Valiokunnat

Valiokunnat toimivat ammattiliiton hallituksen apuna ja tukena. Kaikki valiokunnat koostuvat ERTOn jäsenistä.

ERTOn hallitus antaa valiokunnille tehtävät ja valvoo tehtävien suorittamista. ERTOn hallitus nimeää valiokuntien jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi yhdistysten esitysten pohjalta. Nykyisten valiokuntien toimikausi on 2020-2021. Ne kokoontuvat tarpeen mukaan.

Kaikkien valiokuntien toimintaa tukevat jäsenkyselyjen kautta saadut tiedot ja tavoitteet.

Sopimuksettomien alojen osalta ERTOn jäsenyhdistysten DigiMaMa ry:n ja ET ry:n hallitukset toimivat asiantuntijaryhmänä. Tavoitteena on parantaa sopimuksettomien alojen asemaa.

Edunvalvontavaliokunnat

Työehtosopimusalojen ja toimialojen edunvalvontavaliokunnat toimivat apuna ja tukena työehtosopimusneuvotteluissa ja niihin valmistautumisessa. Valiokunnat valmistelevat neuvottelutavoitteet ja tuovat neuvotteluihin työpaikkatason tietoa.

Huolinnan edunvalvontavaliokunta

Kristian Kallio
Tuija Kokkonen
Mia Konttila
Marjatta Saalokari

Kuljetuksen edunvalvontavaliokunta

Jaakko Junkkari
Jussi-Pekka Manninen
Marko Nurmi
Sisko Sundström
Sanna Uotila-Löppönen

Optisen alan edunvalvontavaliokunta

Riina Hakala
Hannu Kuusikko
Taina Ponto
Silja Vehmassalmi

Sopimuksettomien alojen edunvalvontavaliokunta (mm. runkosopimus)

Ulla Askola, DigiMaMa
Pirjo Favorin, ETRY
Päivi Kuosmanen, ETRY
Kaarina Pehkonen, DigiMaMa

Yleisvarajäsen/ETRY:
Maria Helle-Vallo

Sosiaalialan järjestöjen edunvalvontavaliokunta

Jussi Koiranen
Pekka Reinikainen
Soili Vivolin

Taloushallinnon edunvalvontavaliokunta

Henrik Andersin
Jaana Monto
Vesa Miettinen
Katja Nousiainen
Ritva Räisänen

TSN-alojen edunvalvontavaliokunta

Anna-Greta Koort
Saila Kämppi
Reijo Partanen
Timo Pösö
Yleisvarajäsen: Tii Miettinen

Vuokratyöalan edunvalvontavaliokunta

Sirkka Inkilä
Marjut Roiha
Sari Piltonen
Leena Vanhamäki

Yleisvara: Pirjo Favorin