Siirry suoraan sisältöön

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkakyselyn tulokset 2023 

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkakysely toteutettiin syksyllä 2023. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkakyselyn tulokset 2023 

Palkkaus

 
Palkkakyselyn tulosten perusteella palkkasopimuksen noudattamisessa on alalla vieläkin haasteita, vaikkakin kehitystä näyttäisi viimevuotisiin tuloksiin verrattuna tapahtuneen. Tehtäväkohtaisten lisien sekä henkilökohtaisten pätevyyslisän maksuperusteet tulisivat olla avoimesti koko henkilöstön tiedossa, jotta jokainen työntekijä tietää, millä perusteella lisää on mahdollisuus ansaita. 
 
Kuitenkin vain reilu neljännes vastaajista ilmoitti, että työnantaja on selvittänyt tehtäväkohtaisten lisien maksuperusteet henkilöstölle. Henkilökohtaisen pätevyyslisän osalta vastaava luku nousi viimevuotisesta, mutta kuitenkin jäi yhä vain neljännekseen vastaajista.  
 
Työpaikalla ei noudateta palkkasopimusta asianmukaisesti, mikäli edellä mainittujen lisien maksuperusteita ei selvitetä henkilöstölle. Asian pitäisi olla kunnossa jokaisella työpaikalla, jossa sosiaalipalvelualan työehtosopimusta noudatetaan. Asia kannattaa ottaa puheeksi työnantajan kanssa ja vaatia, että maksuperusteet selvitetään henkilöstölle.  
 

Työssä jaksaminen 

 
Puolet vastaajista arvioivat työn määrän kasvavan tai kasvavan paljon seuraavan 6 kuukauden aikana. Osaltaan tähän vaikuttaa henkilöstön määrän vähentyminen, jonka neljäsosa vastaajista arvioi jatkuvan seuraavan 6 kuukauden aikana. Tästä huolimatta suurin osa vastaajista kuitenkin ilmoitti työssä jaksamisen pysyneen ennallaan tai jopa parantuneen.  
 
Erityisesti sosiaalipalvelualan palkkataso ja työolot ovat olleet esillä vahvasti julkisessa keskustelussa viime vuodet. Alan palkkatason nostolla olisi varmasti vaikutusta henkilöstön määrän pysyvyyteen ja alan houkuttelevuuteen, mutta myös työoloihin on enemmässä määrin kiinnitettävä huomioita. 
 
Mikäli koet työssäsi terveyttä vaarantavaa kuormitusta, ilmoita siitä työnantajallesi. Joskus voi olla epäselvää, johtuuko kuormittuminen työstä vai työpaikan ulkopuolisista tekijöistä. Epäselvää voi myös olla, mitkä tekijät työssä aiheuttavat haitallista kuormitusta. Tällöin suosittelemme kääntymään työterveyshuollon puoleen. Työnantajan tulee terveyttä vaarantavasta kuormittumisesta tiedon saatuaan ryhtyä toimiin kuormitustekijöiden selvittämiseksi sekä vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. 
 

Ole yhteydessä, me autamme 

 
Olethan yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki jäsentemme yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin