Siirry suoraan sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia sosiaalialan järjestöjä, taloushallintoalaa ja optikoita koskevaan lakkoon 21.3–22.3.2024

Löydät alta vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sosiaalialan järjestöjä, taloushallintoalaa ja optikoita koskevaan lakkoon liittyen.

Mies jalka tuolille nostettuna.

Miksi lakko?

Maan hallitus valmistelee ja toteuttaa sekä laajoja että rajuja työelämää ja sosiaaliturvaa koskevia heikennyksiä. Työtaistelulla vastustetaan hallituksen sanelupolitiikkaa ja vaaditaan työmarkkinoille aitoa yhteistyötä ja neuvotteluja.  

Keitä lakko koskee?

Lakossa ovat seuraavien työehtosopimusten tarkoittamat työt:

  • Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus
  • Optikoiden työehtosopimus
  • Taloushallintoalan työehtosopimus ja Accountor Services Oy:n työehtosopimus sekä erillisessä liitteessä mainituissa yrityksissä tehtävä taloushallintoalan työ.

Lakko koskee kaikkia työntekijöitä, jotka työskentelevät em. työehtosopimusten piirissä tai edellä tarkoitetuissa yrityksissä. Lakko koskee sekä liittoon kuuluvia että järjestäytymättömiä työntekijöitä.

Lakon alaista työtä on kaikki edellä mainittujen työehtosopimusten tarkoittama työ. Lakossa ovat kaikki työntekijät riippumatta siitä, onko työnantaja työnantajajärjestön jäsen vai ei.

Lakko koskee myös muiden työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka työskentelevät edellä mainitun työehtosopimuksen soveltamisalan mukaisissa tehtävissä esimerkiksi vuokratyöntekijöinä.

Olen Erton jäsen. Onko minun osallistuttava lakkoon?

Poliittiseen lakkoon on oikeus osallistua jokaisella, joka työskentelee lakon piiriin kuuluvissa tehtävissä. Viime kädessä päätöksen lakkoon osallistumisesta tekee jokainen itse. Työnantaja ei kuitenkaan saa millään tavoin vaikuttaa työntekijän päätökseen. Vain Erton jäsenellä on oikeus saada Erton lakkoavustusta.

Mitä minun tulisi tehdä, kun jään lakkoon?

Et mene työpaikalle. Jos olet etätöissä, et avaa konetta.

Mistä tiedän, saanko osallistua lakkoon?

Lakossa ovat seuraavat työehtosopimusalat:
  • Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus
  • Optikoiden työehtosopimus
  • Taloushallintoalan työehtosopimus ja Accountor Services Oy:n työehtosopimus sekä erillisessä liitteessä mainituissa yrityksissä tehtävä taloushallintoalan työ.
Työtaistelu koskee kaikkia edellä mainituilla aloilla/tehtävissä työskenteleviä. Työtaistelut eivät koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä.
 
Sosiaalialan järjestöt: Sosiaalialan järjestöjen osalta lakon piirissä on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen tarkoittama työ. Lakko ei koske yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä.

Optikot: Optisen alan osalta lakon piirissä on optikoiden työehtosopimuksen tarkoittama työ. Mikäli työskentelet optikkona kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tai terveyspalvelualan työehtosopimuksen alla, et ole lakon piirissä.

Taloushallintoala: Taloushallintoalan lakko koskee sinua, jos teet taloushallintoalan työtä jossakin Paltan taloushallintoalan jäsenyrityksessä tai liitteessä mainitussa yrityksessä. Lakko ei koske sinua, jos työskentelet yrityksessä, jossa noudatetaan muuta kuin Erton tekemää yritystä sitovaa työehtosopimusta. Accountor Services Oy:ssä lakossa ovat kaikki työntekijät, joihin sovelletaan yrityskohtaista työehtosopimusta.

Miten selvitän mitä työehtosopimusta työsuhteessani noudatetaan? 

Tarkista omasta työsopimuksestasi, onko siinä mainittu sovellettava työehtosopimus. Voit myös kysyä luottamusmieheltä tai vaikkapa työkaveriltasi, mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan. Jos olet epävarma siitä mitä työehtosopimusta työpaikallasi sovelletaan tai sinulla on kysyttävää lakkoon osallistumisesta, ota yhteyttä Erton työsuhdeneuvontaan.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että olen mukana työnseisauksessa?

Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle, osallistuuko hän lakkoon vai ei, vaikka työnantaja sitä kysyisi. Erto on ilmoittanut lakosta työnantajaliitoille/työnantajille. Työtaisteluoikeus on perusoikeus, eikä työnantaja voi estää työntekijöitä osallistumasta lakkoon. Työnantaja ei myöskään saa painostaa tai kohdistaa negatiivisia seuraamuksia lakkoon osallistuvaa työntekijää kohtaan.

Milloin lakko alkaa ja päättyy?

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 21.3. klo 0.01 ja 22.3. klo 23.59 välisenä aikana.

Onko lakko laillinen?

Erton ilmoittama lakko on laillinen ja siihen saa osallistua jokainen edellä mainituilla aloilla tai työpaikoilla työskentelevä työntekijä siitä riippumatta, onko hän ammattiliiton jäsen vai ei.  Jos työpaikalla ilmenee painostusta tai muuta epäasiallista käytöstä, pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä työpaikan luottamusmieheen ja tarvittaessa liittoon.

Lakko on laillinen, sen ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtosopimukseen, vaan sen avulla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä. Työrauhavelvollisuus ei koske poliittisia lakkoja, vaan niitä voi demokraattisessa yhteiskunnassa järjestää vapaasti.

Mitä rajoja lakolle on asetettu?

Lakon ulkopuolelle on rajattu terveyden, hengen ja ympäristön turvaamiseksi tehtävä työ.

Mitä jos työnantaja määrää tekemään lakon alaista työtä?

Jokaisen tulisi kieltäytyä lakon alaisen työn tekemisestä. Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä ketään tekemään lakon alaista työtä.

Lakko on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät saa puuttua esimerkiksi asettamalla työstä kieltäytyvälle työntekijöille sanktioita. Myös luottamushenkilöt osallistuvat lakkoon.

Mikäli työnantaja yrittää estää oikeuttasi osallistua lakkoon, ota yhteyttä Erton työsuhdeneuvontaan.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja. Miten toimin?

Tällainen työnantajan toiminta on asiatonta ja laitonta. Ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi tai ole yhteydessä Erton työsuhdeneuvontaan.

Pitääkö työnantajalle ilmoittaa Erton jäsenyydestä?

Erton jäsenyys ei kuulu työnantajalle eikä siitä tarvitse työnantajalle kertoa. Lakko koskee lakon piirissä olevaa työtä, eikä lakkoon osallistuminen ole sidottu Erton tai muun ammattiliiton jäsenyyteen. Erton ilmoituksen ansiosta jokaisella on oikeus osoittaa mieltään lakkoon osallistumalla.

Työnantaja painostaa minua luopumaan lakosta ja/tai eroamaan liitosta. Miten toimin?

Työntekijöitä ei saa yrittää painostaa luopumaan lakosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse rikoksesta (RL 47 luku 3 §). Mikäli työnantajasi painostaa sinua, ota yhteyttä Ertoon.

Voiko työnantaja päättää työsuhteeni lakkoon osallistumisen takia tai kohdella minua tästä syystä syrjivästi?

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide ja siihen on jokaisella laillinen oikeus osallistua. Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan työntekijän työsuhdetta koeaikaan vedoten.

Työnantaja ei saa myöskään syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. päätettäessä työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista.

Mikäli työnantaja uhkaa päättää työsuhteen lakkoon osallistumisen takia tai kohtelee lakkoon osallistuvaa työntekijää syrjivästi lakkoon osallistumisen vuoksi, ilmoita tästä Ertoon.

Työnantaja perui jo vahvistetun vuosilomani, koska osallistun lakkoon. Mitä teen?

Vuosiloman ajankohdasta ilmoitetaan viimeistään yhtä kuukautta (tai ellei tämä ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa) ennen loman alkamisajankohtaa.

Työsuhteisen työntekijän vahvistettua vuosiloman ajankohtaa ei voi muuttaa. Ilmoita työnantajallesi, ettei vahvistettua vuosilomaa voida yksipuolisesti perua tai siirtää toiseen ajankohtaan. Mikäli työnantaja yksipuolisesti muuttaa jo vahvistetun vuosiloman ajankohtaa, voi työnantaja joutua vahingonkorvausvastuuseen tästä työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Ota yhteys oman työpaikkasi luottamusmieheen. Myös vuosilomalakia valvovaan Aluehallintovirastoon voi olla yhteydessä.

Epäselvissä asioissa voit aina kääntyä Erton työsuhdeneuvonnan puoleen.

Työnantajani kysyy, voisinko tehdä etätöitä lakon aikana. Mitä vastaan?

Sinulla on oikeus kieltäytyä työstä lakkopäivinä kertomatta asiasta työnantajalle etukäteen. Lakko koskee myös etätyötä. Sitäkään ei tule tehdä lakon aikana.  

Voiko työnantaja purkaa oppisopimussopimuksen, jos osallistun työtaisteluun?

Laillinen työtaistelu ei ole laillinen peruste purkaa oppisopimusopiskelijan työsuhdetta, vaikka opiskeleminen ei olisikaan lakon aikana mahdollista.

Voiko työnantaja evätä työnseisaukseen osallistuneilta tulospalkkion?

Kyse on ammattiliiton päättämästä työtaistelutoimenpiteestä. Ammattiliiton julistamaan työnseisaukseen osallistuneilta toimihenkilöiltä ei voida työseisaukseen osallistumisen vuoksi evätä tulospalkkiota.

Lakossa vai vapaalla?

Jos olet jo aiemmin sopinut lakon ajaksi jonkin vapaan tai olet poissa töistä jostakin muusta syystä, tällöin et ole lakossa. Kyse voi olla esimerkiksi työaikapankkivapaasta, saldovapaasta tai vuosilomasta. Koska poissaolon syynä ei ole lakko, sinulla ei ole oikeutta lakkoavustukseen.

Lakon alkaminen ei myöskään keskeytä jo aloitettua vuosilomaa vaan se jatkuu normaalisti lakosta huolimatta. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti.

Voinko sopia työnantajan kanssa, että pidän lakkopäivinä työaikapankki- tai saldovapaata?

Työnantajan kanssa voi aina sopia vapaan pitämisestä. Ota kuitenkin huomioon, että jos sovit työnantajan kanssa em. vapaasta, sinulla ei ole oikeutta lakkoavustukseen.

Kertyykö minulle lomaa lakkopäiviltä?

Lakkopäivät eivät ole työpäiviin rinnastettavia. Useimmissa tapauksissa lyhyt lakko ei vaikuta kyseisen kuukauden vuosilomakertymään.

Lakossa vai sairaana?

Jos sairauslomasi alkaa ennen lakon alkamista, on sinulle maksettava työehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaisesti sairausajan palkkaa myös lakon ajalta. Ilmoita työnantajalle heti työnantajan ohjeistamalla tavalla sairauspoissaolostasi ja toimita viipymättä työnantajan pyytämä lääkärintodistus työnantajalle, vaikka liittyisitkin lakkoon sairausajan päättyessä.

Jos sairastut vasta ryhdyttyäsi lakkoon, työnantajan ei ole pakko maksaa sinulle sairausajan palkkaa lakkopäiviltä. Mikäli olet lakon päättyessä edelleen työkyvytön, olet oikeutettu sairausajan palkkaan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti lakon päättymisestä eteenpäin.

Perhevapaa

Jos palkallinen perhevapaasi (ja siten myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus) on alkanut ennen lakon käynnistymistä, lakon ajalta palkka maksetaan normaalisti.

Mikäli perhevapaasi alkaa työnseisauksen aikana, työnantajan ei ole pakko maksaa palkkaa ennen työnseisauksen päättymistä. Perhevapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu lakon aikana. Työnantajan palkanmaksuvelvoite vain siirtyy lakon päättymisen jälkeiseen aikaan.

Opintovapaa

Opintovapaaoikeus on lakisääteinen oikeus eikä lakko ole laillinen syy sen epäämiseen tai opintovapaahakemuksen käsittelyn viivyttämiseen. Myönnettyä opintovapaata ei voi lakon vuoksi peruuttaa.

Työttömyyteni tai lomautukseni alkoi ennen lakon alkamista. Vaikuttaako lakko työttömyyspäivärahani maksamiseen?

Kun työttömyys on alkanut ennen lakkoa, lakko ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen. Lakko ei myöskään vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen lomautustilanteessa, jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista.

Olen työssä koulutussopimuksella palkattomasti. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Opiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa, eivät ole yrityksen työvoimaa eivätkä ole lakossa. Opiskelijalla tulee aina olla nimetty ohjaaja. Jos nimetty ohjaaja on lakossa, niin työnantaja ja oppilaitos sopivat keskenään, miten asia ratkaistaan. Opiskelijan tulee olla yhteydessä ensisijaisesti omaan oppilaitokseensa.

Olen oppisopimusopiskelija ja minulla on työsuhde lakonalaiseen työpaikkaan. Tuleeko minun osallistua lakkoon?

Koska olet työsuhteessa, lakko koskee myös sinua.

Olen koeajalla. Onko minun osallistuttava lakkoon?

Lakko koskee myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu lakkoon.

Minulla on määräaikainen työsopimus, vaikuttaako lakko sopimukseen?

Lakko koskee myös määräaikaisia työntekijöitä.

En kuulu liittoon ja työpaikalleni annettiin lakkovaroitus. Mitä teen?

Sinun kannattaa ehdottomasti liittyä jäseneksi. Vain liiton jäsenet ovat oikeutettuja liiton palveluihin ja lakkoavustukseen mahdollisen lakon aikana. Liity Erton jäseneksi ›

Tarvitseeko Ertoon ilmoittaa osallistuvansa lakkoon?

Ei tarvitse.

Ehdin jo vastata työnantajalle, etten osallistu lakkoon – haluan kuitenkin osallistua. Voinko vielä osallistua lakkoon?

Kyllä voit, sinulla on oikeus vaihtaa mielipidettäsi eikä sinulla ole velvollisuutta ilmoittaa lakkoon osallistumisestasi työnantajalle.  

Saanko lakkoavustusta?

Erto maksaa lakkoon osallistuvalle jäsenelleen lakkoavustusta 100 euroa (verojen jälkeen 66,40 €) jälkikäteen jokaiselta työvuorolta/lakkopäivältä, mikäli työnantaja on pidättänyt palkan lakkoon osallistumisen vuoksi. Lakkoavustusta voit hakea täyttämällä verkkosivuillamme olevan lakkoavustushakemuksen. Täytä lakkoavustushakemus ›

Maksetaanko opiskelijalle lakkoavustusta?

Myös opiskelijajäsenelle maksetaan lakkoavustusta, jos hänelle tulee ansionmenetystä.

Saanko palkkaa lakon aikana?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa. Työntekijällä ei ole lakkopäiviltä oikeutta myöskään työnantajan kustantamiin luontoisetuihin, kuten lounasetuun. Erääntyneet työsuhteesta johtuvat palkkasaatavat maksetaan kuitenkin lakonkin aikana normaaleina palkanmaksupäivinä.

Olen osa-aikainen työntekijä, ja työvuoroni käyvät etukäteen ilmi työvuoroluettelosta. Miten haen lakkoavustusta?

Osa-aikainen työntekijä, jonka työvuorot on merkitty työvuorolistaan, hakee lakkoavustusta vain työvuoroluetteloon merkityiksi työpäiviksi sattuvilta lakkopäiviltä, joilta työnantaja on pidättänyt palkan.

Mikä on luottamusmiehen rooli työtaistelutilanteessa?

Luottamusmies osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut jäsenet.

Entä työsuojeluvaltuutetun rooli työtaistelutilanteessa?

Työsuojeluvaltuutettu osallistuu lakkoon samalla tavalla kuin kaikki muut työntekijät.

Pysyykö työsuhde lakon aikana voimassa?

Työsuhde pysyy lakon aikana voimassa ja jatkuu täysin ennallaan. Lakon piiriin kuuluvalla työntekijällä ei kuitenkaan ole lakon aikana työntekovelvollisuutta eikä työnantajalla työnjohto-oikeutta.

Olen työtön. Onko minulla velvollisuus vastaanottaa lakonalaista työtä?

Työttömällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan lakonalaista työtä. Jos TE-palvelut tarjoaa tällaista työtä, työntekijä voi päivärahaoikeuttaan menettämättä kieltäytyä tarjotusta työstä. Työntekijän on tässä yhteydessä hyvä ilmoittaa TE-toimistoon, että kyseinen työ on lakonalaista työtä. Jos olet epävarma, onko kyse lakonalaisesta työstä, ohjaamme olemaan ennen kieltäytymistä yhteydessä Ertoon ja selvittämään asian. Lakon piiriin kuuluvasta työstä kieltäytymisestä ei tule seurata karenssia. Mikäli TE-toimisto antaisi kieltäytymisestä karenssin, voi siihen hakea muutosta työttömyysturvalain 12 luvun mukaisesti sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU:lta ja vakuutusoikeudelta.

Miten toimit, jos työsi estyy toisten työntekijöiden lakon vuoksi?

Työmarkkinoiden lakot ovat johtaneet Erton työsuhdeneuvonnassa kysymyksiin muiden ammattiliittojen toimeenpanemien työtaisteluiden vaikutuksista ertolaisten työsuhteisiin ja palkanmaksuun. Jos olet estynyt tekemästä omaa työtäsi toisten työntekijöiden lakon vuoksi, sinulla on oikeus saada palkka enintään seitsemältä päivältä. Lisäedellytyksenä palkan maksamiselle on se, ettei lakolla ole vaikutusta omiin työehtoihisi.
 
Työnantajan pitää ilmoittaa työnteon ja palkanmaksun lopettamisesta hyvissä ajoin. Työnteon estyminen ja palkanmaksun keskeyttäminen on todettava kunkin työntekijän osalta erikseen. Työt voivat estyä eri aikaan eri työntekijöillä. Jos lakko aiheuttaa työntekijän oman työn estymisen myöhemmin, seitsemän päivän palkallinen jakso siirtyy siihen ajankohtaan, kun työntekijä ei voi enää tehdä omaa työtään.
 
Jos lakko jatkuu ja työnteko estyy seitsemän päivän palkallisen ajan jälkeen, sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan ilman omavastuuaikaa. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä palkattomana päivänä. Hae sen lisäksi työttömyyspäivärahaa omasta työttömyyskassasta. Ilmoita myös TE-toimistolle, että työntekosi on estynyt toisen työntekijäryhmän lakon vuoksi.
 
Muistathan vielä, että jos työsi kuuluu lakon piiriin ja osallistut lakkoon, sinulla on oikeus saada lakkoavustusta Ertolta.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin