Siirry suoraan sisältöön

Työnantaja oli maksanut työntekijälle vuosia liian pientä palkkaa

Työnantaja joutui maksamaan Erton jäsenelle maksamatta jääneitä palkkoja 16 000 euroa. Jäsenen palkka oli koko hänen työsuhteensa ajan ollut liian pieni.

Kolikoita suurennuslasin alla.
Jäsenemme oli yhteydessä työsuhdeneuvontaan, koska hän halusi selvittää työsuhteensa päättymiseen liittyviä epäselvyyksiä. Selvittelyssä kävi ilmi, että epäselvyyttä oli ollut päättymisen lisäksi myös esimerkiksi siitä, mitä työehtosopimusta hänen työsuhteessaan olisi tullut soveltaa ja oliko hänelle maksettu palkka oikein.
 
Kun Erto sai selville oikean työehtosopimuksen, ilmeni että jäsenelle oli koko työsuhteen ajan maksettu liian pientä palkkaa. Hänen palkkansa oli ollut siis pienempi kuin Erton näkemyksen mukaisessa oikeassa työehtosopimuksessa sovittu vähimmäispalkka.
 
Asiaa yritettiin ratkaista neuvottelemalla työnantajan kanssa, mutta työnantaja kieltäytyi maksamasta jäsenellemme maksamatta jääneitä palkkoja.
 
Työnantaja katsoi, että jäsenen työsuhteessa oli noudatettu toista, heidän mielestään oikeaa työehtosopimusta, jonka mukaan hänelle olisi maksettu oikeansuuruista palkkaa. Lopulta jäsen haki Erton maksutonta oikeusturvaa, joka hänelle myönnettiin ja niin asia vietiin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
 
Työnantaja vastaa aina viime kädessä oikean työehtosopimuksen noudattamisesta. Edes työsopimuksella ei voi sopia, että työsuhteessa sovellettaisiin niin sanotusti väärää työehtosopimusta.
 
Oikea työehtosopimus ratkaistiin lopulta työntekijän työtehtävien mukaan, joista myös tuli riitaa oikeudenkäynnin aikana. Asiassa pyydettiin myös lausunto työtuomioistuimelta.
 
Työtuomioistuimessa ammattiliitot, jotka olivat neuvotelleet nämä riidanalaisina olevat työehtosopimukset, saivat Erto mukaan lukien esittää oman näkemyksensä niiden soveltumisesta jäsenen työhön. Käräjäoikeus katsoi lopulta, että työntekijään olisi pitänyt soveltaa Erton esittämää työehtosopimusta.
 
Liian pienen palkan seurauksena myös työntekijän lomapalkat, lomarahat sekä lomakorvaukset olivat jääneet liian pieniksi. Käräjäoikeus määräsi työnantajan maksamaan jäsenellemme yhteensä noin 16 000 euroa maksamatta jääneitä palkkoja, lomapalkkoja, lomarahaa ja lomakorvausta viivästyskorkoineen.
 
Todellisten maksamatta jääneiden palkkojen kokonaismäärä oli vielä suurempi, mutta oikeudessa Erto ei voinut vaatia palkkoja kuin vain viimeiseltä viideltä vuodelta. Sitä vanhemmat palkat olivat jo lain mukaan vanhentuneet.
 
Työnantaja valitti käräjäoikeuden tuomiosta vielä hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei ottanut asiaa käsiteltäväksi, joten käräjäoikeuden tuomio jäi lopullisena voimaan.
 

Tiesitkö tämän oikeusturvasta?

Monet liitot tarjoavat jäsenilleen oikeusturvavakuutuksen oikeuteen päätyvien riitojen varalle. Tällainen vakuutus kattaa kuitenkin vain hyvin rajatun osan kuluista: vakuutuksessa on yleensä omavastuuosuus ja enimmäiskorvaus on usein 10 000–15 000 euroa, vaikka kulut voivat helposti nousta oikeusriidassa korkeammaksikin.
 
Lisäksi oikeudenkäynnissä hävinnyt osapuoli joutuu usein korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jolloin maksettavaa voi tulla useita kymmeniä tuhansia euroja. Siten oikeusturvavakuutuksesta huolimatta työntekijä joutuu ottamaan ison henkilökohtaisen riskin viedessään jutun oikeuteen. Erton Täysturva-jäsenten oikeusturva sen sijaan kattaa kaikki oikeudenkäyntikulut, myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos juttu hävittäisiin. Erton Täysturva-jäsen ei siis koskaan joudu itse maksamaan mitään. Tästä syystä oikeusturvamme on yksi maan parhaista. Lue lisää oikeusturvastamme ›
 

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin