Siirry suoraan sisältöön

Löydä oma työmotivaatio työsi merkityksestä

Mitä tehdä, jos omasta työstä on kadonnut mielekkyys? Turun kaupungin työterveysjohtaja Marjo Sinokki vastaa työmotivaatiota koskeviin kysymyksiin.

Mies hymyilee työskennellessään.

Mitä työmotivaatio on ja mistä se syntyy?

 
Määrittelen työmotivaation työntekijän toiminnan käyttövoimaksi. Se vaikuttaa muun muassa siihen, mihin työntekijä suuntaa ponnistelunsa, miten hyvin ja tuottavasti hän työskentelee sekä kuinka innostunut ja hyvinvoiva hän on.
 
Työmotivaatio syntyy kolmesta tarpeesta. Ne ovat saavuttamisen, yhteenkuulumisen ja vallan tarve.
 
Työntekijät, joille tärkeintä on saavuttaminen, motivoituvat työn suorittamisesta ja mahdollisuudesta saavuttaa tavoitteita. He kaipaavat haasteita ja itsenäisyyttä ja haluavat panostaa työhönsä. He kokevat työmäärän lisääntymisen usein luottamuksenosoituksena tai palkintona sekä ovat hyvin itseohjautuvia.
 
Yhteenkuuluvuuden tunteesta motivoituvat kokevat työyhteisön sosiaaliset suhteet erityisen tärkeinä. He nauttivat vuorovaikutustilanteista ja ovat usein tunnollisia ja luovia. He myös vaikuttavat positiivisesti työyhteisön ilmapiiriin.
 
Vallasta motivoituvat työntekijät tarvitsevat keskimääräistä enemmän julkista kiitosta ja tunnustusta. Nämä työntekijät ovat usein kunnianhimoisia ja päämäärätietoisia ja toivovat saavutuksilleen huomiota.
 
Jotta motivaatio syntyy, työn pitäisi haastaa riittävästi ja olla tarkoituksenmukaista. Työntekijän tulisi nähdä oma työ osana suurempaa kokonaisuutta ja voida hyväksyä työn tavoitteet. Myös palkkioiden pitäisi olla saavutettavissa sekä työympäristön ja johtamisen tulee oltava riittävän hyviä. Jos jokin näistä ei toteudu omassa työssäsi, keskustele asiasta esihenkilösi kanssa.
 
Ihmiset ovat kuitenkin erilaisia ja esimerkiksi riittävän haastava yhdelle ei välttämättä ole riittävän haastava toiselle. Kaikki eivät edes halua kovin haastavaa työtä, vaan jotkut haluavat käyttää energiaansa mieluummin työn ulkopuolella.
 

Miten omaan työhön voi löytää motivaatiota?

 
Motivaation kannalta on tärkeää, että kokee itse työnsä tärkeäksi. Jos ei oivalla työnsä merkitystä, kannattaa siitä keskustella esihenkilön tai työtovereiden kanssa. Motivaatio ja oma hyvinvointi kasvaa, kun tietää tekemisillään olevan merkitystä asiakkaille, työtovereille tai peräti koko yhteiskunnalle.
 
Omiin työtehtäviin voi kuulua epämieluisia tai vähemmän tärkeitä tehtäviä. Tällaisista tehtävistäkin saa iloa silloin, kun tyytyväisenä voi todeta saaneensa asian hoidettua. Itseä voi myös palkita tehtävän suorittamisen jälkeen vaikkapa kupposella kahvia tai teetä. Oma asenne on tärkeä, ajattele siis positiivisesti ja kiinnitä huomiota työn hyviin puoliin.
 
Omasta hyvinvoinnista pitää myös muistaa huolehtia. Se rakentuu terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä liikunnasta ja unesta, stressinhallinnasta, päihteettömyydestä ja ylipäätään elämän tasapainoisuudesta.
 

Mitä kannattaa tehdä, jos ei enää koe työtään mielekkääksi?

 
Mikäli motivaatio on kadonnut, kannattaa ensin miettiä syitä siihen. Onko oma asenteesi muuttunut vai onko työ tai työtehtävät muuttuneet? Vai onko yksityiselämässäsi paljon kuormittavia tekijöitä, jolloin energiasi ei riitä työhön?
 
Haastavalta tuntuvat uudet projektit ja kokonaisuudet kannattaa pilkkoa pieniin osiin, jolloin ne eivät tunnu niin kuormittavilta. Joskus oma asenne ratkaisee - näemmekö työssä ongelmia ja epäkohtia vai innostavia haasteita ja mahdollisuuksia.
 
Joskus kyse on siitä, että työyhteisössä on kuormittavasta tapa reagoida asioihin, esimerkiksi tapa etsiä syyllisiä ongelmiin. Yhteiset pelisäännöt ja asioista sopiminen lisäävät turvallisuudentunnetta. Kun asioita mietitään yhdessä, voidaan löytää motivaatiota parantavia ratkaisuja.
 

Millä keinoin omaa työtään voi tuunata, eli muokata itselle sopivammaksi?

 
Työn tuunaamisessa työntekijä ottaa itse vastuuta työnsä kehittämisestä ja innostuksensa säilyttämisestä. Tuunaamisessa hän muokkaa työtehtäviä tai omaksuu uusia näkökulmia työn tekemiseen.
 
Työn sisältöä tai työtapoja voi tuunata esimerkiksi opettelemalla uuden taidon, mentoroimalla uutta työntekijää tai vaikkapa tekemällä työt uudessa järjestyksessä aloittamalla hankalimmasta ja edeten mielekkäimpään.
 
Myös vuorovaikutusta voi tuunata pyytämällä palautetta, ideoimalla eri työkavereiden kanssa, panostamalla aitoon läsnäoloon ja kuuntelemiseen tai antamalla kiitosta muille. Itseäkin voi kannustaa ja kehua. Mikäli huomaa kyynistyneensä, kannattaa miettiä omaa asennetta ja pyrkiä suhtautumaan asioihin myönteisemmin.
 

Miten itse huolehdit oman työmotivaatiosi ylläpitämisestä?

 
Olen kiitollinen, iloitsen omasta työstäni ja koen sen merkitykselliseksi, lähes kutsumukseksi. Työterveyshuolloissa tehdään merkityksellistä työtä, jotta työssäkäyvien työkyky ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
 
Hyvinvoivat, motivoituneet työntekijät ovat avain sekä yrityksen menestykseen että koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Työ merkitsee hyvin paljon sekä työntekijälle itselleen että hänen perheelleen ja läheisilleen.
 
Minulla vapaa-aika toimii hyvänä vastapainona työlle. Erityisesti luonnossa liikkuminen ja puutarhatyöt sekä kulttuuriharrastukset ylläpitävät työmotivaatiotani.
 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin