Siirry suoraan sisältöön

Erton kysely: Jäsenet kokevat saavansa enemmän aikaiseksi etätyössä

Toimihenkilöliitto Erto lähetti syksyllä 2021 jäsenilleen palkkakyselyitä, joissa kysyttiin myös etätyön vaikutuksista jaksamiseen sekä työn tuottavuuteen. Kyselyihin vastasi kaikkiaan 2920 henkilöä.

Kaksi naista keskustelevat.
Vastaajat kokivat selvästi etätyön parantaneen heidän työssä jaksamistaan. Asteikolla 1–5 arvosana väitteelle “Etätyö on parantanut työssä jaksamistani” oli keskimäärin 4,03.
 
Vastaajat arvioivat vahvasti saavansa etätyössä enemmän aikaan kuin lähityössä. Arvosana väitteelle “Saan etätyössä aikaan enemmän kuin lähityössä” oli korkea (3,88).
 
“Kokonaisuutena etätyö on parantanut tuottavuutta. Teimme samankaltaisen kyselyn myös niille palkansaajille, jotka eivät ole jäseniämme, ja heistä lähes kolme neljästä kertoi saavansa etätyössä samassa ajassa enemmän aikaan”, summaa Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.
 

Mahdollisuuksissa tehdä etätyötä suuria eroja Erton edustamilla aloilla

 
Kaikista kyselyihin vastanneista jäsenistä vajaat 60 % on tehnyt etätöitä viimeisen vuoden aikana, mutta eri Erton edustamien alojen välillä on suuria eroja.
 
Esimerkiksi optisella alalla ja eläintenhoitoalalla etätyötä on työn luonteesta johtuen voinut tehdä selvä vähemmistö. Tällaisilla aloilla korkeintaan joka kymmenes jäsen kertoi tehneensä etätyötä.
 
Toista ääripäätä edustavat puolestaan esimerkiksi taloushallinnon ala ja markkinointi- ja tietoala, joilla yli 90 % vastaajista kertoi työskennelleensä etänä viimeisen vuoden aikana. Myös sosiaalialan järjestöissä etätyö oli edellisvuonna hyvin yleistä, sillä yli 80 % vastaajista oli tehnyt etätöitä.
 
Selvä enemmistö, 86 % etätöitä tehneistä, koki, että he olivat saaneet tehdä etätöitä riittävästi viimeisen vuoden aikana. Jäsenet myös kokivat pystyneensä erottamaan työn ja vapaa-ajan hyvin etätyössä.
 
Parantamisen varaa löytyi selkeästi työergonomiasta.
 

Etätyö pitää vakuuttaa yhtä hyvin kuin lähityö

 
Erto kertoi joulukuussa julkisesti haluavansa, että työnantajat vakuuttavat etätyön yhtä hyvin kuin lähityönkin. Tämä on yksi työehtosopimusneuvottelujen teemoista.
 
Lakisääteinen tapaturmavakuutus (459/2015) kattaa erinomaisesti tapaturmat lähityössä, mutta etätyössä vakuutusturva on sekä vajaa että epäselvä. Esimerkiksi omavalintaisen kävelykokouksen aikana tapahtunut loukkaantuminen ei todennäköisesti olisi korvattava työtapaturma.
 
“Jokaisella työpaikalla pitäisi keskustella etätyöstä ja sen vakuuttamisesta. On kaikkien etu varmistaa työntekijän nopea ja kattava hoito sekä korvaukset työkyvyttömyysajan palkoista. Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei anna riittävää suojaa”, kommentoi Aaltonen.
 
Sekä Erton jäsenille että yleisesti palkansaajille tehdyissä kyselyissä paljastui, että kaksi kolmasosaa ei tiennyt onko työnantaja ottanut lakisääteistä laajemman vakuutusturvan etätyötä varten.
 
“Lakisääteisessä tapaturmavakuutuslaissa, tarkasti sanottuna lain 199 pykälässä, annetaan työnantajalle mahdollisuus ottaa pakollista lakisääteistä turvaa täydentävä lisävakuutus. Tällä vapaaehtoisella vakuutuksella työnantaja voi halutessaan täydentää pakollista vakuutusta ja vakuuttaa henkilöstönsä kattavasti sekä etätyössä että vapaa-ajalla", Aaltonen sanoo.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin