Siirry suoraan sisältöön

Tehy, Super ja Erto: Terveyspalvelualalle neuvottelutulos

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta on saavutettu neuvottelutulos. Neuvottelutuloksen sisältöä ei avata tai kommentoida julkisesti ennen kuin liittojen hallinnot ovat käsitelleet asiaa. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutuloksen ensi viikon aikana.

Nainen istuu lenkkitossut jaloissaan.
Terveyspalvelualan neuvottelut aloitettiin maaliskuussa.
 
Tehy, Super ja Erto neuvottelevat ainoina järjestöinä terveyspalvelualan yleissitovasta työehtosopimuksesta Hyvinvointiala Hali ry:n kanssa.
 
Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä. Erto neuvottelee ja sen jäsenet hyväksyvät vuosittain useita merkittäviä valtakunnallisia työehtosopimuksia ja palkkasuosituksia.
 
Yksityinen terveyspalveluala käsittää mm. lääkäri- ja työterveysasemat, yksityiset sairaalat, terveyskylpylät ja kuntoutuslaitokset sekä edellä mainittuihin yrityksiin kuuluvat laboratorio-, röntgen- ja fysikaaliset hoitolaitokset. Terveyspalvelualan sopimuksen piirissä on noin 38 000 työntekijää.
 
Lisätietoja:
 
Tehyn johtava lakimies Vappu Okkeri, p. 040 091 3230
Superin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, p. 050 385 8042
Erton juristi Camilla Heikkinen, p. 045 7884 0478
 
_______________________________________________
 

Tehy, Super och Erto: Förhandlingsresultat för hälsoservicebranschen

 
Ett förhandlingsresultat har nåtts för ett kollektivavtal i den privata hälsoservicebranschen. Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens styrelser har behandlat ärendet. Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet under den kommande veckan.
 
Förhandlingarna inom hälsoservicebranschen inleddes i mars.
 
Tehy, Super och Erto förhandlar som enda organisationer med Välmåendebranschen Hali rf fram ett allmänt bindande kollektivavtal för hälsoservicebranschen.
 
Den privata hälsovårdsbranschens kollektivavtal tillämpas bl.a. på arbetstagare som tjänstgör på läkar- och företagshälsovårdsstationer samt på laboratorie-, röntgen- och andra medicinska forskningscentraler och fysikaliska vårdanstalter som hör till förutnämnda företag. Hälsoservicebranschens avtal omfattar cirka 38 000 anställda.
 
Mer information:
 
Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230
Supers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens , tfn 050 385 8042
Ertos jurist Camilla Heikkinen, tfn 045 7884 0478

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin