Siirry suoraan sisältöön

Huolinta-alalle syntyi uusi kaksivuotinen sopimusratkaisu

Huolinta-alan toimihenkilöitä koskeva uusi työehtosopimus hyväksyttiin 4.4. päättyneessä jäsenäänestyksessä selkein lukemin. Kiitämme kaikkia äänestäneitä.

Jalat portaissa.
Äänestyksen perusteella 84 % kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä uudeksi työehtosopimukseksi ja 11 % jätti asian ratkaisemisen liiton tehtäväksi. Liiton neuvottelijat sekä edunvalvontavaliokunnat kannattivat neuvottelutuloksen hyväksymistä ja tuloksen hyväksymisen kannalla oli yhteensä 96 % vastaajista.
 
Erto on sitoutunut jäsendemokratiaan ja vie neuvottelutulokset aina jäsenäänestyksen arvioitavaksi. Liiton hallitus vahvisti 5.4.2023 kokouksessaan Huolinta-alan uuden työehtosopimuksen jäsenäänestyksen perusteella kaudeksi 1.4.2023–31.3.2025. Palvelualojen työnantajaliitto Paltan hallitus hyväksyi puolestaan neuvottelutuloksen tänään 6.4.2023.
 
Syntynyt ratkaisu on palkankorotusten osalta hieman yleistä linjaa parempi, koska se ei sisällä paikallisesti sovittavaa korotuserää vuodelle 2024, vaan korotukset tulevat yleiskorotuksina kaikille toimihenkilöille.
 
Tärkeimpänä tekstimuutoksena toteutettiin paikkakuntakalleusluokan ”Muu Suomi” poistaminen, mikä oli tämän neuvottelukierroksen ykköstavoite. ”Muu Suomi -palkkataulukossa” olevat siirtyvät siten 1.8.2023 lukien samaan palkkataulukkoon pääkaupunkiseudun kanssa. Koska pääkaupunkiseutuun kuuluu vain Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, olisi työpaikan siirtyminen näistä kunnista muualle, esim. Sipooseen, merkinnyt vähimmäispalkan pienentymistä. Muutoksella turvataan siten myös nyt pääkaupunkiseudulla työskentelevien asemaa tulevaisuuden varalle. Em. tavoitteen läpimenon edellytyksenä oli kielilisän poistaminen työehtosopimuksesta. Niille toimihenkilöille, jotka saavat tällä hetkellä kielilisää, kielilisänä maksettu summa lisätään kuukausipalkkaan.
 

Sopimusratkaisun keskeinen sisältö:

Palkankorotukset:

 
Toukokuu 2023

Kertakorvaus 420 euroa, joka maksetaan suhteutettuna osa-aikaiselle.
 
Kertakorvaus maksetaan vain niille toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2023 ja on edelleen voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Kertakorvaus maksetaan myös, jos toimihenkilö on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla. Tällöin maksamisajankohdasta voidaan sopia toimihenkilön kanssa toisin. Kertakorvausta ei makseta, jos toimihenkilö on itse irtisanoutunut ennen kertakorvauksen maksuajankohtaa, pois lukien irtisanoutuminen vanhuuseläkkeelle jäämisen perusteella.
 
1.8.2023

Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,5 %:lla.
 
Paikkakuntakalleusluokka ”Muu Suomi” poistuu.
 
Kielilisä siirretään sitä saaneille henkilökohtaiseen kuukausipalkkaan taulukkopalkkamuutoksen jälkeen.
 
1.6.2024

Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 2,5 %:lla.
 
 
 Lisätietoja:
 
Juristi Juha-Matti Moilanen, juha-matti.moilanen@erto.fi 
Asiantuntija Karo-Petteri Kuusisto, karo-petteri.kuusisto@erto.fi 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin