Jäsenmaksut

ERTOn jäsenmaksu 2022 on 1,36 % bruttopalkastasi. Käytännössä maksu on 11,50–44,50 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu sisältää ERTOn, työttömyyskassan ja jäsenyhdistyksen jäsenmaksun.

ERTOn jäsenmaksu on 1,36 % bruttopalkasta, kuitenkin aina vähintään 11,50 euroa ja enintään 44,50 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy liiton jäsenyyden lisäksi jäsenyys työttömyyskassassa sekä omassa ammatillisessa jäsenyhdistyksessä.

Ammattiliiton jäsenmaksun voit vähentää verotuksessa, koska se on tulonhankkimismeno. Se perustuu siihen, että ammattiliitto neuvottelee työehtosopimuksista ja huolehtii työntekijöiden oikeuksista työpaikoilla.

Jos bruttopalkkasi on esimerkiksi 2000 euroa kuukaudessa, jäsenmaksu on vuodessa 325 euroa. Kun tuo summa vähennetään veronalaisesta tulosta, maksettava vero on noin 100 euroa pienempi ja näin käytännössä jäsenmaksu onkin 225 euroa vuodessa.

Ilmoitamme tiedot maksamistasi jäsenmaksuista automaattisesti verottajalle. Tarkista summa veroehdotuksestasi.

Voit laskea jäsenmaksusi suuruuden alla olevalla laskurilla.

Laskuri

Kuukausitulot €/kk
LASKE JÄSENMAKSUSI

Jäsenmaksut vuonna 2022

Edustajistomme päätti 11.12.2021 pidetyssä syyskokouksessaan jäsenmaksun suuruuden vuodelle 2022. Ainoa muutos edellisvuoteen verrattuna koskee minimimaksuamme, joka nousee hieman. Kaikki muut maksut pysyvät ennallaan. ERTOn jäsenmaksu vuonna 2022 on 1,36 % ennakonpidätyksen alaisesta bruttotulosta, kuitenkin enintään 44,50 ja vähintään 11,50 euroa kuukaudessa.

Kun vaihdat toisesta liitosta ERTOon

Jos siirryt ERTOon toisen liiton jäsenyydestä, huolehdithan että jäsenmaksu tulee maksettua jokaiselta kuukaudelta joko edelliseen liittoon tai ERTOon. Katko jäsenmaksuissa vaarantaa työttömyysturvasi. Voit valtuuttaa ERTOn hoitamaan eron edellisestä liitosta lisäämällä siitä tiedon jäsenhakemukseen.

Jos siirryt vuosimaksullisesta työttömyyskassasta, joka ei palauta sinulle ns. käyttämättä jääneitä kuukausia, laita siitä viestiä jäsenhakemuksen lisätietoihin tai jäsenpalvelun sähköpostiin jasenpalvelu(at)erto.fi. Hyvitämme käyttämättä jääneen osan sinulle.

Jäsenmaksu, kun et saa palkkaa

Jäsenmaksumme minimi on 11,50 €. Minimimaksua maksat niiltä kuukausilta, kun et saa palkkaa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa

  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa/hoitovapaa (Huom. Jos työnantajasi maksaa sinulle ensimmäisien kuukausien ajalta palkkaa, palkkatulosta maksetaan normaali jäsenmaksu)
  • asevelvollisuus
  • opiskelu
  • määräaikainen eläke
  • palkaton vapaa
  • palkaton sairausloma
  • virkavapaa
  • lomautus, silloin kun et ole oikeutettu päivärahaan
  • Kelan peruspäiväraha, työmarkkinatuki tai yli kuukauden kestävä karenssi.

Ilmoitathan aina palkattomat kuukautesi ERTOlle mahdollisimman pian liiton eAsioinnissa »

Maksuton opiskelijajäsenyys

Jos olet päätoiminen opiskelija, etkä ole aiemmin kuulunut ERTOon, jäsenyys on sinulle maksuton. Opiskelijajäsenyys ei kuitenkaan sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä eli työttömyysturvaa. Jos teet töitä opintojesi ohella edes satunnaisesti, sinun kannattaa harkita, että liittyisit maksavaksi jäseneksi ja samalla työttömyyskassaan. Kun olet täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdot, sinulla on valmistumisesi jälkeen mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos et heti saa töitä.

Lue lisää opiskelijajäsenyydestä »

Jäsenmaksu, jos saat päivärahaa

Jos saat työttömyyskassalta päivärahaa tai muuta korvausta esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen vuoksi, työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti maksamastaan etuudesta. Jos olet siis esimerkiksi koko kuukauden ajan työtön tai lomautettu, sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, jos päivärahasta peritty jäsenmaksu ylittää minimimaksun 11,50 euroa. Jos päivärahasta peritty jäsenmaksu ei ole vähintään minimisumma, muistathan maksaa erotuksen. Erotuksen voi suorittaa muutamalta kuukaudelta kerrallaan.

Silloin kun teet osa-aikatyötä tai olet osan kuukaudesta töistä ja saat näin soviteltua päivärahaa, maksat tienaamiesi tulojen osalta jäsenmaksun. Suorita maksu todellisen summan mukaan, vaikka se jäisi alle minimisumman.

Jäsenmaksu, jos olet yrittäjä

Yrittäjän jäsenmaksu on 19 €/kk. Yrittäjäjäsenyys ei sisällä työttömyyskassajäsenyyttä eli työttömyysturvaa. Muuten ainoa ero jäsenten etuihin on se, että ERTO ei hoida itsensä työllistäjien riitoja, koska heillä ei ole työsuhdetta. Itsensä työllistäjä voi kuitenkin välillä olla työsuhteessa, jolloin hän saa apua myös työsuhdeasioissa. Lisäksi itsensä työllistäjille on otettu vastuuvakuutus. Se kattaa vahingot, jos jotain sattuu vaikkapa toimeksiantajan omaisuudelle.

Huom! Jos olet ollut jäsenemme ja aloitat yritystoiminnan, voit säilyttää jäsenyytesi työttömyyskassassa korkeintaan 18 kuukauden ajan (ns. jälkisuoja-aika). Jälkisuoja-aikana jäsenmaksu määräytyy ennen yrittäjyyttä tai mahdollista työttömyyttä olleen palkkatulon, ei yritystulon mukaan. Jälkisuoja-ajalla olevan yrittäjäjäsenen jäsenmaksu on siis 1,36 % ennakonpidätyksen alaisesta yrittäjyyttä tai mahdollista työttömyyttä edeltäneestä palkkatulosta, kuitenkin vähintään 11,50 ja enintään 44,50 €/kk.

Jäsenmaksu, kun jäät eläkkeelle

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 102 €/vuosi (8,50 € kuukaudessa). Loppukalenterivuosi eläkkeelle siirtymisestä alkaen on maksuton.

Lue lisää eläkeläisjäsenyydestä »

Lue lisää jäsenmaksusta