Siirry suoraan sisältöön

Digmaritin ja Erton palkkakyselyn tulokset

Markkinoinnin ja luovien alojen palkkakysely toteutettiin syksyllä 2022. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Kynä kaavioiden päällä.
Digmaritin ja Erton palkkakysely: Luovassa suunnittelutyössä mediaanipalkka 3 500 euroa. Lähes puolet (47%) ennustaa oman työpaikan liikevaihdon kasvavan. Heikkenevää suhdannetta ennustaa 10 prosenttia.
 

Vastaajajoukko

 
Kyselyyn vastasi ajalla 14.-30.10.2022 yhteensä 642 alan ammattilaista, joista 29 % ilmoitti työskentelyalakseen mainos-, media- ja viestintäyritys. In-house, yrityksen sisällä ilmoitti alakseen 31 % ja järjestön sisällä tekee töitä kolme prosenttia. Julkisella sektorilla vastaajista on töissä neljä prosenttia kuten myös digimedia/digitoimistossa. Markkinatutkimus ja peliala työllistävät kumpikin noin prosentin vastaajista. It-konsultoinnin/ohjelmistokehityksen alalla tekee töitä 17 prosenttia.
 
47 %:lla vastaajista oli yli 10 vuoden työkokemus ja 11 prosentilla enintään kaksi vuotta. Yli puolella (59 %) vastaajista pääasiallinen työntekopaikkakunta oli pääkaupunkiseutu. Tampere, Oulu ja Turku alueella työskenteli 21 %. Kolme neljästä vastaajasta oli alle 46-vuotiaita.
 
Yleisin koulutuspohja vastaajilla oli ammattikorkeakoulututkinto (39 %) ja toiseksi yleisin ylempi korkeakoulututkinto (24 %).
 
Kysely toteutettiin Erton / Digmaritin jäsenille lähetetyllä ja eteenpäin kollegoille välitettäväksi pyydetyllä sähköisellä kyselyllä. Vastauksia hankittiin myös yhteistyöllä MK Markkinointikollektiivin kanssa. Yli puolet (57 %) vastaajista oli Digmaritin/Erton jäsen.
 

Palkkataso, perusteet

 
91 prosenttia vastaajista on puhtaasti kuukausipalkkaisia ja neljä prosenttia saa kuukausipalkan lisäksi kuukausittain provisioita. Tilastollisesti merkitykselliset palkkatasot saadaan ilmoitettua tästä 95 prosentin vastaajajoukosta. 11 prosentilla palkka perustuu joko alakohtaiseen työehtosopimukseen (in-house työpaikat eri aloilla) ja 78 prosentilla palkka perustuu pelkästään työntekijän ja työnantajan kesken sovittuun palkkaan.
 
Kolmasosa saa kuukausipalkan lisäksi harvemmin kuin kuukausittain maksettavaa bonusta/tulospalkkiota. Lähes puolella vastaajista (44%) bonus perustui yrityksen tulokseen ja lähes yhtä monella (40 %) henkilökohtaisen suorituksen ja yrityksen tuloksen yhdistelmään. Henkilökohtaiseen suoritukseen bonus perustui vajaalla kymmenyksellä (7 %) vastaajista.
 

Palkkataso, ammattiryhmäkohtaiset eurot

 
Vastaajista kolmasosa vastasi kuuluvansa ammattiryhmään, jossa työn kuvaus on: tulosvastuu, suunnitteluprosessien käynnistäminen ja läpivieminen, asiakashankinta ja johtaminen. Esimerkiksi johtajat, päälliköt, konsultit, vetäjät. Tässä ammattiryhmässä kuukausipalkkojen keskiarvo oli 4 541 e/kk. Mediaani, eli keskimmäinen palkka, oli 4 405 e/kk. Alin neljännes ansaitsi alle 3 900 e/kk ja ylin neljännes vähintään 5 000 e/kk.
 
Vastaajista yli puolet vastasi kuuluvansa ammattiryhmään, jossa työn kuvaus on: luova suunnittelutyö, tuotanto ja toteutus. Esimerkiksi luovat suunnittelijat, ad:t, graafiset suunnittelijat, copywriterit websuunnittelijat, käyttöliittymä- ja ohjelmistosuunnittelijat, verkkotuottajat, tutkimussuunnittelijat. Tässä ammattiryhmässä kuukausipalkkojen keskiarvo oli 3 626 e/kk. Mediaani, eli keskimmäinen palkka, oli 3 500/kk. Alin neljännes ansaitsi alle 3 100 e/kk ja ylin neljännes vähintään 4 000 e/kk.
 
Kymmenys ilmoitti ammattiryhmäkseen seuraavan kuvauksen: tuotantoyhteydet, viimeistelytyöt, tuotannon valvonta ja tarkistukset, aikatauluvalvonta. Esimerkiksi muut suunnittelijat, tuotantoassistentit, yhteyshenkilöt, sihteerit. Tässä ammattiryhmässä kuukausipalkkojen keskiarvo oli 3 197 e/kk. Mediaani, eli keskimmäinen palkka, oli 3 125 e/kk.
 
Liikevaihto kasvaa tai pysyy ennallaan – henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai kasvaa
Kysyimme vastaajilta arviota liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutoksista seuraavan kuuden kuukauden aikana. Liikevaihto ja henkilöstömäärä tulevat joko kasvamaan tai pysymään ennallaan. Työssä jaksaminen oli 2022 aikana parantunut yhdellä kymmenestä (12%), kolmasosalla (33%) heikentynyt ja yli puolella (55%) pysynyt ennallaan.
 

Yritystoiminta

 
15 prosenttia vastaajista oli harjoittanut yritystoimintaa vähintään sivutoimisesti siten, että yritystoiminnan osuus vuosituloista oli enintään 10 prosenttia. Yritystoimintaa ei harjoita lainkaan 85 % vastaajista. Yritystulojen euromäärää ei kysytty.
 
Itsensä työllistäminen ja yksinyrittäjyyteen liittyvät haasteet ovat olleet vahvasti mukana Erton toiminnassa. Olemme tavoitelleet työntekomuotojen yhdenvertaisuutta. Julkisen vallan ei pitäisi asettaa mitään työntekomuotoa toista työntekomuotoa edullisempaan tai huonompaan asemaan. Osana tätä vaikuttamistyötä olemme mm. esittäneet itsensä työllistäjille oikeutta yhdenvertaiseen sosiaaliturvaan palkansaajan kanssa. Tämä voitaisiin toteuttaa esim. antamalla itsensä työllistäjälle oikeus ja mahdollisuus halutessaan vakuuttaa työnsä sekä palkansaajan työttömyyskassassa, että palkansaajan eläkejärjestelmässä.
 

Etätyö lisää tuottavuutta – Miksi sitä ei vakuutettaisi?

 
Työnantajan tiloissa tapahtunut tapaturma on paremmin vakuutettu kuin etätyössä tapahtunut tapaturma. Etätyö lisää tuottavuutta, parantaa työssä jaksamista ja vähentää työnantajan kustannuksia.
 
Kaksi kolmesta vastaajasta (68 %) ei tiedä onko työnantaja vakuuttanut etätyön lisävakuutuksella. 17 prosenttia (2021 kyselyssä 12%) vastaajista ilmoittaa työnantajan ottaneen lisävakuutuksen etätyötä varten. 15 prosenttia kertoo, että työnantaja ei ole lisävakuuttanut etätyötä.
 
Erto suosittelee keskustelemaan työpaikalla etätyön vakuuttamisesta. Suosituksemme on, että jokaisella työpaikalla tulisi harkita lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen sisällä olevan vapaaehtoisen vakuutuksen ottamista (työtapaturma ja ammattitauitilain 199 §:n mukainen vapaaehtoinen vakuutus). Tämä vakuutus varmistaisi, että tapaturma olisi yhtä kattavasti vakuutettu työnantajan tiloissa ja etätyössä. Vakuutus kattaisi sekä terveyskulut että sairasajan palkat. Kysy vakuuttamistilannetta esimieheltäsi.
 
Erton kannustus keskustella työpaikalla etätyön vakuutusturvasta on jo ollut menestyksekäs. Moni työnantaja on asiaa selvitettyään päätynyt ottamaan lisävakuutuksen, joka sitten suojaa sekä etätyön että vapaa-ajan tapaturmat erittäin kattavasti.
 

Vapaat vastaukset

 
Vapaissa vastauksissa todetaan Ertolle muun muassa:
 
  • ”Kiitos hienosta työstä 😊 Ihana kokea että ei ole yksin työelämän vuoristoradassa vaikkei olekkaan vielä päästy tapaamaan.”
  • ”Lisäyksenä kyselyyn: koen saavani liian alhaista palkkaa. Palkka on "näinkin" korkea, koska se perustuu pyynnöstäni Erton taulukon vähimmäissummaan. Työpaikalla palkankorotuksiin suhtaudutaan nihkeästi.”
  • ”Mukavaa että järjestätte edullisia/maksuttomia luentoja, kursseja yms. jäsenille! Hienoa jos tätä kautta saisi uutta tietoa ja intoa omalla uralla kehittymiseen.”
  • ”Kyselyn ammattiluokat ovat vähän huonot, kun ne keskittyvät aika pitkälti markkinoinnin "perinteisiin" toimenkuviin. Missä olivat esimerkiksi markkinoinnin data-asiantuntijat tai automaation parissa työskentelevät?”
  • ”Kiitos, että pidätte pienempien puolta työelämässä. En itse ole täysin perillä omista oikeuksistani niin tulee turvallisempi olo kun tietää, että on Erton kaltainen organisaatio josta saa tarvittaessa apua.”
  • ”Kiitos mainioista juristipalveluistanne! Olen onneksi tähän mennessä joutunut kysymään vain neuvoja.”
  • “Keep up the good work!

 

 

Ole yhteydessä, me autamme

 
Olethan yhteydessä työsuhdeneuvontaamme, jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin