Valiokunnat

Valiokunnat toimivat ammattiliiton hallituksen apuna ja tukena. Kaikki valiokunnat koostuvat ERTOn jäsenistä.

ERTOn hallitus antaa valiokunnille tehtävät ja valvoo tehtävien suorittamista. ERTOn hallitus nimeää valiokuntien jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi yhdistysten esitysten pohjalta. Nykyisten valiokuntien toimikausi on 2020-2021. Ne kokoontuvat tarpeen mukaan. 

Kaikkien valiokuntien toimintaa tukevat jäsenkyselyjen kautta saadut tiedot ja tavoitteet.

Sopimuksettomien alojen osalta ERTOn jäsenyhdistysten DigiMaMa ry:n ja ET ry:n hallitukset toimivat asiantuntijaryhmänä. Tavoitteena on parantaa sopimuksettomien alojen asemaa.

Edunvalvontavaliokunnat

Työehtosopimusalojen ja toimialojen edunvalvontavaliokunnat toimivat apuna ja tukena työehtosopimusneuvotteluissa ja niihin valmistautumisessa. Valiokunnat valmistelevat neuvottelutavoitteet ja tuovat neuvotteluihin työpaikkatason tietoa.

Viestintävaliokunta

Viestintävaliokunta linjaa, kehittää ja keskustelee viestinnän suuntaviivoista ja toimii E>-lehden toimitusneuvostona. Viestintävaliokunnan tärkeänä tehtävänä on yhdistysten välinen tiedonvaihto ja ERTO-jäsenyhdistykset -yhteistyö.