Irtisanouduin – pitääkö minun tehdä vielä töitä?
Töissä

Irtisanouduin – pitääkö minun tehdä vielä töitä?

Kirjoittaja: Jenni Junkala

Irtisanoutumisen jälkeen töitä on paiskittava ihan työsuhteen loppuun asti ja se voi vaatia ylimääräistä motivaatiota. Välillä työnantaja kuitenkin ilmoittaa, että työnteon voi lopettaa samantien.

Kun on irtisanoutunut vanhasta työstä ja uusi paikka siintää jo mielessä, pitää työntekijän kuitenkin löytää vielä motivaatiota hoitaa hommansa kunnialla loppuun. Töitä kun on tehtävä myös koko irtisanomisajan eli usein työntekijän irtisanoutuessa esimerkiksi 14 päivää tai kuukauden.

Työsuhde on normaalisti voimassa irtisanomisaikana. Työntekijä jatkaa silloin normaalisti töitään ja työnantajaakin sitovat samat velvoitteet kuin muutoinkin työsuhteen aikana. Hänen on maksettava palkkaa, ja työntekijä saa pitää loppuun asti kaikki työsuhteen aikana tutuksi tulleet edut.

Voinko sopia työnantajan kanssa, ettei minun tarvitse tehdä irtisanomisaikana töitä?

Joissain tilanteissa työnantaja voi ilmoittaa, ettei työntekijällä ole työvelvoitetta irtisanomisaikana. Tämä on poikkeus normaaliin tilanteeseen. Jos työnantaja vapauttaa työvelvoitteesta, ilmoitus kannattaa pyytää myös kirjallisena. Näin sen suhteen ei tule epäselvyyksiä tai riitaa myöhemmin.

Vaikka työnantaja vapauttaisikin työvelvoitteesta, työntekijän palkka juoksee työsuhteen loppuun asti. Myös muut työsuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa. Työntekijää koskee esimerkiksi lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan, vaikka työvelvoitetta ei olisikaan. Työntekijä ei saa toimia tavalla, joka voi aiheuttaa vahinkoa työnantajalle – esimerkiksi alkaa tehdä jo irtisanomisajalla kilpailijalle töitä tai vuodattaa someen työnantajasta. Somevuodatukset eivät tietenkään ole fiksua irtisanomisajan jälkeenkään.

Vapautuksen työvelvoitteesta voi saada esimerkiksi silloin, jos työntekijä siirtyy kilpailevaan yritykseen. Silloin työnantaja voi toivoa työntekijän lopettavan työnsä välittömästi, jotta hän ei ole enää asiakkaisiin yhteydessä.

Jos työnantaja on irtisanonut työntekijän, voidaan joskus ajatella, ettei hänellä ole enää motivaatiota työskennellä, joten hänet voidaan haluta vapauttaa työvelvollisuudesta. Työntekijä ei kuitenkaan ikinä voi itse päättää, ettei työvelvoitetta ole, vaan päätös  on työnantajan tai asiasta sovitaan yhdessä.

Saanko pitää lomat pois irtisanomisajalla?

Moni kuvittelee, että irtisanoutuva voi päättää pitävänsä lomat pois sitten irtisanomisaikana, jotta töitä ei tarvitse tehdä. Tällaistakaan ei voi vain itse päättää. Eikä työnantajakaan saa määrätä käyttämään lomia irtisanomisaikana ilman, että noudattaa normaaleja vuosiloman määräämistä koskevia sääntöä. Työnantaja voi määrätä lomaa vain lomakausina, ja loman ajankohdasta tulee ilmoittaa viimeistään kuukautta ennen vuosiloman alkamista.

Loman pitämisestä irtisanomisajalla voi kyllä sopia, jos se sopii työnantajalle ja työntekijälle. Myös aiemmin määrätyn tai sovitun loman ajankohta pätee, vaikka se osuisikin irtisanomisajalle.

Mitä seuraa, jos vain päätän olla tekemättä töitä irtisanoutumisen jälkeen?

Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen on sopimusrikkomus. Sellaisesta työntekijä voi joutua korvaamaan työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaavan summan – esimerkiksi kuukauden.

Vinkit antoi ERTOn lakimies Taija Numminen.