Työehtosopimusneuvottelut

Alta näet työehtosopimustemme neuvottelutilanteen. Kerromme alakohtaisesta neuvottelutilanteesta myös jäsenkirjeissämme.

Työehtosopimus on ERTOn neuvottelema sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. ERTOn jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

Käynnissä olevat neuvottelut:

Terveyspalveluala ja yksityinen sosiaalipalveluala

Terveyspalvelualan ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusten kausi on päättynyt 30.4 ja kummankin työehtosopimuksen osalta neuvottelut jatkuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työehtosopimusten määräykset ovat voimassa, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan.

Avaintes

  • Neuvottelutilanne 1.3.: Työnantajapuoli Avainta keskeytti työehtosopimusneuvottelut toistaiseksi. Olemme 1.3. alkaen Avaintessin osalta sopimuksettomassa tilassa.
  • Avaintessin työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tammikuussa ja olemme sittemmin tavanneet työnantajapuolta säännöllisesti. Seuraava neuvottelukerta on torstaina 24.2. Avaintessin voimassaoleva sopimuskausi päättyy helmikuun loppuun.

YTHS

  • Neuvottelutilanne 1.3.: Uutta työehtosopimusratkaisua ei saatu neuvoteltua määräaikaan mennessä. Olemme 1.3. alkaen YTHS:n osalta sopimuksettomassa tilassa. Seuratkaa tiedotteita. Kerromme lisää, kun kerrottavaa on.
  • YTHS:n työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät tammikuussa ja olemme sittemmin tavanneet työnantajapuolta tiiviisti. Neuvottelut etenevät hyvässä hengessä. Seuraava neuvottelukerta on perjantaina 25.2. YTHS:n voimassaoleva sopimuskausi päättyy nyt helmikuun loppuun.

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat kiirastorstaina 14.4. Seuraavat neuvottelupäivät ovat 21.4., 6.5. ja 18.5.

Nykyinen sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus on voimassa 31.5.2022 saakka.

  • Neuvottelutilanne 6.5.: Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 6.5. Kävimme neuvotteluissa perusteellisesti läpi molempien osapuolten näkemyksiä perusteluineen. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 18.5.
  • Neuvottelutilanne 25.4.: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät 14.4. ja jatkuivat 21.4. Ensimmäisessä neuvottelussa molemmat osapuolet esittelivät omat neuvottelutavoitteensa. Toisessa neuvottelussa neuvottelutavoitteisiin syvennyttiin tarkemmin ja käytiin niihin liittyvää keskustelua. Seuraava neuvottelupäivä on 6.5. Ennen seuraavaa neuvottelukertaa keskustelua käydään ja tavoitteita tarkennetaan sähköpostitse neuvotteluosapuolten välillä.Neuvottelut päättyneet (neuvottelutulos saavutettu):

Huolinta-ala

Huolinta-alalle on syntynyt sopimus 11.4. Aiemmin uhanneet työtaistelutoimet on peruttu.

Autoliikennealat

Autoliikennealoille on syntynyt työehtosopimus.

Optikot

Optiselle toimialalle on syntynyt työehtosopimus.

Yleinen Runkosopimus

Henkilöstöpalveluala

Henkilöstöpalvelualalle on syntynyt työehtosopimus.

Taloushallintoala

Taloushallintoalalle on syntynyt työehtosopimus.