Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan palkkakyselyn tulokset 2023

Logistiikka-alan palkkakysely toteutettiin syksyllä 2023. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Mies ja nainen katsovat toisiaan.

Vastaajamäärä

 
Vastaajia oli yhteensä 478, joista 279 naista ja 193 miestä.   

Palkkaus

 
Autoliikennealoilla alan keskipalkka asettui kyselyssä 3 267 euroon (3 081 vuonna 2022) ja huolinta-alalla 3 359 euroon (3 277 vuonna 2022). Naisten ja miesten välinen palkkaero oli molemmilla aloilla 10 %.  
 

Tehtävänkuvaus

 
Huolestuttavana asiana kysely paljasti viime vuoden tapaan sen, ettei työehtosopimuksen edellyttämiä tehtävänkuvauksia ole tehty noin kahdelle kolmesta. Tehtävänkuvaukset ovat edellytyksenä henkilön oikeaan vaativuusluokitteluun sijoittamiselle ja sen mukaisen vähimmäispalkan ja kokemuslisän maksamiselle.
 

Liukuva työaika

 
Liukuvan työajan piirissä on autoliikennealoilla 55 % ja huolinta-alalla 84 % toimihenkilöistä. Huolestuttavana kehityspiirteenä nähdään, että jopa 20 % vastaajista kertoo, että liukumaa käytetään työnantajan lähtökohdista. Määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Liukuma on tarkoitettu ensi sijassa toimihenkilön itse päättämään työajan sääntelyyn. Kysely paljastaa myös sen, että työnantajat välttelevät ylityökorvausten maksamista silloinkin, kun se pitäisi lain ja työehtosopimuksen mukaan maksaa. 
 

Työmäärä

 
Suurin osa vastaajista molemmilla aloilla ennusti työmäärän pysyvän samana tai kasvavan. Autoliikennealoilla työmäärän vähentymistä seuraavan 6 kuukauden aikana ennusti n. 10 %, huolinta-alalla n. 20 % vastaajista. 
 

Työssä jaksaminen

 
Työssä jaksaminen on edelleen suuri ongelma molemmilla aloilla. Noin 30 % (viime vuonna n. 40 %) arvioi työssäjaksamisensa heikentyneen ja yli 60 % (viime vuonna n. 50 %) pysyneen ennallaan.   
 

Etätyö

 
Etätyöstä tuli pandemian myötä uusi normaali. Huolinta-alalla jopa 73 % vastaajista tekee etätyötä ja autoliikennealoilla 42 %. Suurin osa kyselyyn vastanneista toivoo lakisääteistä oikeutta tehdä etätyötä ainakin osa-aikaisesti. 
 

Ole yhteydessä, me autamme

 
Olethan yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki jäsentemme yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin