Siirry suoraan sisältöön

Yleisen palkkakyselyn tulokset 2023

Yleinen palkkakysely toteutettiin syksyllä 2023. Vastaukset on nyt analysoitu. Lue tärkeimmät huomiomme kyselyn tuloksista. 

Nainen ja mies tutkivat kirjan sivuja.

Työehtosopimus

 
Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia ilmoitti työsuhteessaan noudatettavan jotain muuta kuin kyselyyn vaihtoehdoiksi merkittyjä työehtosopimuksia. Vastaajista yli 15,5 prosenttia ilmoitti, ettei työsuhteessa noudateta mitään työehtosopimusta. Suosittelemme ehdottamaan työnantajalle Yleisen runkosopimuksen noudattamista, joka on tarkoitettu niille aloille, joilla ei ole oman alan työehtosopimusta. Runkosopimuksessa on sovittu useista lakia paremman tasoisista työsuhteen ehdoista ja sen noudattamisesta olisi etua myös työnantajalle: kaikki ehdot samoissa kansissa valmiina ja lisäksi tessin noudattaminen osoittaisi yrityksen olevan vastuullinen työnantaja. Tätä kautta yritys saisi hyvää mainetta työmarkkinoilla, joka on tärkeä kilpailuvaltti, kun etsitään hyviä ja pidempään työpaikassa viihtyviä työntekijöitä.  
 
Vastaajista 11 prosenttia ei tiennyt, noudatetaanko työsuhteessa työehtosopimusta. Tieto löytyy usein omasta työsopimuksesta kohdasta ”sovellettava työehtosopimus”. Jos tällaista kohtaa ei työsopimuksesta löydy, kannattaa asiaa selvittää oman työpaikan henkilöstönedustajalta, työnantajalta tai työkaverilta.  
 

Palkkaus

 
Kyselyyn vastanneista 87,5 prosentilla on kuukausipalkka. Keskimääräinen kuukausipalkka on 3 370 euroa. On kuitenkin huomattava, että alojen ja työtehtävien välillä on suurta vaihtelua. Vastausten perusteella hieman yli neljännekselle maksetaan tulospalkkiota tai bonusta peruspalkan lisäksi.  
 

Etätöitä tehdään runsaasti, mutta vakuutusturvasta ei ole tietoa   

 
Kyselyn mukaan 58 prosenttia oli tehnyt etätöitä viimeisen vuoden aikana. Etätyön määrä jakautui melko tasaisesti eri prosenttiosuuksien välillä: neljännes 4–5 päivää viikossa. Hieman vajaa neljännes 0,5–1 päivää viikossa. Vajaa viidennes 1–2 päivää viikossa. Vajaa viidennes 2–3 päivää viikossa.  
 
Vastaajista 69 prosenttia koki saavansa tehdä riittävästi etätyötä. Yli 80 prosenttia vastaajista koki etätyön lisäävän työn tuottavuutta. Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia koki, että osa-aikaisen etätyön tekemisen tulisi olla lakisääteinen oikeus silloin, kun työ olisi mahdollista tehdä etänä, eikä siitä aiheutuisi kohtuutonta haittaa. 
 
Suurin osa vastaajista (63,5 prosenttia) ei kuitenkaan tiennyt, onko työnantaja ottanut lakisääteistä laajemman vakuutusturvan etätyötä varten. Työnantajan tiloissa tapahtunut tapaturma on paremmin vakuutettu kuin etätyössä tapahtunut tapaturma, joten tästä syystä lakisääteistä laajempi vakuutusturva toisi turvaa myös etätyötä tekeville, joita on alalla runsaasti. Mikäli työskentelet etänä, suosittelemme tiedustelemaan työnantajalta, onko työpaikalla huolehdittu etätyöntekijän paremmasta lisävakuutusturvasta. Pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työntekijöilleen ottanut työnantaja voi parantaa vakuutusturvaa liittämällä vakuutukseen työtapaturma- ja ammattitautilain 199 §:n mukaisen vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.  
 

Työn määrä ja työssä jaksaminen 

 
Kyselyyn vastanneista 44,5 prosenttia arvioi työn määrän kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana ja vain alle 7 prosenttia arvioi työn määrän vähenevän.  
 
Työssä jaksaminen koetaan ongelmana ja tällä saralla riittääkin paljon vielä parannettavaa. Vastaajista 34 % koki työssä jaksamisen heikentyneen kuluneen vuoden aikana. Luku on huolestuttavan suuri. Työssä jaksamiseen vaikuttavat muun muassa työolot, työyhteisötekijät, työkyky, työn mielekkyys, tarvittava osaaminen ja yksityiselämän tasapaino. Työssä jaksamista edistävät mahdollisuudet vaikuttavat työn tekemiseen ja työoloihin. Jos epäilet kuormittuvasi haitallisesti työssä, suosittelen lämpimästi ottamaan asian puheeksi esimiehen kanssa. Esimiehesi velvollisuutena on selvittää kanssasi tilanteeseen johtaneita tekijöitä ja etsiä niihin ratkaisuja. 
 

 Ole yhteydessä, me autamme

 
Olethan yhteydessä lakitiimimme työsuhdeneuvontaan jos haluat kysyä omasta palkastasi tai työehdoistasi tai jokin muu asia mietityttää työhösi liittyen. Kaikki jäsentemme yhteydenotot ovat luottamuksellisia emmekä koskaan ole työnantajaan yhteydessä ilman suostumustasi.

Jaa artikkeli:

Tutustu muihin artikkeleihin