Siirry suoraan sisältöön

Pyydä rohkeasti lisää palkkaa

Taloushallinnon ammattilaisten keskipalkka on edelleen suomalaisen keskipalkan alapuolella. Miten palkkatasa-arvo toteutuu alalla?

Nainen pinoaa kolikoita päällekkäin.
Kiltteys ja tunnollisuus. Se on Erton asiantuntijan, juristi Helena Lievosen mukaan yksi tekijä, miksi taloushallinnon alalla palkat ovat yleisen palkkatason alapuolella. Erton taloushallintoalan jäsenille syyskuussa 2022 tehdyn palkkakyselyn perusteella kirjanpitäjän keskipalkka oli 2 871 euroa kuukaudessa ja palkanlaskijan 2 639 euroa. Kun taas kun suomalaisten keskipalkka on yli 3 700 euroa kuussa.
 
”Työn vastuullisuuden ja vaativuuden näkökulmasta palkkaus ei ole tasapainossa. Nähdäkseni siihen vaikuttaa se, että ala on perinteisesti hyvin naisvaltainen, eivätkä naiset rohkene pyytää lisää palkkaa”, Lievonen kertoo.
 
EK:n syyskuun 2021 palkkatilaston perusteella tilitoimistojen toimihenkilöistä noin 13 prosenttia oli miehiä ja noin 87 prosenttia naisia. Miesten keskimääräinen kuukausiansio ilman tulospalkkiota oli yli 6 prosenttia suurempi kuin naisten.
 
“Alalla on niin vähän miehiä, ettei sukupuoleen perustuvaa palkkatasa-arvoselvitystä voida oikein tehdä. Näemme kuitenkin sen, että usein työsuhteen alussa miehet työskentelevät suorittavan tason tehtävissä, mutta ylenevät nopeasti tiiminvetäjiksi tai esimiehiksi. He ottavat riskejä ja hakeutuvat vaativampiin tehtäviin, joissa maksetaan parempaa palkkaa.”
 

Palkka vaativuuden mukaan

 
Palkkatason ja -kehityksen taustalla on muitakin tekijöitä. Pääkaupunkiseudulla maksetaan muuta maata paremmin, samoin koulutustaso vaikuttaa.
 
“Taloushallintoalan toimihenkilöt sanovat usein, etteivät esimiehet arvosta heitä, koska maksavat niin alhaista palkkaa. Mielestäni työnantajat arvostavat kovasti ammattitaitoisia työntekijöitä, ja heistä on suuri pula. Vaihtuvuus alalla on valtava, koska työpaikan vaihdos on usein ainoa tapa saada lisää palkkaa.”
 
Lievosen mukaan työnantajat maksavat niin vähän kuin voivat niin kauan kuin toimihenkilöt eivät itse rohkeasti, määrätietoisesti ja joukkovoimalla pyydä parempaa palkkaa.
 
“Tilitoimiston asiakkaat ovat työnantajan, eivät työntekijän. Se kannattaa muistaa, jos tuntuu, että venyy uuvuttaviin suorituksiin pienellä palkalla vain siksi, että asiakkaan asiat olisivat hyvin.”
 
Lievonen painottaa, että omaan palkkakehitykseensä voi vaikuttaa. Hän kannustaa pyytämään rohkeasti lisää palkkaa ja perustelemaan korotuksen. Alan työehtosopimuksessa on sovittu vain alan vähimmäispalkat.
 
“Yksi perustelu on oman työn vaativuustason muutokset. Sovi aina ensin palkkasi tarkistamisesta ennen kuin otat vastaan vaativampia työtehtäviä.”
 
Lievoselta saa tiedot oman paikkakunnan palkkatilastoista, joihin voi vedota.
 
“Työnantajien olisi hyvä ymmärtää, että maksamalla toimihenkilölle hyvää ja kannustavaa palkkaa, voidaan heidän vaihtuvuuttaan vähentää. Myös asiakkaat ovat tyytyväisiä, jos palkanlaskija tai kirjanpitäjä ei vaihdu vähän väliä.”
 

Opiskelu kannattaa

 
Helena Lievosen mukaan myös alan jatkotutkinnon opiskeleminen kannattaa, sillä se mahdollistaa vaativampiin tehtäviin siirtymisen. Syyskuun 2022 Erton palkkakyselyyn vastanneista KLT-tutkinnon tehneiden kuukausipalkka oli pääkaupunkiseudulla keskimäärin yli 12 prosenttia ja muualla Suomessa noin 20 prosenttia korkeampi keskipalkkoihin verrattuna. PHT-tutkinnon suorittaneiden keskipalkka oli pääkaupunkiseudulla noin 5 prosenttia ja muualla Suomessa yli 27 prosenttia korkeampi keskipalkkoihin verrattuna.
 
“Taloushallintoala on suuressa muutoksessa, sitä automatisoidaan ja muutetaan digitaaliseen muotoon. Työnkuva muuttuu suorittavasta työstä asiantuntijaksi ja asiakaspalvelutyöksi, jopa myynniksi. Kouluttautuminen on yksi tapa pitää osaamisesta ajan tasalla muuttuvassa maailmassa.”
 
Lievonen kannustaa suosittelemaan työkaverille liittymistä Erton jäseneksi, koska liitto neuvottelee taloushallintoalan työehtosopimuksesta.
 
“Mitä enemmän tes-neuvottelijoiden takana on jäseniä, sitä vahvempia ovat neuvottelijat ja sitä parempia neuvottelutuloksia saadaan. Suosittele myös työnantajallesi liittymistä Palvelualojen työnantajat Palta ry:n jäseneksi, sillä vain järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevat työntekijät otetaan huomioon yleissitovuuden saamisessa, jolloin kaikkien tilitoimistojen tulisi maksaa vähintään tessin vähimmäispalkkoja.”

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin