS:n osalta sopimuksettomassa tilassa. Seuratkaa tiedotteita. Kerromme lisää, kun kerrottavaa on.
 • YTHS:n työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tammikuussa ja olemme sittemmin tavanneet työnantajapuolta tiiviisti. Neuvottelut etenevät hyvässä hengessä. Seuraava neuvottelukerta on perjantaina 25.2. YTHS:n voimassaoleva sopimuskausi päättyy nyt helmikuun loppuun.Neuvottelut päättyneet (neuvottelutulos saavutettu):

Terveyspalveluala ja yksityinen sosiaalipalveluala

Sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos ke 22.6. illalla. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos 23.6.

Sosiaalialan järjestöt

 • Uusi työehtosopimus julkaistaan ERTOn verkkosivuilla heti, kun se on julkaisuvalmis.
 • Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 1.6.2022 »
 • Tiedote (14.6.): Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty »
 • Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEAn jäsenet hyväksyivät neuvottelutuloksen 9.6.2022. ERTO ja Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA järjestivät jäsenäänestyksen 1.6. syntyneestä neuvottelutuloksesta. Jäsenäänestyksessä neuvottelutulos sai 89,1% prosenttisen hyväksynnän ja 7.9% oli sitä mieltä, että asian ratkaiseminen on ERTOn tehtävä. Neuvottelutuloksen sisältöä esitellään tarkemmin ensi viikolla, kun YSTEAn ja ERTOn hallitus ovat hyväksyneet tuloksen.
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin illalla 1.6.2022 neuvottelutulos. Neuvottelutulosta käsitellään nyt mm. YSTEA:n hallinnon ja sosiaalialan järjestöjen edunvalvontavaliokunnan toimesta. Neuvottelutulos lähetetään myös tietenkin pikapuoliin jäsenten arvioitavaksi jäsenäänestyksessä.
 • Neuvottelutilanne 25.5.: Neuvotteluita käytiin 24.5. ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Seuraava neuvottelupäivä on 1.6. Voimassaolevan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy toukokuun loppuun.Työehtosopimuksen määräykset ovat kuitenkin voimassa, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan. Neuvotteluissa on enää muutamia aukiolevia kysymyksiä, joten uskomme pian pääsevämme sopimukseen.
 • Neuvottelutilanne 18.5.: Neuvottelut jatkuvat edelleen. Seuraava neuvottelupäivä on 24.5.
 • Neuvottelutilanne 6.5.: Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 6.5. Kävimme neuvotteluissa perusteellisesti läpi molempien osapuolten näkemyksiä perusteluineen. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 18.5.
 • Neuvottelutilanne 25.4.: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät 14.4. ja jatkuivat 21.4. Ensimmäisessä neuvottelussa molemmat osapuolet esittelivät omat neuvottelutavoitteensa. Toisessa neuvottelussa neuvottelutavoitteisiin syvennyttiin tarkemmin ja käytiin niihin liittyvää keskustelua. Seuraava neuvottelupäivä on 6.5. Ennen seuraavaa neuvottelukertaa keskustelua käydään ja tavoitteita tarkennetaan sähköpostitse neuvotteluosapuolten välillä.
 • Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat kiirastorstaina 14.4.

Huolinta-ala

Huolinta-alalle on syntynyt sopimus 11.4. Tutustu huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimukseen »

Autoliikennealat

Autoliikennealoille on syntynyt työehtosopimus. Tutustu autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen »

Optikot

Optiselle toimialalle on syntynyt työehtosopimus. Tutustu optikoiden työehtosopimukseen »

Yleinen Runkosopimus

Tutustu Yleiseen Runkosopimukseen »

Henkilöstöpalveluala

Henkilöstöpalvelualalle on syntynyt työehtosopimus. Tutustu henkilöstöpalvelualan työehtosopimukseen »

Taloushallintoala

Taloushallintoalalle on syntynyt työehtosopimus. Tutustu taloushallintoalan työehtosopimukseen »