Siirry suoraan sisältöön

Super, Tehy ja Erto: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityiselle sosiaalipalvelualalle – vaikutuksia mm. hoiva-alan yrityksiin, kotipalveluun ja varhaiskasvatukseen

Super, Tehy ja Erto julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Se koskee koko sopimusalaa, muun muassa yksityisiä hoiva-alan yrityksiä, kotipalvelua ja varhaiskasvatusta. Kielto alkaa tiistaina 21.6.2022 klo 12.00. Toimenpiteellä halutaan vauhdittaa neuvotteluja Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa, sillä neuvottelut eivät ole edenneet toivotusti. Kielto päättyy perjantaina 1.7.2022 klo 23.59, jonka jälkeen työtaistelutoimia voidaan tarvittaessa jatkaa. Sote ry edustaa selvästi valtaosaa yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöistä.

Nainen painaa ovikelloa.
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana järjestöjen jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, jolloin ylityötä ei tehdä eikä vuoroja muuteta.
 
– Sote ry:n keskeiset tavoitteet liittyen palkankorotuksiin ja työolojen kehittämiseen eivät ole edenneet. Neuvotteluja vaikeuttavat myös työnantajaliiton tekemät merkittävät heikennysesitykset. Hoitajapula koettelee todella voimakkaasti yksityistä sosiaalipalvelualaa eikä työnantajalla ole aitoa halua ratkaista yhteistä haastetta, kertovat Superin, Tehyn ja Erton neuvottelijat.
 
– Alan vetovoiman parantamiseksi tarvitaan palkkausta ja työoloja parantavia ratkaisuja myös pitkällä tähtäimellä, siksi palkankorotusten on oltava jo tehtyjä ratkaisuja parempia, Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo. - Myös työssä jaksamista ja työntekijöiden turvaa lisäävät parannukset on viimein otettava vakavasti. Työoloihin voidaan vaikuttaa myös parantamalla työsuojeluvaltuutettujen asemaa, joka on yksityisellä sosiaalipalvelualalla heikolla tolalla.
 
Yksityisellä sosiaalipalvelualalla, johon muun muassa yksityiset hoivapalvelut kuuluvat, henkilöstön riittävyys on suuri ongelma ja henkilöstö uupuu. Moni hoitaja on viime vuosina jättänyt alan, koska parannusta alan työehtoihin ei ole tullut.
 
– Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat jääneet huomattavasti jälkeen kuntasektorin palkoista. Nämä perusteettomat palkkaerot on korjattava, jotta alan veto- ja pitovoima saadaan turvattua, Tehyn juristi Mirja Kinnunen toteaa.
 
Super, Tehy ja Erto tekivät yhdessä yksityisen sosiaalipalvelualan jäsenilleen työhyvinvointikyselyn keväällä 2022. Kaksi kolmasosaa vastaajista on miettinyt alan vaihtamista kokonaan pois sote-sektorilta tai varhaiskasvatuksesta.
 
– Alan epäkohdat on viimeinkin ratkaistava. Olemme pian tilanteessa, jossa ratkaisut ovat nyt esillä olevia huomattavasti kalliimpia, Erton juristi Camilla Heikkinen kertoo.
 
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
 
Super, Tehy ja Erto kuuluvat neuvottelujärjestö Sote ry:hyn. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa.
 
Lisätietoja:
 
Superin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
Tehyn juristi Mirja Kinnunen, p. 040 681 5308
Erton juristi Camilla Heikkinen, p. 045 7884 0478
___________________________________________
 

Super, Tehy och Erto: Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte inom den privata socialservicebranschen – inverkan på bl.a. privatföretag i omsorgsbranschen, hemtjänsten och småbarnspedagogiken

 
Super, Tehy och Erto har utlyst förbud mot övertidsarbete och skiftbyte inom den privata socialservicebranschen. Förbudet omfattar hela avtalssektorn, inklusive privatföretag i omsorgsbranschen, hemtjänsten och småbarnspedagogiken. Förbudet träder i kraft tisdagen den 21 juni 2022 kl. 12.00. Åtgärden planeras i syfte att påskynda förhandlingarna med Välmåendebranschen Hali rf, på grund av att förhandlingarna inte har framskridit som önskat. Förbudet upphör fredagen den 1 juli 2022 klockan 23:59, varefter stridsåtgärderna vid behov kan fortsätta. Sote rf representerar klart majoriteten av arbetstagarna inom den privata socialservicebranschen.
 
Under förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade skiftschemat, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift.
 
- Sote rf:s viktigaste mål i anslutning till löneökning och bättre arbetsförhållanden har inte framskridit. Förhandlingarna försvåras också av arbetsgivarförbundets förslag om kännbara försämringar. Vårdarbristen drabbar verkligen den privata socialservicebranschen hårt och arbetsgivaren uppvisar inte någon genuin vilja att lösa den gemensamma utmaningen, förklarar förhandlarna för Super, Tehy och Erto.
 
– För att förbättra branschens dragkraft behövs lösningar för förbättrade löner och arbetsvillkor även på sikt. Därför måste löneökningarna vara bättre än de tidigare, påpekar Supers avtalsförhandlare Jukka Parkkola. – Slutligen måste man förhålla sig allvarligt även till förbättringar för att öka orken och tryggheten i arbetet. Arbetsförhållandena kan också påverkas av en förbättrad ställning för arbetsskyddsombuden, som i nuläget har en svag ställning inom den privata socialservicebranschen.
 
Bemanningen är ett stort problem, särskilt inom den privata socialservicebranschen, i vilken bland annat privata vård- och omsorgstjänster ingår. Många vårdare har under de senaste åren lämnat branschen, eftersom det inte har skett någon förbättring av branschens arbetsvillkor.
 
– Lönerna inom den privata socialservicebranschen ligger långt efter kommunsektorns löner. Dessa omotiverade löneskillnader måste korrigeras för att säkra branschens drag- och hållkraft, konstaterar Tehys jurist Mirja Kinnunen.
 
Super, Tehy och Erto genomförde under våren 2022 tillsammans en arbetsvälbefinnandeenkät bland sina medlemmar inom den privata socialservicebranschen. Två tredjedelar av de tillfrågade har övervägt att helt byta bransch från sote-sektorn eller småbarnspedagogiken.
 
– Man måste äntligen hitta lösningar till sektorns brister. Vi befinner oss snart i ett läge där lösningarna blir mycket dyrare än i nuläget, betonar Ertos jurist Camilla Heikkinen.
 
Super, Tehy och Erto ingår i förhandlingsorganisationen Sote rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, varav Sote rf klart representerar majoriteten.
 
Mer information:
 
Supers avtalsförhandlare Jukka Parkkola , tfn 050 569 8710
Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308
Ertos jurist Camilla Heikkinen, tfn 045 7884 0478

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin