Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstöalan palkkakyselyn tulokset 2023

Henkilöstöalan palkkakysely toteutettiin syksyllä 2023. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Nainen katsoo sivulle päin.

Palkkaus

 
Suurin osa työntekijöistä työskentelee kuukausipalkalla. Alan kuukausipalkan keskiarvo on kokoaikaisilla työntekijöillä Erton kyselyn mukaan 3 273 euroa kuukaudessa. Kuukausipalkan keskiarvo on kyselyn perusteella vajaa 200 euroa alhaisempi viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 kuukausipalkan keskiarvo oli 3 063,17 euroa. Alan palkkataso ei liene yleisesti laskenut, vaan kyse on todennäköisesti siitä, että vastaajat eivät ole viime vuoteen nähden identtiset ja pienen otantamäärän vuoksi tuloksissa näkyy helposti suurempaakin sahausliikettä eri vuosien välillä.  
 
Työehtosopimuksen mukaiset vähimmäispalkat määritellään tehtävän mukaan ja edelleen eniten jäseniä kuuluu toimistotehtäviä tekevän tehtäväryhmän piiriin.  Kyselyyn vastanneista yli 54 prosenttia ilmoitti pääasialliseksi tehtäväryhmäkseen toimistotehtävät tasolla asiantuntijatehtävät (viime vuonna vastaava luku oli 43 %) ja 20 prosenttia toimistotehtävät tasolla ammattitehtävät (viime vuonna vastaava luku 14 %).  
 

Etätöitä tehdään runsaasti, mutta vakuutusturvasta ei ole tietoa   

 
Kyselyn mukaan 91 prosenttia vastaajista oli tehnyt etätöitä viimeisen vuoden aikana. Lähes kaikki (96,9 % vastaajista) kokivat, että etätyön tekeminen lisää työn tuottavuutta. 71,5 prosenttia vastaajista koki saavansa tehdä etätöitä riittävästi. Viime vuonna vastaava luku oli 90,5 prosenttia eli tässä suhteessa on tapahtunut selkeä muutos huonompaan. Suurin osa vastaajista (77 prosenttia) ei kuitenkaan tiennyt, onko työnantaja ottanut lakisääteistä laajemman vakuutusturvan etätyötä varten. Työnantajan tiloissa tapahtunut tapaturma on paremmin vakuutettu kuin etätyössä tapahtunut tapaturma, joten tästä syystä lakisääteistä laajempi vakuutusturva toisi turvaa myös etätyötä tekeville, joita on alalla runsaasti. Mikäli työskentelet etänä, suosittelemme tiedustelemaan työnantajalta, onko työpaikalla huolehdittu etätyöntekijän paremmasta lisävakuutusturvasta. Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työntekijöilleen ottanut työnantaja voi parantaa vakuutusturvaa liittämällä vakuutukseen työtapaturma- ja ammattitautilain 199 §:n mukaisen vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen. 
 

Arvio työn määrästä tulevaisuudessa ja työssä jaksaminen 

 
Kyselyyn vastanneista 37 prosenttia arvioi työn määrän kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana (viime vuonna vastaava luku oli 54 prosenttia). Vastaavasti 20 prosenttia vastaajista arvioi työn määrän vähenevän (viime vuonna vastaava luku oli vain 6 prosenttia).  
 
Kyselyyn vastanneista 57 prosenttia koki työssä jaksamisen pysyneen ennallaan, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Neljännes koki työssä jaksamisen heikentyneen kuluneen vuoden aikana. Viime vuonna vastaava luku oli muutaman prosenttiyksikön verran enemmän. Luku on kuitenkin huolestuttavan suuri. Työssä jaksamiseen vaikuttavat mm. työolot, työyhteisötekijät, työkyky, työn mielekkyys, tarvittava osaaminen ja yksityiselämän tasapaino. Työssä jaksamista edistävät mahdollisuudet vaikuttavat työn tekemiseen ja työoloihin. Jos epäilet kuormittuvasi haitallisesti työssä, suosittelemme ottamaan asian puheeksi esimiehen kanssa. Esimiehesi velvollisuutena on selvittää kanssasi tilanteeseen johtaneita tekijöitä ja etsiä niihin ratkaisuja.   
 

Ole yhteydessä, me autamme

 
Olethan yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki jäsentemme yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin