Työehtosopimusneuvottelut

Alta näet työehtosopimustemme neuvottelutilanteen. Kerromme alakohtaisesta neuvottelutilanteesta myös jäsenkirjeissämme.

Työehtosopimus on ERTOn neuvottelema sopimus, joka määrittää alan tai työpaikan vähimmäistyöehdot, esimerkiksi vähimmäispalkat ja palkankorotukset, lakia lyhyemmän työajan, lakia paremmat lomaedut, kuten lomarahan sekä lakisääteistä pidemmän sairausajan palkan sekä perhevapaiden palkat. Esimerkiksi minimipalkat määritellään vain työehtosopimuksissa. ERTOn jäsenet pääsevät kyselyiden kautta suoraan vaikuttamaan työehtosopimuksen sisältöön. Jäsenten lukumäärä vaikuttaa siihen, miten hyviä työehtoja saadaan alalle neuvoteltua, joten jäseneksi kannattaa liittyä viimeistään nyt!

Käynnissä olevat neuvottelut:

Yleinen runkosopimus

 • Tilannepäivitys (2.3.2023): Yleinen runkosopimus on irtisanottu ja sopimuskausi on päättynyt 28.2.2023. Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä.

Sosiaalialan järjestöt

 • Mediatiedote (21.3.2023): Sosiaalialan järjestöjen uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä »

 • Tilannepäivitys (16.3.2023): Toimihenkilöliitto Erto ja Hyvinvointiala HALI ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen uudistamiseksi 1.5.2023 lukien.

  Toimihenkilöliitto Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja järjestää neuvottelutuloksesta jäsenäänestyksen, joka käynnistyy perjantaina 17.3. Jäsenäänestyksen perusteella Erto joko hyväksyy tai hylkää neuvottelutuloksen. Jäsenille lähetetään erillinen sähköposti ja tekstiviesti jäsenäänestyksestä.

 • Tilannepäivitys (1.3.2023): Sosiaalialan järjestöjen vuoden 2023 palkantarkistuksen ajankohta, suuruus ja rakenne sovitaan ERTOn ja työnantajaliitto HALIn välisissä neuvotteluissa 15.3. mennessä. Jos vuoden 2023 palkantarkastuksen ajankohdasta, suuruudesta ja rakenteesta ei päästä yksimielisyyteen 15.3. mennessä, voivat työehtosopimusosapuolet irtisanoa työehtosopimuksen päättymään 30.4.2023.

Terveyspalveluala

 • Tilannepäivitys (1.3.2023): Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa on sovittu, että tiettyjen teollisuuden alojen palkankorotusten määrä vaikuttaa korottavasti terveyspalvelualalla vuonna 2023 maksettaviin palkankorotuksiin. Terveyspalvelualan työehtosopimuksen osapuolet (ERTO, SuPer, Tehy ja työnantajaliitto HALI) tarkastelevat nyt, mikä on tänä vuonna maksettavien palkankorotusten lopullinen suuruus. Tiedotamme asiasta lisää, kun olemme päässeet asiasta yhteisymmärrykseen työnantajaliiton kanssa.

Optikot

 • Tiedote (27.3.2023): Optikoiden uusi työehtosopimus on hyväksytty »

 • Tilannepäivitys (20.3.2023): Toimihenkilöliitto Erto ja Kaupan liitto ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen optikoiden työehtosopimuksen uudistamiseksi 1.4.2023 lukien. Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja järjestää neuvottelutuloksesta jäsenäänestyksen, joka alkaa maanantaina iltapäivällä. Jäsenäänestys on käynnissä ke 22.3. klo 15 asti. Jäsenäänestyksen perusteella Erto joko hyväksyy tai hylkää neuvottelutuloksen. Jäsenille lähetetään erillinen sähköposti ja tekstiviesti jäsenäänestyksestä.

 • Tilannepäivitys (10.3.2023): Optikoiden työehtosopimusneuvottelut jatkuvat ja seuraavaksi neuvottelupäiväksi on sovittu 17.3.

 • Tilannepäivitys (3.3.2023): Työehtosopimusneuvotteluja jatketaan 3.3.

 • Tilannepäivitys (28.2.2023): Työehtosopimusneuvottelut jatkuvat 1.3.

 • Tilannepäivitys: Optikoiden palkankorotuksista vuodelle 2023 neuvotellaan seuraavan kerran 27.2. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopuun korotuksista, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Yksityinen sosiaalipalveluala

 • Tilannepäivitys (1.3.2023): Neuvottelut yksityisen sosiaalipalvelualan palkankorotuksista vuodelle 2023 ovat alkaneet. Työnantajaliiton ja työntekijäliittojen näkemykset korotuksista ovat vielä hyvin kaukana toisistaan. Seuraavat neuvottelukerrat ovat 27.2., 8.3. ja 14.3., 21.3., 28.3. sekä 31.3. Jos osapuolet eivät pääse maaliskuussa sopuun korotuksista, työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Henkilöstöpalveluala

 • Mediatiedote (21.3.2023): Henkilöstöpalvelualan uusi työehtosopimus hyväksyttiin Erton jäsenäänestyksessä

 • Tilannepäivitys (16.3.2023): Toimihenkilöliitto Erto ja Henkilöstöala HELA ry ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen uudistamiseksi 10.3.2023 lukien. Toimihenkilöliitto Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja järjestää neuvottelutuloksesta jäsenäänestyksen, joka käynnistyy perjantaina 17.3. Jäsenäänestyksen perusteella Erto joko hyväksyy tai hylkää neuvottelutuloksen. Jäsenille lähetetään erillinen sähköposti ja tekstiviesti jäsenäänestyksestä.

 • Tilannepäivitys (1.3.2023): Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi 28.2.2023, joten alalla on 1.3. alkaen ns. sopimukseton tila. Päättyneen työehtosopimuksen mukaisia työsuhteen ehtoja noudatetaan kuitenkin edelleen työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu. Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta ovat vaikeat. Neuvotteluja jatketaan maanantaina 6.3.

 • Tiedote (15.2.2023): Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat 14.2. »

Logistiikka

Taloushallintoala

Lakon ja liukumasaldojen kerryttämiskiellon kohteena ovat Paltan jäsenyritysten ja liitteessä olevien yritysten taloushallintoalan työ.Neuvottelut päättyneet 2022 (neuvottelutulos saavutettu):

Avaintes

YTHS

Terveyspalveluala ja yksityinen sosiaalipalveluala

Sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos ke 22.6. illalla. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos 23.6.

Tutustu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen »
Tutustu terveyspalvelualan työehtosopimukseen »

Sosiaalialan järjestöt

Tutustu sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen »

 • Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 1.6.2022 »
 • Tiedote (14.6.): Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen neuvottelutulos on hyväksytty »
 • Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEAn jäsenet hyväksyivät neuvottelutuloksen 9.6.2022. ERTO ja Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA järjestivät jäsenäänestyksen 1.6. syntyneestä neuvottelutuloksesta. Jäsenäänestyksessä neuvottelutulos sai 89,1% prosenttisen hyväksynnän ja 7.9% oli sitä mieltä, että asian ratkaiseminen on ERTOn tehtävä. Neuvottelutuloksen sisältöä esitellään tarkemmin ensi viikolla, kun YSTEAn ja ERTOn hallitus ovat hyväksyneet tuloksen.
 • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin illalla 1.6.2022 neuvottelutulos. Neuvottelutulosta käsitellään nyt mm. YSTEA:n hallinnon ja sosiaalialan järjestöjen edunvalvontavaliokunnan toimesta. Neuvottelutulos lähetetään myös tietenkin pikapuoliin jäsenten arvioitavaksi jäsenäänestyksessä.
 • Neuvottelutilanne 25.5.: Neuvotteluita käytiin 24.5. ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Seuraava neuvottelupäivä on 1.6. Voimassaolevan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy toukokuun loppuun.Työehtosopimuksen määräykset ovat kuitenkin voimassa, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan. Neuvotteluissa on enää muutamia aukiolevia kysymyksiä, joten uskomme pian pääsevämme sopimukseen.
 • Neuvottelutilanne 18.5.: Neuvottelut jatkuvat edelleen. Seuraava neuvottelupäivä on 24.5.
 • Neuvottelutilanne 6.5.: Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelut jatkuivat 6.5. Kävimme neuvotteluissa perusteellisesti läpi molempien osapuolten näkemyksiä perusteluineen. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 18.5.
 • Neuvottelutilanne 25.4.: Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät 14.4. ja jatkuivat 21.4. Ensimmäisessä neuvottelussa molemmat osapuolet esittelivät omat neuvottelutavoitteensa. Toisessa neuvottelussa neuvottelutavoitteisiin syvennyttiin tarkemmin ja käytiin niihin liittyvää keskustelua. Seuraava neuvottelupäivä on 6.5. Ennen seuraavaa neuvottelukertaa keskustelua käydään ja tavoitteita tarkennetaan sähköpostitse neuvotteluosapuolten välillä.
 • Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen neuvottelut alkoivat kiirastorstaina 14.4.

Huolinta-ala

Huolinta-alalle on syntynyt sopimus 11.4.

Tutustu huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimukseen »

Autoliikennealat

Autoliikennealoille on syntynyt työehtosopimus.

Tutustu autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaan työehtosopimukseen »

Optikot

Optiselle toimialalle on syntynyt työehtosopimus.

Tutustu optikoiden työehtosopimukseen »

Yleinen Runkosopimus

Tutustu Yleiseen Runkosopimukseen »

 • Tiedote (23.3.): Yleistä runkosopimusta koskeva neuvottelutulos on hyväksytty »
 • Neuvottelutilanne 11.3.: Neuvottelijat ovat päässeet Yleistä runkosopimusta koskien sopimukseen ja neuvottelutulos siirtyy seuraavaksi hallintojen käsittelyyn. Sopimuksen sisältö tulee julkiseksi hallintojen hyväksymisen jälkeen. Tiedotamme tästä erikseen.

Henkilöstöpalveluala

Henkilöstöpalvelualalle on syntynyt työehtosopimus.

Tutustu henkilöstöpalvelualan työehtosopimukseen »

Taloushallintoala (kevät 2022)

Taloushallintoalalle on syntynyt työehtosopimus.

Tutustu taloushallintoalan työehtosopimukseen »