ERTO voitti irtisanomisriidan käräjillä: jäsen sai korvauksena kahdeksan kuukauden palkan
Haasteiden edessä

ERTO voitti irtisanomisriidan käräjillä: jäsen sai korvauksena kahdeksan kuukauden palkan

Käräjäoikeus totesi ERTOn jäsenen irtisanomisen laittomaksi ja työnantaja määrättiin maksamaan työntekijälle korvauksia. ERTOn myöntämän oikeusturvan ansiosta jäsenen ei tarvinnut pelätä kallista tuomioistuinkäsittelyä.

Tapahtumat alkoivat, kun jäsenemme otti yhteyttä ERTOn työsuhdeneuvontaan, koska epäili irtisanomisensa tuotannollisin ja taloudellisin perustein olleen laiton.

”Kävimme neuvotteluja työnantajan kanssa, jotta olisimme saaneet asian ratkaistua ilman oikeudenkäyntiä. Työnantaja ei kuitenkaan neuvotteluista huolimatta suostunut ymmärtämään, että jäsenelle olisi pitänyt tarjota muita avoinna olleita ja hänelle soveltuvia tehtäviä, vaikka jäsenen omat työtehtävät olivat päättyneet kokonaan”, lakimies Anne Kaattari kertoo tapauksesta.

Lopulta jäsenelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin hakea ERTOlta oikeusturvapäätös ja saattaa riita tuomioistuimen ratkaistavaksi. Käräjäoikeus päätyi samaan lopputulokseen kuin ERTOn lakimiehet aiemmin. Työnantajan olisi pitänyt tarjota jäsenelle muita avoinna olleita työtehtäviä. Kun näin ei ollut tapahtunut, ei jäsenen irtisanomiselle tuotannollisin ja taloudellisin perustein ollut lainmukaisia perusteita.

”Tässä oli kysymys siitä, kuinka laaja työnantajan työntarjoamisvelvollisuus on tuotannollisen ja taloudellisen irtisanomisen sijasta. Lain mukaan työnantajan on tarjottava irtisanomisen vaihtoehtona ensisijaisesti työntekijän työsopimuksen mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos sellaista ei ole, on työntekijälle tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajalla on myös velvollisuus perehdyttää ja kouluttaa työntekijä uusiin tehtäviin”, Anne Kaattari kertoo.

Jäsen oli lisäksi toiminut useita vuosia luottamusvaltuutettuna. Kun irtisanominen koskee luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua, katsotaan että työnantajan velvollisuus suojella hänen oikeuksiaan on vielä laajempi muihin työntekijöihin verrattuna.

Käräjäoikeus arvioi kohtuulliseksi korvaukseksi kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan määrän ja lisäksi työnantaja velvoitettiin korvaamaan ERTOlle oikeudenkäyntikulut.

Lue lisää, mitä tarkoittaa käytännössä oikeusturva? Ja miksi sanomme, että ERTOn oikeusturva on yksi maan parhaista?