Siirry suoraan sisältöön

Super, Tehy ja Erto: Avaintes:n neuvottelutulos hyväksyttiin – Avaintan Sote-tes mahdollistaa työehtojen parantamisen pitkällä aikavälillä

Sote ry:n (Super, Tehy ja Erto) ja Avaintyönantajat Avainta ry:n välisiin pitkään jatkuneisiin työehtosopimusneuvotteluihin saatiin ratkaisu, kun osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen 2. joulukuuta. Neuvottelutuloksen myötä Sote ry liittyy Avainta ry:n ja muiden järjestöjen aiemmin kesäkuussa tekemään Avaintes:n sopimusratkaisuun. Tämän lisäksi Sote ry on neuvotellut omaan sopimusratkaisuunsa sisältyvistä lisämääräyksistä erillisessä Avaintan Sote-tessissä.

Nainen soittaa ovikelloa.
Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025 (2+1 vuotta). Sopimuskaudelle sovittuja yleiskorotuksia on kaksi. 1.5.2022 yleiskorotus on 46 euroa tai vähintään 2 %. Alle 2300 € palkkoja korotetaan 46 € ja yli 2300 € palkkoja korotetaan 2 %. Nämä korotukset ovat jo toteutuneet. 1.6.2023 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,5 %. Kolmannen vuoden palkantarkistuksista neuvotellaan vuonna 2024. Jos niistä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1.5.2024 lukien.
 
Lisäksi sopimuskaudelle sovittiin kaksi paikallista järjestelyerää: 1.11.2022 paikallinen järjestelyerä 0,5 % (korotus on jo toteutettu) sekä 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 0,4 %.
 
Sopimuskaudelle sovittiin myös kaksi keskitettyä kehittämiserää. Niiden käytöstä neuvotellaan liittotasolla erityisesti palkkausjärjestelmän kehittämiseen sekä työvoiman saatavuuteen liittyen. Ensimmäinen kehittämiserä 1,2 % jaetaan 1.6.2023. Erästä on varattu 0,5 % kustannusvaikutteisiin tekstimuutoksiin ja 0,7 %:n käytöstä neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä. Toinen kehittämiserä 0,4 % jaetaan 1.2.2024. Tästä erästä on varattu 0,1 % pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kattamiseen ja 0,3 %:n käytöstä neuvotellaan liittotasolla 31.12.2023 mennessä.
 

Sote ry:n neuvottelemat lisämääräykset erillisessä Avaintan Sote-tessissä

 
Sote ry neuvotteli omaan sopimusratkaisuunsa sisältyvistä lisämääräyksistä erillisessä Avaintan Sote-tessissä, jolla pyritään pidemmällä aikajänteellä parantamaan sopimuksen työehtoja. Avaintan Sote-tessiin sovittiin KT:n yritysjaostoa koskeva kirjaus, jonka mukaan osapuolet sitoutuvat edistämään yritysjaostokelpoisten Avainta ry:n jäsenyhteisöjen (= julkisomisteiset sote-yritykset) siirtymistä KT:n yritysjaostoon sopimuskauden aikana. Tavoitteen toteuttamiseksi perustetaan työryhmä sopimuskaudelle.
 
– Tämän määräyksen saaminen oli Sote ry:lle erittäin tärkeää, sillä se mahdollistaa Avainta ry:n jäsenyhteisöille hallitun siirtymisen KT:n yritysjaoston työehtosopimusten piiriin sopimuskauden aikana. Sote-alan yrityksille KT:n yritysjaostoon liittyminen tarkoittaisi käytännössä Sote-sopimuksen parempien työehtojen soveltamisalalle siirtymistä, kertovat Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, Tehyn juristi Niina Poijärvi ja Erton edunvalvontajohtaja Saara Arola.
 
Avaintan Sote-tessissä sovittiin useista tekstimuutoksista. Ylityömääräyksiä muutettiin siten, että arkipyhät madaltavat jatkossa kynnystä saada ylityökorvauksia jaksotyöajassa. Lisäksi sovittiin työhyvinvointia tukevasta kirjauksesta, jonka mukaan jaksotyössä on annettava vähintään kaksi peräkkäistä vapaata kolmen viikon työaikajaksolla. Jo aiemmin sovitut perhevapaauudistukseen liittyvät muutokset ja vuosilomamääräysten parannukset sisältyvät myös sopimukseen.
 
– Neuvottelut olivat poikkeuksellisen pitkät ja haastavat, mutta nyt saavutettu sopimustulos takaa työrauhan. Haasteet työvoimapulan osalta jatkuvat kuitenkin edelleen, neuvottelijat toteavat.
 
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
 
Super, Tehy ja Erto kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee sopimuksesta Avaintyönantajat Avainta ry:n kanssa. Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta noudatetaan kuntien tai kuntayhtymien määräämisvallassa olevien osakeyhtiöiden tai säätiöiden, muiden yhteisöjen tai säätiöiden osalta.
 
Lisätietoja:
 
Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, puh. 050 569 8710
Tehyn juristi Niina Poijärvi, puh. 050 5252 447
Erton edunvalvontajohtaja Saara Arola, puh. 040 631 6521

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin