Siirry suoraan sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia työtaistelutilanteeseen 14.12.2023

Lakitiimimme kasasi yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia liittyen 14.12.2023 työtaisteluun.

Mies istuu kännykkä kädessä

Miksi työtaistelu?

Kyse on poliittisesta työtaistelusta, jolla vastustetaan maan hallituksen valmistelemia laajoja ja rajuja työelämää ja sosiaaliturvaa koskevia heikennyksiä.  

Työtaisteluilla vastustetaan maan hallituksen sanelupolitiikkaa ja vaaditaan työmarkkinoille aitoa yhteistyötä ja neuvotteluja.  

Onko kyse lakosta?

Työtaistelussa ei ole kyse lakosta, vaan osittaisesta työstä kieltäytymisestä, jossa kieltäydytään AKT ry:n poliittisen lakon takia lakkoon jääneiden kuljetusten järjestelyistä sekä lakkoyritysten sisällä että niiden ulkopuolella (järjestelykielto).  

Järjestelykielto koskee 14.12. kuljetuksia ja kiellon perusteella ei myöskään järjestellä 14.12. kuljetuksia ennakolta esim. alihankinnalla tai kuljetusliikettä vaihtamalla. Lakon ulkopuolissa yrityksissä ei järjestellä lakossa olevien yritysten 14.12. ”lakkokuljetuksia”. 

Työtaistelulla varmistetaan AKT:n järjestämän lakon onnistuminen.    

Keitä työtaistelu koskee?

Työtaistelu koskee kaikkia niitä toimihenkilöitä, jotka työskentelevät autoliikennealojen toimihenkilöitä tai huolinta-alan toimihenkilöitä koskevien työehtosopimusten piirissä ja jotka järjestelevät AKT:n poliittisen lakon takia lakkoon jääneitä kuljetuksia. 

Työtaistelutoimet kohteena ovat työtaistelun piiriin kuuluvat tehtävät, eikä osallistuminen työtaisteluun riipu siitä, onko toimihenkilö liiton jäsen vai ei.  

Työtaisteluun osallistuvat myös muiden yritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt, jotka työskentelevät yrityksissä edellä mainittujen työehtosopimusten soveltamisalan mukaisissa tehtävissä esimerkiksi vuokratyöntekijöinä.

Koskeeko työtaistelu vain AKT:n ilmoittamia lakkoyrityksiä?

Ei, vaan se koskee sekä lakkoyrityksiä että muita yrityksiä, joissa järjestellään AKT:n poliittisen lakon takia lakkoon jääneitä kuljetuksia. Järjestelykielto koskee 14.12. kuljetuksia ja kiellon perusteella ei myöskään järjestellä 14.12. kuljetuksia ennakolta esim. alihankinnalla tai kuljetusliikettä vaihtamalla. Lakon ulkopuolissa yrityksissä ei järjestellä lakossa olevien yritysten 14.12. ”lakkokuljetuksia”.

Katso lista yrityksistä ›

Koskeeko työtaistelu vain 14.12. tehtävää työtä?

Järjestelykielto koskee 14.12. kuljetuksia ja kiellon perusteella ei myöskään järjestellä 14.12. kuljetuksia ennakolta “lakolta suojaan” esim. alihankinnalla tai kuljetusliikettä vaihtamalla. Lakon ulkopuolissa yrityksissä ei järjestellä lakossa olevien yritysten 14.12. ”lakkokuljetuksia”. 

Em. järjestelykiellon lisäksi toimihenkilöt pitäytyvät 14.12. omissa tehtävissään ja kieltäytyvät lakkoon ilmoitetun/joutuneen työn tekemisestä.  

Milloin työtaistelu alkaa ja päättyy?

Autoliikenne-alojen ja huolinnan työehtosopimuksen tarkoittamat toimihenkilöt kieltäytyvät AKT ry:n poliittisen lakon takia lakkoon jääneiden kuljetusten järjestelyistä. AKT:n lakon piiriin kuuluvat yritykset on lueteltu liitteessä. Järjestelykielto koskee sekä lakkoyrityksiä että muita yrityksiä, joissa järjestellään AKT:n lakon piiriin kuuluvien yritysten kuljetuksia. Lakon ulkopuolissa yrityksissä ei järjestellä lakossa olevien yritysten 14.12. ”lakkokuljetuksia”. 

Järjestelykielto koskee 14.12. klo 00.00–23.59 välisiä kuljetuksia ja kiellon perusteella ei myöskään järjestellä em. kuljetuksia ennakolta esim. alihankinnalla tai kuljetusliikettä vaihtamalla.

Ovatko työtaistelut laillisia?

Erton tänään ilmoittamat työtaistelut ovat laillisia ja niihin saa osallistua jokainen logistiikan toimihenkilö siitä riippumatta, onko hän liiton jäsen vai ei.  Jos työpaikalla ilmenee painostusta tai muuta epäasiallista käytöstä, pyydetään ottamaan yhteyttä luottamusmieheen ja tarvittaessa liittoon.  

Poliittinen työtaistelu on laillinen, sen ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtosopimukseen, vaan työtaistelulla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä. Työrauhavelvollisuus ei koske poliittisia työtaisteluja, vaan niitä voi demokraattisessa yhteiskunnassa järjestää vapaasti.

Tarvitseeko työntekijän ilmoittaa, onko hän työtaistelussa mukana?

Toimihenkilön ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle, osallistuuko hän työtaisteluun vai ei. Erto on ilmoittanut työtaistelusta työnantajaliitoille. Työtaisteluoikeus on perusoikeus, eikä työnantaja voi estää toimihenkilöä osallistumasta siihen. Työnantaja ei myöskään saa painostaa tai kohdistaa negatiivisia seuraamuksia työtaisteluun osallistuvaa toimihenkilöä kohtaan.

Pitääkö työnantajalle ilmoittaa Erton jäsenyydestä?

Erton jäsenyys ei kuulu työnantajalle eikä siitä tarvitse työnantajalle kertoa. Työtaistelu koskee sen piirissä olevaa työtä, eikä työtaisteluun osallistuminen ole sidottu Erton jäsenyyteen.  

Mitä jos työnantaja määrää tekemään työtaistelun alaista työtä?

Työtaistelu on laillinen toimenpide, johon työnantajat eivät saa puuttua esimerkiksi asettamalla työstä kieltäytyvälle toimihenkilöille sanktioita. Myös luottamushenkilöt osallistuvat työtaisteluun.

Mikäli työnantaja yrittää estää oikeuttasi osallistua työtaisteluun, ota yhteyttä Erton työsuhdeneuvontaan.

Voiko työnantaja irtisanoa työtaisteluun osallistumisen takia?

Ei voi. Kun työtaistelu on ammattiyhdistyksen toimeenpanema, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia. Erto on ammattiyhdistys.

Mitä rajoja työtaistelulle on asetettu?

Työtaistelu ei koske hengen, terveyden ja ympäristön turvaamiseksi tehtävää työtä.  

Jäikö sinulla vielä kysyttävää? Ota yhteyttä:

  • Juha-Matti Moilanen, vt. edunvalvontajohtaja, p. 09 6132 3101
  • Varapuheenjohtaja Jussi-Pekka Manninen, Logistiikan toimihenkilöt ry, 040 705 0136
  • Puheenjohtaja Juri Aaltonen, Toimihenkilöliitto Erto ry, 040 553 8536 

 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin